Tomb Raider 1 Návod (7-1)

22. března 2012 v 17:00 | Váš Axalarad
14) ATLANTIS (Pickups-50, Kills-32, Secrets-3)

Světle hnědým tunelem šla kupředu, nábojů do UZI samopalů ležících před jeho
koncem na zemi si zatím nevšímala. Vstoupila do podivného obrovského prostoru,
se šesti zámotky po stranách (po třech na každé straně). Hned z prvního vlevo
se vylíhla nestvůra, kterou Lara ihned zlikvidovala a až pak sebrala náboje do
UZI samopalů, ležících na okraji tunelu. Pak šla podél levé strany kupředu
a jakmile se přiblížila k třetímu zámotku, vylíhla se další nestvůr a opět ji
rozstřelila. Došla až k zavřeným dveřím, před nimi na podlaze sebrala náboje
do UZI samopalů a zabočila do tmavého koutu vlevo, kde se samy otevřely dveře.
Lara po schodech za nimi vystoupila do horní části prostoru. Tady se
pohybovala opatrně, aby nepropadla otvory v průhledné skleněné podlaze.
Nejdříve ze všeho si doběhla podél stěny vlevo do protějšího tmavého koutu,
pro lékárničku. Pak podél této stěny přešla na prosklený přechod uprostřed,
pro náboje do brokovnice, které tam viděla ležet. To se již dole z dalšího
zámotku vylíhla létající nestvůra, kterou odsud seshora rozstřelila. Nyní
podél stěn oběhla celý horní prostor do míst, kam ústí schody zezdola. Tím
vyprovokovala další zámotek, z něho se vylíhla další nestvůra. Na tu si Lara
počkala na vhodném místě před schodištěm, salty do stran se vyhýbala jejím
střelám, až ji nakonec taky zabila. Nyní již mohla v klidu přeběhnout v této
horní části ke stěně nad spodní hnědý tunel, kde v pravém tmavém koutu našla
a přehodila páku. Tím si otevřela dveře do výklenku v protějším tmavém rohu po
pravé ruce. Tam pak přehodila další páku, která otevřela další dveře ve stěně
asi uprostřed horní části. Těmi pak prošla na schodiště, po něm sestupovala
dolů k další páce, kterou si konečně otevřela dveře ve spodní části prostoru.
Nyní již sestoupila po schodišti až ke dveřím, ty se samy otevřely a Lara
vešla do spodní části prostoru. Tady vyprovokovala svým pohybem zbylý zámotek
a poslední vylíhlou létající nestvůru opět rozstřelila. Nyní už mohla projít
otevřenými dveřmi do krátké chodbičky. Vyšla v obrovské, vysoké, ústřední
síni, s lávou na dně. Na konci vyčnívající plošinky zůstala stát, podívala se
nahoru a seshora přilétající nestvůru ihned zlikvidovala. Přitom si dávala
pozor na automatické zubaté ostří. Nyní si stoupla čelem k zubatému ostří,
zády k lávě a pověsila se rukama za okraj plošinky. Pak se jí pustila, aby se
ihned zachytila horního okraje černého skalního výstupku vyčnívajícího z lávy.
Vytáhla se nahoru a v chodbě před sebou pak posbírala lékárnu, náboje do
Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 1]

Chodbou pak pokračovala doleva, na konci se vytáhla doleva do její horní
části, pokračovala až na konec, kde přes pověšení se za ruce seskočila do
hlavní chodby. Vpravo viděla připravenou další past z ocelových zubatých
ostří, ale tam nešla. Otočila se doleva a prošla do obrovské jeskyně. Došla až
na konec prosklené podlážky, otočila se doprava a z jejího okraje přeskočila
k prasklině ve skále, které se zachytila. Té se pak pustila, aby se zachytila
níž, okraje chodby, ve které za rohem našla a přehodila páku, která otevřela
dveře na konci sousední jeskyně. Pokračovala chodbičkou dál, nahoru, kde našla
ležet dvoje náboje do UZI samopalů. Z okraje chodbičky pak přeskočila na
prosklenou podlážku, otočila se doprava a přešla až na její konec. S rozběhem
pak přeskočila k protější prosklené podlážce, zachytila se jí a rychle se
vytáhla nahoru. To se už ze zámotku dole vylíhla další létající nestvůra,
kterou hned zlikvidovala. Otevřenými dveřmi pak prošla do chodby, na jejím
konci pak s rozběhem přeskočila na sloup trčící z vody v další velké jeskyni.
Vlevo měla šikmou stěnu se záseky, proti sobě zavřené červené dveře a vpravo
sloupy vyčnívající u skal z vody. Lara se otočila doleva, s rozběhem
přeskočila do nižšího ze dvou záseků a když se proti ní začala seshora valit
žhavá koule, přeskočila do výš, kousek vpravo. Nyní se otočila doprava
(šikminu měla po levé ruce) a s rozběhem přeskočila do dalšího vzdáleného
záseku. Tady se otočila čelem k šikmině a po čtyřech dalších zásecích
vyskákala až pod strop jeskyně. Tady se vytáhla do chodbičky vpravo, kde na
konci našla lékárnu, náboje do Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 2]

Nyní vyšla z chodby a po šikmině sjela podél skály na spodní plošinku nad
vodou. Pozorný pohled šikmo doprava jí odhalil pod hladinou skrytou páku
u protější skály. Doplavala k ní a jejím přehozením si otevřela červené dveře.
Rychle plavala doprava k plošince u sloupu, vylezla na sloup, otočila se
doprava a s rozběhem přeskočila (podél šikminy) na šikmý sloup blíž ke dveřím.
Ihned po dopadu se od něho odrazila a jakmile dopadla do záseku v šikmině,
rychle přeskočila do dalšího vyššího záseku vpravo, aby se vyhnula žhavému
balvanu. Pak už přeskočila na šikminu, po které sjela k otevřeným dveřím
a prošla do další místnosti dřív, než se zavřely! Přes tmavé dno se dostala
k betonovému bloku, vylezla nahoru a doběhla k páce na protější stěně. Jejím
přehozením otevřela dveře na opačné straně místnosti, vrátila se k nim a vyšla
na římsu do jeskyně s vodou. S rozběhem přeskočila podél skály k protějšímu
sloupu, vytáhla se nahoru a sebrala lékárnu. Pak stejným způsobem pokračovala
na další sloup, po chodníku došla k chodbě vlevo ve skále. V rohu sebrala
náboje do UZI samopalů, pak přehodila páku, která otevřela v místnosti pokopy
ve stěně, ze kterých vytekla láva a posunula betonový blok na novou pozici.
Vyšla na chodník a přeskákala podél skály zpátky do spodní místnosti. Po
podestě přešla doleva a pak podél stěny přeskočila k nižšímu bloku a vytáhla
se nahoru. Po blocích šla až ke zdi, kde přeskočila do vysokého vchodu vlevo.
Stoupající chodbou postupovala opatrně, přeskočila past s trny na dně, až
došla k otvoru s vodou. Tady se potopila, proplavala otvorem u dna do sousední
zatopené jeskyně, kde nejdříve přehodila páku vpravo za rohem. Tou si otevřela
další dveře, pak sebrala na dně náboje do brokovnice, proplavala otvorem do
další jeskyně, kde se otvorem ve stropě dostala do další chodby. Tou se
dostala na plošinku v ústřední síni, ale výš, než poprvé. Nejdříve ze všeho
rozstřelila seshora přilétající nestvůru (pozor na ostří za zády), pak sebrala
dvoje náboje do UZI samopalů na plošince kde stála, otočila se doprava a podél
stěny přeskočila s rozběhem na protější plošinku. Tady sebrala další náboje do
UZI a na konci krátké plošinky skočila do vody.

Plavala rovně do další místnosti se třemi sloupy. Za prvním z nich vpravo na
dně sebrala lékárničku, nad vchodem kudy sem vplula, se vynořila a vylezla na
pravou podestu velké haly. Pod stropem viděla viset další čtyři zámotky,
v rozích čtyři páky a vpravo mezi sloupy zlatou páku. Vlevo mezi sloupy pak
šikminu na jejíž vrchol si doběhla pro další náboje do UZI. Za šikminou viděla
zatopenou chodbu se třemi zavřenými mřížemi. Pak se vrátila na místo kam
vylezla z vody a zvážila dvě možnosti dalšího postupu :

1) Bez boje postoupit do dalších prostor ů přeskočila vodu na podestu doleva,
kde přehodila 1. páku vlevo vpředu, která otevřela třetí, mříž (poslední
v řadě). Přeběhla místnost do pravého zadního rohu, přehodila 2. páku vzadu
vpravo, která otevřela druhou mříž (prostřední v řadě). Popošla doprava mezi
sloupy, kde přehodila zlatou páku, která otevřela první mříž (první v řadě).
Nyní se musela rychle otočit a skočit do vody dřív, než ji napadla právě se
vylíhlá nestvůra. Pak už mohla plavat dál.

2) Nebezpečný boj s nestvůrami - po přehození 1. páky vpravo vpředu, se
zámotku vlevo nahoře vylíhla létající a vzápětí z vedlejšího zámotku běhající
nestvůra - obě zlikvidovala. Po přehození 2. páky vlevo v zadní části
místnosti se vylíhla létající nestvůra ze třetího zámotku - likvidace. Po
přehození zlaté páky se vylíhla poslední běhající nestvůra - likvidace. To
však již byla otevřená první mříž, 2. páka vpravo vzadu otevřela prostřední
mříž a 1. páka vlevo vpředu otevřela poslední mříž. Pak už mohla plavat dál.

Plavala zatopeným tunelem okolo třech otevřených mříží a na konci vylezla
otvorem ve stropě do chodby, kterou došla až na křižovatku. Dala se doprava,
pákou vlevo od mříží si je otevřela a vešla do místnosti, kde právě žhavá
koule zavalila jediný východ. Aby se to příště nestalo, našla vpravo kvádr,
který přemístila ke stěně na konec šikminy, po které se koule valila. Pak se
červenou chodbičkou vrátila před mříž, podruhé si ji otevřela, hned u vchodu
sebrala ze země dvoje náboje do UZI samopalů a místnost přeběhla rovně do
chodby. Na jejím konci zůstala stát na plošince v centrální síni
a zlikvidovala seshora přilétající nestvůru. S rozběhem pak přeskočila na
další plošinku a chodbou za ní přešla do další místnosti.Hned ze vchodu
zlikvidovala létající nestvůru vylíhlou ze zámotku vlevo a v zápětí druhou
z pravého zámotku. Popošla doleva a po šikmé rampě sjela tak, aby po odraze
dopadla na červenou část protější šikminy za pastí s trny na dně. Vyšla
nahoru, v levém rohu sebrala náboje do UZI samopalů, před východem z místnosti
náboje do brokovnice a lékárnu. Chodbou pak prošla do další obrovské jeskyně
s valem uprostřed. Po chodníku podél skal šla doprava až na roh, zastřelila
zleva přilétající nestvůru a sebrala na zemi náboje do UZI. Vrátila se ke
vchodu, na konci chodníku přeskočila šikmo doprava na další chodník u skal
a šla doprava až na jeho konec. Připravila si zbraně, okolo rohu skal
přeskočila na sloup, odkud ihned zlikvidovala létající nestvůru, která se
právě vylíhla ze zámotku za sloupem. Do chodbičky vlevo si došla pro náboje do
UZI, vrátila se na sloup a z jeho levého okraje s rozběhem přeskočila na
hnědou část protějšího valu uprostřed jeskyně. Popoběhla po něm doleva
a rozstřílela tři nestvůry ostřelující ji zpoza rohu vpravo za zbytkem
zámotku. Po jejich likvidaci se otočila zády ke sloupu, přešla napříč přes
val, odkud s rozběhem přeskočila na chodník podél protějších skal. Po něm šla
doprava, nepřehlédla na zemi ležící náboje do UZI a na konci přehodila páku.
Pak šla po chodníku zpátky až k jeho šikmé části, tu s rozběhem přeskočila
a na konci odtáhla kvádr, aby si uvolnila cestu k právě otevřeným dveřím.
Chodbou došla až k zubatému ostří, hned jak se dostala za něj se otočila
doprava a došla až na konec šikminy. S rozběhem pak přeskočila na protější
svah ve skále, vešla dovnitř a po výstupcích vlevo vyšplhala až do horní
chodby. Tady sebrala lékárničku, náboje do UZI, vyšla na plošinku v ústřední
síni, kde nejdříve zlikvidovala další seshora přilétající nestvůru. Pak
s rozběhem přeskočila na protější plošinku, vešla do chodby, prošla
automatickými dveřmi do místnosti s vyčnívajícími sloupy z lávy. Šla rovně
podél zdi vlevo, s rozběhem přeskočila na sloup v rohu a na konci chodbičky
vlevo, přehozením páky přemístila sloupy v lávě. Vrátila se zpátky na první
podestu, přeskočila podél stěny vpravo na nejbližší sloup vlevo, z něho na
sousední šikmo doleva a z toho pak s rozběhem ke vchodu do levé stěny.
Zachytila se okraje, vytáhla se do chodby, na jejímž konci přehozením páky
znovu přemístila sloupy v lávě. Vrátila se na kraj chodby, přeskočila šikmo
doleva na nejbližší sloup, z něho pak s rozběhem na pravý z těch dvou nalevo
(je blíž ke stěně vpravo), odkud přeskočila na poslední vlevo. Tady si
připravila UZI samopaly, doplnila si život na 100% a s rozběhem přeskočila do
chodby ve stěně.

Chodbou šla rovně, na konci zabočila vlevo do hnědého tunelu. Tady za
neustálého střílení (proti Laře bojovaly tři nestvůry), popřípadě i doplňování
životů postupovala kupředu a likvidovala nepřátele. V místě, kde tunel
přecházel do úzké, nízké, červené chodbičky, zabočila doprava a proběhla
otevřenými dveřmi do tajné místnosti dřív, než se automaticky zavřely. Uvnitř
našla lékárnu, náboje do brokovnice a UZI samopalů. [Sekret 3] Pokud cestou do
tajné místnosti nezlikvidovala všechny tři nestvůry, dokončila to hned, jak
vyšla ven z tajné místnosti. Pak zabočila do červené chodbičky, prošla
automatickými dveřmi, které se hned za ní zavřely. Došla k páce na pravé stěně
a přehodila ji. Tím začala zleva vytékat láva a Lara se musela bleskurychle
otočit doprava a utíkat až k zavřeným dveřím. Tam se vytáhla do horní chodby
vpravo, prošla do ústřední síně, kde s rozběhem přeskočila šikmo doprava na
protější plošinku. Sebrala dvoje náboje do UZI, prošla chodbou do její
rozšířené části, kde nejdříve zlikvidovala nestvůru, která přiběhla zleva na
konci tunelu. Sebrala ze země náboje do UZI, došla na konec chodby , zabočila
těsně okolo levého rohu a došla až ke stěně (tím se vyhnula otráveným šipkám).
Vytáhla se na šikmou rampu a hned uskočila zpátky, počkala až se převalí
ohnivý balvan, znovu se vytáhla na rampu, šla po ní nahoru až do obřadní
místnosti se třemi oltáři. V tom nalevo protlačila hnědý kvádr dozadu a tak se
dostala do prostor za oltáři. Vpravo našla zavřené dveře s pákami po stranách.
Přistoupila k levé z nich, přehodila ji a ihned saltem vlevo uskočila z právě
se otevírajícího poklopu (dole je past s trny). Přešla k pravé páce, po
přehození saltem vpravo opět uskočila z poklopu a pak přes pověšení se rukama
za okraj seskočila otvorem na spodní sloup. Došla k jeho okraji, skočila přes
lávu dopředu a ihned saltem dozadu uskočila zpět. Tím se vyhnula žhavému
balvanu. Když zapadl do lávy, přeskočila na protější chodník, doběhla do
vysoké místnosti, kde vlevo po výstupcích vyšplhala k páce, kterou si otevřela
dosud zavřené dveře mezi pákami. Pokračovala doleva nahoru až pod strop.
Pověsila za ruce a seskočila do sousedních prostor za oltáře, prošla dveřmi
a chodbou šla do horní místnosti se třemi zámotky. Hned jak vešla se za ní
zavřely dveře. V rozích sesbírala náboje do UZI, vytáhla zbraně a jakmile se
ze spodního zámotku vylíhla nestvůra vrhající ohnivé koule, za neustálého
uhýbání ji zlikvidovala.

Přehozením páky v levém zadním rohu si otevřela dveře, ale jakmile se k nim
přiblížila, vylíhly se další dvě nestvůry (jedna létá, druhá běhá), které
musela zlikvidovat. Po levé straně šikminy za dveřmi sjela do spodní jeskyně,
počkala si až přiběhnou další dvě nestvůry a pak je zlikvidovala. Nyní
schovala zbraně a vešla do jeskyně. Proti sobě viděla červenou postavu
(hologram), která zrcadlově napodobovala pohyby Lary. Aby mohla postoupit dál,
musela se hologram zlikvidovat, aniž by použila střelbu - to by zabíjela sama
sebe. Využila proto past z lávy, která byla na horní skalní plošině, vlevo od
vchodu. Vylezla na nízký sloup vpravo u skály, přeskočila na vyšší sloup
vpravo, ze kterého přeskočila šikmo doleva na nejbližší část protější plošiny
(sloup u skály vlevo). Došla k páce a jejím přehozením otevřela poklop s lávou
na dně. Saltem se otočila o 180± a nyní co nejrychleji (časově limitováno)
přeběhla na okraj plošiny, přeskočila na světlý protější sloup u skal vlevo,
z něho na vedlejší vyšší sloup, ze kterého s rozběhem na světlou plošinu,
otočila se čelem k hologramu a popošla kupředu. Jelikož hologram Laru přesně
napodoboval, spadl do jámy a shořel. Tím se otevřely dveře, Lara se stejně
jako prve dostala na plošinu s pákou a prošla dveřmi. Vytáhla se otvorem ve
stropě do horního tunelu, kde hned na kraji sebrala náboje do UZI, pokračovala
dopředu a za rohem si počkala, až přiběhne kentaur, kterého po tvrdé
přestřelce zlikvidovala. Sebrala další náboje do UZI a hned jak vyšla z tunelu
do jeskyně s lávou se otočila doprava, aby zastřelila nestvůru ohrožující ji
zprava. Pak si po chodníku podél skal doběhla doleva až na konec k první páce
pro další náboje do UZI, ale páku nepřehazovala. Opět přeběhla po chodníku
podél skal na opačnou stranu k druhé páce. Tu přehodila - otevřely se dveře,
saltem se otočila a co nejrychleji běžela na opačnou stranu jeskyně k první
páce, jejímž přehozením se zvedl uprostřed jeskyně padací most přes lávu. Opět
se otočila saltem a co nejrychleji přeběhla přes most do další místnosti.
Stačilo jediné zaváhání a nestíhala stanovený časový limit! Uvnitř nejdříve
sebrala náboje do UZI a pak vystoupila po šikmince k rotujícímu mechanizmu,
kde se uprostřed v magnetickém poli vznášel složený SCION. Rychlým pohybem se
pokusila zmocnit se ho.

V intru : se stala svědkem zvláštního rituálu, kde byla "Natla" mimozemšťany
zavřena do zvláštního výtahu a spuštěna do pyramidy, aby dokončila svůj úkol.
Rozmluva s Natlou skončila roztržkou a ta se pokusila strhnout Laru do lávy na
dně ústřední síně. V poslední chvíli se Laře podařila zachytit se a vytáhnout
na podestu pod zámotek. Natla padala dolů do lávy a Lara omdlela.

15) THE GREAT PYRAMID (Pickups-30, Kills-5, Secrets-3)

Lara se probrala z mdlob v době, kdy se ze zámotku právě vylíhla nejdrsnější
a nejtíže likvidovatelná zrůda celé hry ! Střídavě do ní střílela a věšela se
rukama za okraj podesty (ručkovala vždy co nejdál od stvůry před jejími
pařáty) tak dlouho, dokud jí neudolala. Pak si teprve posbírala v rozích
podesty rozházené náboje do UZI samopalů. Červenou chodbou šla až na konec,
kde sjela přes její dvě šikmé části dolů. Na konci objevila tmavý kvádr, který
zatlačila natřikrát dozadu. Uvolněnou chodbou vpravo vyběhla nahoru, kde
jednou zatlačila na další kvádr. Vylezla na něj a saltem dozadu přeskočila do
horní chodby za zády. Přeběhla nestabilní podlážku, proběhla skrz zavírající
se ozubené čelisti a pokračovala chodbou dál, zabočila do první odbočky
vpravo, seběhla šikmou částí dolů, kde jednou zatlačila na další kvádr vlevo
dole. Potom přeběhla chodbami přes šikminy k tomuto kvádru z druhé strany.
Přelezla přes něj na druhou stranu a zatlačila ho až k šikmině. Opět oběhla
chodbou na opačnou stranu až na právě přisunutý kvádr, přehodila páku na stěně
vpravo, čímž si otevřela mříž za zády. Došla na konec chodby, otočila se
doprava a přeskočila do nejbližšího záseku v šikmině vpravo od lávy. Pak do
sousedního vpravo, otočila se šikmo doleva a s rozběhem přeskočila přes lávu
do záseku vpravo od černého sloupu. Pak přeskočila podruhé přes lávu do záseku
uprostřed šikminy a naposledy přeskočila přes lávu do záseku už u tmavých skal
vpravo. Prošla krátkým tunelem, postavila se zády k žhavému balvanu nahoře na
šikmině a udělala tři skoky pozadu. Jakmile uslyšela dunění (začal se valit
žhavý balvan zleva), ihned se seběhla schovat do výklenku. Počkala až se
balvan zastavil ve výklenku vpravo a pak šikmým tunelem vyběhla na další
křižovatku s druhým nastraženým balvanem, tentokrát vpravo. Postavila se
k němu zády a stejně jako poprvé vyprovokovala žhavý balvan k pohybu, opět se
běžela schovat do výklenku. Teď se vrátila do jeskyně s lávou, přeskočila přes
ni do protějšího záseku, čímž se zvedl na určitý čas most vpravo na konci
jeskyně. Rychle proto přeskákala přes záseky až na most a přeběhla přes něj do
tunelu, kde za rohem sebrala lékárnu, náboje do brokovnice a Magnumů. [Sekret
1]
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama