Tomb Raider 1 Návod (2)

22. března 2012 v 16:52 | Váš Axalarad
5) ST. FRANCIS FOLLY (Pickups-19, Kills-21, Secrets-4)

V obrovské hale se sloupy, kde Lara tento level začínala, přeběhla doprava na
podélný výstupek u zdi, odkud zastřelila dva lvy, kteří přibíhali od sloupů
uprostřed. Sestoupila na zem, popošla rovně k šedému kvádru, který stál mezi
dvěma deskami se symbolem "W ". Nejdříve ji přitáhla k sobě - na tu bližší,
potom ji postrčila na tu vzdálenější, čímž si otevřela dveře ve zdi naproti
sobě, mezi sloupy. Nakonec posunula kvádr až na konec rýhy, ve které ho
posunovala. Pak běžela dopředu, vylezla na podestu a stoupla si do otevřených
dveří. Dovnitř zatím nevcházela, ale počkala si na gorilu, která vzápětí
přiběhla z levé strany místnosti. Jakmile ji zlikvidovala, vešla do místnosti,
kde zastřelila další gorilu, která přiběhla zprava. Potom přehodila páku na
kvádru se symbolem "W " proti dveřím. Otočila se doleva a zastřelila další
gorilu, co přibíhala zleva, z horní části místnosti. Po schodech pak
vystoupala do horní části místnosti vpravo ode dveří, kde přehodila další
páku. Připravila si pistole a vyšla před chrám, kde byla napadena střelcem.
Několika výstřely ho zahnala na útěk - zastřelit ho nebylo možné. Sice střelbu
opětoval, ale nakonec utekl. Nyní došla k šedému kvádru, vylezla na něj
a z jeho okraje přeskočila k nejbližšímu sloupu vlevo, zachytila se okraje
a vytáhla se nahoru. Z jeho protějšího okraje se obdobným způsobem dostala na
vyšší sloup naproti, kde sebrala lékárnu. Otočila se šikmo doleva a přeskočila
s rozběhem šikmo doleva na nižší sloup. Z tohoto sloupu přeskočila na římsu
před vchodem do vysoké místnosti u stropu haly. Těsně za vchodem si stoupla
čelem k šikmině nalevo (takže vchod měla po levé ruce). Skočila dopředu na
šikminu (za neustálého držení klávesy [CTRL]), ihned se od ní odrazila, saltem
dozadu se dostala na šikminu za záda, od té se hned také odrazila a pověsila
se rukama za podlahu výklenku nad šikminou. Vytáhla se nahoru, otočila se
vlevo, uprostřed výklenku si stoupla zády k vyšší šikmině, skočila na tu nižší
před sebou (za neustálého držení klávesy [CTRL]), odrazila se od ní, hned na
to i od té za zády, kam saltem vzad dopadla a pověsila se rukama za podlážku
proti sobě. Když se tam vytáhla, sebrala si lékárnu i náboje do brokovnice,
aniž by vstoupila na nestabilní podlážku v rohu. [Sekret 1]

Opět se pověsila rukama za okraj plošinky, seskočila do spodního výklenku,
odkud se přes šikminu vrátila na podlahu místnosti. Vyšla na římsu před vchod
a s rozběhem přeskočila na sloup, přes který se sem dostala. Přešla na jeho
protější pravý kraj, z místa přeskočila na ten nižší otočila se doleva,
přeskočila k tomu vyššímu a vytáhla se nahoru. Odsud přeskočila šikmo doprava
na rozpadlou římsu u zdi, pod stropem haly. Přes sousední části této římsy se
dostala až na stříšku, kde otevřenými dveřmi vešla do chodby. (Následná
operace byla náročná na přesnost odrazů a rychlost reakcí, proto si vyžádala
několik pokusů.) Na jejím konci seskočila na dlouhou šikminu, po které
sjížděla dolů. Před jejím koncem se v určitém místě odrazila tak, aby dopadla
na níže položenou šikminku, popojela kousíček níž a odrazem z ní se dostala do
protější tajné místnosti, těsně nad hladinu vody, kde našla náboje do
brokovnice a lékárničku. [Sekret 2]

Ve výklenku na konci se pověsila rukama za okraj podlahy a seskočila do spodní
místnosti, kde přehozením páky vypustila vodu ze zatopeného kanálu pod touto
místností. Pak se na konci pověsila za ruce, aby přilákala krokodýla dole
blíž, vytáhla se zpátky a odsud seshora ho zlikvidovala. Pákou si znovu
zaplavila kanál vodou, skočila do ní a plavala k sousednímu otvoru ve stropě,
vylezla v další tajné místnosti, kde sebrala další náboje do brokovnice.
[Sekret 3]

Skočila opět do vody a vrátila se do první místnosti, kde pákou definitivně
vypustila vodu z kanálu. Rukama se pověsila za podlahu a seskočila dolů. Na
konci kanálu vystoupila po schodech do obrovské a hluboké místnosti, se
zvláštní stavbou uprostřed. Tato ústřední stavba měla různé podesty s otvory
a sloupy na kterých byly páky. Okolo stěn pak viděla různé římsy, výklenky
a schody. Hned vlevo si všimla zavřených dveří, s nápisem "NEPTUNE". Nejdříve
se pověsila rukama za římsu na které právě stála doprava, rychle se vytáhla
zpátky a zastřelila vyplašeného netopýra vpravo dole. Pak s rozběhem
přeskočila na stavbu uprostřed a postřílela tři netopýry přilétající od stropu
místnosti. Nyní přešla doprava, rukama se pověsila do vnitřní strany stavby
seskočila dolů. Otočila se a přehodila páku za zády na sloupu. Ta otevřela
dveře s nápisem "THOR". Nyní se otočila doprava a viděla šedou desku na římse
u zdi. Jakmile na ni s rozběhem přeskočila, otevřely se tajné kamenné dveře na
podlaze, úplně dole, v rohu místnosti. Aby v časovém limitu prošla těmito
dveřmi, než se zase zavřou, musela co nejrychleji provést tyto úkony. Doplnila
si "zdraví" na 100% dřív, než na šedou kostku skočila. Ihned po dopadu se
otočila doprava (zeď tedy měla po levé ruce), popoběhla dopředu a seskočila na
dolní římsu. Po té opět popoběhla dopředu a seskočila znovu dolů na další
římsu. Tady se saltem otočila o 180± a běžela dopředu (zeď nyní měla po pravé
ruce), seskočila na zem a proběhla otevřenými dveřmi do malé tajné místnůstky.
Křiku netopýrů si nevšímala. Až uvnitř místnosti zastřelila prvního netopýra
(pokud dovnitř stihl vlétnout za Larou). Přiblížila se ke dveřím aby se
otevřely a zastřelila druhého netopýra. Nyní v klidu sebrala lékárnu a náboje
do automatických pistolí. [Sekret 4] Vyšla z místnůstky, obešla sloupy a na
tom blíž ke schodům přehodila páku, kterou si otevřela dveře s nápisem
"ATLAS". Nyní vystoupila po schodech, došla doprava až na konec podesty
a vytáhla se na vyšší nad hlavou. Po té přeběhla na její konec a přeskočila
šikmo doprava do výklenku, kde hned zastřelila netopýra a pak sebrala náboje
do automatických pistolí. Vrátila se na původní podestu, přeběhla ji až na
konec, odkud s rozběhem přeskočila na protější římsu, po které přešla asi
doprostřed, otočila se doleva a přeskočila na centrální stavbu. Tady na sloupu
našla a přehodila páku, která otevřela dveře s nápisem "NEPTUNE". Otočila se
o 180ř, došla ke kraji podesty a dostala se na protější vyšší výstupek. (Vlevo
si všimla zavřených dveří s nápisem "DAMOCLES".) Na tomto výstupku se opět
otočila o 180ř a z místa přeskočila k protější podestě a vytáhla se na ni.
(Mezi sloupy nalevo viděla otevřené dveře s nápisem "THOR".) Zatím tam však
nešla, ale pokračovala v cestě nahoru. Okolo otvoru v podestě, se dostala až
ke druhému sloupu, postavila se k němu zády a z okraje podesty se dostala na
protější výstupek. Z něj přešla na vyšší vpravo, zastřelila dva netopýry,
otočila se doprava a z místa přeskočila na podestu ústřední stavby. Tady
vylezla na nejvyšší schod, otočila se doprava a přeběhla po mostíku
k otevřeným dveřím s nápisem "ATLAS", rychle se otočila a zastřelila dalšího
netopýra. Pak se vrátila na nejvyšší schod odkud prve vyběhla vylákat
netopýra, sestoupila dolů doprava, kde na sloupu přehodila další páku, kterou
otevřela dveře s nápisem "DAMOCLES". Nyní se dobře rozhlédla a když si všimla
ve výklenku u zdi lékárničky, doskočila si pro ni. Vrátila se zpátky, vylezla
na nejvyšší schod a z jeho okraje se protáhla otvorem nad hlavou na vyšší
podestu. Stoupla si zády ke sloupům a s rozběhem přeskočila k protější stěně
na schodiště. Po něm pak vyběhla nahoru až do míst, odkud začínala. Nyní po
otevření všech čtyř dveří musela Lara všemi projít, vyřešit ve všech
připravené úkoly, aby získala klíče ke čtyřem zámkům, které jsou až u paty
obrovské haly.

a) NEPTUN

Otočila se doleva, přes ústřední stavbu se dostala do otevřených dveří
s nápisem "NEPTUNE". V místnosti za nimi popošla rovně, otočila se doleva
a přistoupila k bazénu. Skočila do vody, potopila se a plavala kolmo dolů
zatopenou šachtou až na dno. Tady kousíček rovně, pak do tunelu nad hlavou,
v tom doleva, kde na konci přehodila páku. Tou si otevřela mříže na dně, do
výklenku ve zdi. Otočila se o 180ř, plavala rovně, na konci dolů, na dně
doleva, kde za otevřenou mříží na podestě sebrala první klíč "Neptune Key".
Opět se otočila o 180ř, plavala rovně až na konec a rychle kolmo nahoru, kde
vylezla z bazénu. To vše velice rychle a bez možnosti jediného nádechu.
Vyběhla z místnosti, přeskočila na ústřední stavbu uprostřed, známým způsobem
se dostala o patro níž. Jakmile proskočila otvorem, musela zastřelit další dva
netopýry, kteří přilétli seshora. Pak se otvorem v podestě dostala na nejvyšší
schod, ještě o jedno patro níž. Nyní již mohla projít otevřenými dveřmi
s nápisem "ATLAS" plnit další úkol.

b) ATLAS

Zastřelila gorilu vlevo za rohem. Přešla místností k mřížím, vstoupila na
desku se symbolem "W" a mříže se otevřely. V úzké chodbě vlevo měla jámu,
vpravo na šikmině viděla balvan. Otočila se k balvanu zády a pozadu k němu
postupovala. Jakmile uslyšela dunění, běžela kupředu, seskočila do jámy
a ihned uskočila dozadu, aby se schovala u zdi před balvanem. Jakmile se
převalil Laře nad hlavou, sebrala si na dně jámy lékárničku a vylezla ven. Šla
směrem k šikmině a v místech, kde začínala se vytáhla do výklenku vlevo,
otočila se doleva, vytáhla se na horní chodník a na jeho konci sebrala druhý
klíč "Atlas Key". Tady se přes vis za ruce dostala dolů do chodby, prošla
mříží a vrátila se na ústřední stavbu. Stoupla si na konec nejvyššího stupínku
čelem ke dveřím ze kterých právě vyšla, pověsila se rukama za jeho okraj
a seskočila na podestu pod nohama. Nyní již slyšela dole na dně haly řvát lvy.
Nyní už mohla projít protějšími dveřmi s nápisem "THOR" a plnit třetí úkol.

c) THOR

Opatrně došla až na třetí (poslední) schůdek na konci chodby. Uprostřed
místnosti viděla viset tmavou kouli, ze které začaly létat blesky střídavě do
kovových desek u stěn. Ze schůdku šla těsně podle stěny doleva až do rohu
a pak opět podél stěny až před kovovou desku na podlaze, kterou ve vhodný
okamžik přeběhla do vedlejší místnosti. V této druhé místnosti s visícím
obrovským kladivem, našla na podlaze desku se symbolem "W". Zaujala takovou
pozici, aby viděla na topůrko kladiva a pak si na desku stoupla. Uslyšela
skřípavý zvuk, ale vyčkala, až se dalo kladivo do pohybu a pak popoběhla
kupředu. Kladivo udeřilo do desky a od stropu spadl na zem šedivý kvádr. Ten
si přistrčila k vyšší nástavbě za hlavou kladiva a vylezla nahoru. Kvádr
ležící vpravo přelezla, posunula si ho ke sloupu v rohu a vylezla na sloup,
kde sebrala lékárničku. Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila podél stěny
k protější římse, zachytila se jí, vytáhla se nahoru a na konci výklenku
sebrala třetí klíč "Thor Key". Stejnou cestou jako sem, se vrátila na podlahu
místnosti s kladivem, opět opatrně přeběhla přes místnost s blesky a vrátila
se na ústřední stavbu. Otvorem vlevo za sloupy seskočila o jedno patro níž
a opatrně, aby ji nezasáhl střelec, který běhal úplně dole na podlaze hlavní
místnosti, přeskočila na podestu v rohu místnosti. Vylezla si do horního
výklenku nad dveřmi s nápisem "DEMOCLES", kde sebrala lékárnu a mohla projít
dveřmi plnit poslední úkol.

d) DEMOCLES

První místností prošla bez nebezpečí pod visícími meči u stropu k protějším
dveřím. Stoupla si na desku se symbolem "W", dveře se otevřely a Lara mohla
na podstavci uprostřed této místnosti sebrat čtvrtý klíč "Damocles Key".
Z podstavce se vytáhla otvorem nad hlavou na horní podestu, kde našla náboje
do brokovnice a lékárničku. Přes podstavec se vrátila na zem a nyní již musela
postupovat pomalu a obezřetně. Při cestě zpátky přes sousední místnost už na
meče musela dávat velký pozor a vyhýbat se jim když padaly od stropu.
Orientaci jí navíc ztěžovaly sloupy a pohybu zas bránily torza sloupů na
podlaze. Pouze otáčející se stíny mečů na podlaze prozrazovaly přibližné místo
jejich dopadu. Jakmile vyšla z této místnosti, připravila si pistole
a z nejvýhodnějšího místa, se snažila výstřely zahnat dole běhajícího střelce
(zastřelit ho opět nešlo) a zahnat ho na útěk už bylo poněkud obtížnější.
Jakmile se to Laře podařilo, odsud seshora také postřílela dole běhající lvy
a pak teprve sestoupila až na zem. Přešla ke zdi za sloupovím, kde do čtyř
zámků, vpravo od brány se čtyřmi závorami, zasunula právě získané klíče. Každé
odemknutí odsunulo jednu závoru. Otevřenou branou prošla dále.

6) COLOSSEUM (Pickups-14, Kills-26, Secrets-3)

Lara vyběhla z úzké chodby do jeskyně, došla k vodě, počkala si na krokodýla
a zastřelila ho. Přeplavala do vedlejší jeskyně, vylezla na břeh a zastřelila
lva, který přibíhal od chrámu. Vešla do chrámu a na schodech vlevo zastřelila
druhého lva. Vyšla z chrámu, dala se doprava a za rohem zastřelila třetího
lva. V místě, kde skály tvořily roh vylezla na skalní výstupek, z něho
přeskočila na římsu chrámu, otočila se doprava, přelezla přes výstupek
a pokračovala po římse za roh, kde na konci za sloupem našla lékárnu. Vrátila
se k výstupku na římse, vylezla na něj, otočila se o 180ř a vytáhla se na
římsu nad hlavou. Po té přešla až na její konec za rohem, přeskočila přes její
propadlou část a šikmo doprava na skálu. Tady si všimla průchodu do skal
vlevo, ale zatím tudy nešla. Otočila se doprava, sjela po šikmině a přešla až
na pravý okraj plošiny. Tady se rozběhla a dlouhým skokem přeskočila podél
skal šikmo na vzdálený skalní výstupek. Odsud již bylo vidět skrytý výklenek,
kde v chodbičce, kam si doskočila, ležely náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Nyní vyšla z výklenku a podél skal po pravé ruce přeskákala po plošinkách
zpátky pod šikminu, po které před chvilkou sjela. Proskočila šikmo doprava do
průchodu ve skalách a dostala se do jeskyně, s obrovskou jámou. Na jejím dně
zastřelila dva krokodýly a pak tam přes výstupek vlevo u skal sama slezla, aby
sebrala v rohu lékárničku. Přes ten samý výstupek vylezla zpátky, otočila se
doprava, vyskočila, zachytila trhliny ve skále, pak ručkovala doprava.
V jednom místě, kde se trhlina rozšířila se tam Lara vytáhla a prošla
jeskyňkou doprava za roh, kde sebrala náboje do brokovnice. [Sekret 2]

Vrátila se na okraj jeskyňky, pověsila rukama a trhlinou ručkovala doprava až
na druhou stranu jámy, kde seskočila. Ůzkým průchodem a dírou v zemi, se
dostala do spodní chodby. Zjistila, že je na druhé straně mříží, kde na
začátku levelu zastřelila na schodišti lva. Mříže otevřela pákou vedle a vyšla
po širokém schodišti až na obvodovou zeď ohromné arény, kde dole pobíhali dva
lvi a gorila. Když přiběhl zleva střelec opět ho pár výstřely zahnala na útěk.
Střelbu opětoval a byl opět dotěrnější, ale nakonec přece jen utekl. Teprve
teď v klidu postřílela zvířata běhající dole v aréně. Po obvodové zdi přešla
až doprava ke skalám, kde přes spodní skalní blok slezla dolů do arény. Obešla
skály i díru s otrávenými trny na dně a vešla do úzkého průchodu mezi skalami.
Lva, který na ni vyběhl od zavřených mříží Lara zastřelila. Vrátila se do
arény, šla podél zdi doleva až ke vchodu a sjela po šikmině do spodní
místnosti s klecemi. Tady ji hned napadl další lev. Jakmile ho zastřelila,
vyběhl z levé zadní klece další lev. Zabila i toho, přehodila páku na zdi
proti šikmině, kterou si otevřela mříž za úzkým průchodem ve skalách nahoře
v aréně. Doběhla k protější páce a jejím přehozením si otevřela mříže ve
vedlejší úzké chodbě. Tou proběhla do malé jámy, nad kterou již čekali další
tři lvi. Když je postřílela, prošla průchodem mezi skalami a šikminou za
otevřenými mřížemi sjela do spodní místnosti. Tady úspěch závisel na rychlosti
a přesnosti. Ve zdi za levým ramenem viděla zavřené dveře, ve stěně vlevo dvě
zamřížované místnosti a vpravo další dvě. Šla do té zadní a stoupla si na
šedou kostku v rohu. Ta otevřela oboje mříže v protější zdi. Lara proběhla tou
vlevo, přehodila páku v rohu, která otevírala mříže v rohu sousední místnosti.
Hned jak přehodila páku, saltem se otočila o 180ř, přeběhla do sousední
místnosti, kde proběhla otevřenou mříží v rohu do slepé chodbičky.

Na jejím konci přehodila páku, která otevřela dveře pod šikminou. Vrátila se
do místnosti, sebrala si lékárničku v rohu u mříží, ty si pak otevřela
stoupnutím si na šedou desku v rohu a otevřenou mříží vyšla ven. Chodbičkou za
otevřenými dveřmi sešla do jámy s otrávenými trny, ty obešla zleva a další
chodbičkou došla ke skalám. Po nich vylezla až nahoru. Otočila se doleva,
přešla okolo díry ze které vylezla až ke skalnímu výstupku, vylezla na něj
a přeskočila šikmo doprava do průrvy mezi skalami, kde sebrala náboje do
brokovnice. Vrátila se zpátky k díře kterou sem vylezla a šla rovně až na
okraj skály nejvíce vyčnívající do arény, odkud s rozběhem přeskočila na skály
u stavby šikmo vpravo. Po nich přešla na kamennou podestu, otočila se doleva,
s rozběhem přeskočila k římse stavby, kam se vytáhla. Popošla dopředu, otočila
se doprava a zastřelila gorilu, která běhala po místnosti s pohovkami.
Sestoupila do této místnosti, obešla kamennou příčku a zastřelila druhou
gorilu běhající na schodišti za ním. Na druhém schodu objevila šedý kamenný
kvádr ve stěně, který vytáhla ven a odsunula na stranu. Ve výklenku za ním
našla lékárničku a přehodila páku, která otevřela dveře ve stavbě, který je na
ochozu, v levém rohu arény. Vrátila se proto na balkón, z jeho levého okraje
přeskočila na kamennou podestu a po šikmé skále vpravo sjela na zem do arény.
Oběhla skály vlevo a přes kamenný blok vylezla na obvodovou zeď. Vylezla na
druhý schod ochozu a po něm přešla ke stavbě v rohu vpravo. Jakmile vstoupila
dovnitř, zastřelila dva netopýry u stropu a prošla otevřenými dveřmi.
V místnosti, když se za ní zavřely mříže, běžela proti kouli na šikmině
a seskočila dolů do jámy. Když se koule převalila Laře nad hlavou, vylezla
zpátky na nižší stranu jámy, z jejího okraje přeskočila k vyššímu okraji
a vytáhla se nahoru. Po šikmině vyběhla do horní místnůstky, kde přehodila
další páku, která otevřela dveře v další stavbě na ochozu. Otočila se zády
k páce, podél stěny vlevo došla na konec místnosti a pozadu postupovala tmavou
chodbou, na konci opět pozadu sjela po šikmině, zachytila se jejího spodního
okraje a seskočila na zem. Udělala čelem vzad a průchodem před sebou šla na
schody. Sestoupila na obvodovou zeď kolosea a šla po ní doleva. U východu si
počkala na lva, zastřelila ho a opět se střetla se střelcem. Ani tentokrát
nešel zastřelit, ale byl opět dotěrnější. Když se ho Laře konečně podařilo
zahnat, prošla okolo východu z kolosea, vylezla doleva na druhý schod, po
kterém šla doprava, do druhé stavby na ochozu. Nejdříve zastřelila dva
netopýry u stropu a pak prošla chodbičkou za otevřenými dveřmi do vysoké
místnosti se sloupy a hnědou kostkou. K této kostce si stoupla čelem tak, aby
měla jeden sloup za zády a další dva po pravé ruce. Ůspěch následující operace
záležel na přesnosti, rychlosti sekvence skoků a salt, které Lara musela
provést, aby objevila další tajnou místnosti za kamennými dveřmi, které se na
určitý časový limit otevřely u stropu. Nejdříve (za neustálého držení klávesy
[CTRL]) přiskočila pozadu až ke sloupu za zády, čímž otevřela kamenné dveře
nahoře. Následovaly: skok kupředu, salto doprava, salto dozadu, salto doleva,
skok kupředu a rychlý běh kupředu skrz otevřené dveře. To vše bez jediného
zaváhání - což si vyžádalo několik pokusů! Odměnou Laře byly dvě lékárny,
náboje do UZI samopalů a pistole Magnum s náboji. [Sekret 3]

Když vše posbírala, přistoupila ke dveřím, ty se samy otevřely a Lara vyšla na
římsu před nimi. Zastavila se až v místě, kde ji nemohly shodit dolů, když se
zavíraly! Tam se otočila doleva a s rozběhem přeskočila na další římsu k páce,
kterou přehodila. Tím si otevřela dveře v poslední stavbě na ochozu kolosea.
Po sloupech seskákala na podlahu místnosti, prošla chodbičkou ven a průchodem
vlevo vyšla na schody ochozu, po kterých přeběhla do poslední stavby.
Otevřenými dveřmi se vytáhla do horní místnůstky a skočila do vody v otvoru.
Zatopenou šachtou plavala kolmo dolů a na konci tunelu vylezla v malé
místnůstce, kde nejdříve sebrala lékárničku. Pak protlačila šedý kvádr v rohu
do sousední místnůstky, tam ho odsunula do strany a ve výklenku za ním,
sebrala klíč "Rusty Key". Zatopeným tunelem a šachtou proplavala zpátky do
první místnůstky, kde přehodila páku na stěně. Tou si otevřela velkou bránu na
konci schodů za zástěnou v místnosti s pohovkami. Seskočila do stavby na
ochozu, pověsila se rukama za okraj obvodové zdi arény a seskočila dolů.
Připravila si pistole a běžela do úzkého průchodu mezi skalami. Zastřelila
gorilu, proběhla mezi skalami, sjela po šikmině, proběhla okolo trnů, vylezla
na skály, přeskočila na skály u stavby a dostala se až na balkón místnosti
s pohovkami. Sestoupila do ní, obešla zástěnu a sestoupila po schodech.
V místnosti za otevřenou bránou sebrala lékárničku a vrátila se až na balkón,
aby zastřelila poslední dvě gorily, které pobíhaly u skal vlevo dole. Pak už
zasunula klíč do zámku v místnosti s pohovkami a otevřenou mříží proskočila do
vody. Plavala dolů a pak rovně zatopeným širokým kanálem. V místě, kde byly po
stranách mříže, vylezla otvorem ve stropě do horní místnůstky dřív, než ji
dohonil krokodýl, který připlaval od protější zavřené mříže, na opačné straně
kanálu. Z místnosti nejdříve zastřelila krokodýla, pak přehodila páku na
stěně, kterou si otevřela mříž v úzkém kanále, který navazoval na ten široký,
nad kterým stála. Stoupla si před otvor čelem k páce, skočila do vody
a plavala rovně, v úzkém kanále minula otevřenou mříž a pokračovala, dokud se
neukončila tato úroveň a nepřešla dál.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama