Březen 2012

Tomb Raider 1 SoundTrack

25. března 2012 v 14:56 | Váš Axalarad
01- Tomb Raider - Main Theme
02 - Tomb Raider - Tomb of Tihocan
03 - Tomb Raider - The city of Khamoon
04 - Tomb Raider - St Francis Folly
05 - Tomb Raider - The Collosseum
06 - Tomb Raider - Pierre Dupont
07 - Tomb Raider - City of Vilcabamba
08 - Tomb Raider - Palace of Midas
09 - Tomb Raider - Showndown
10 - Tomb Raider - The Lost Valley
11 - Tomb Raider - Sanctuary of the Scion
12 - Tomb Raider - Atlantis
13 - Tomb Raider - Miss Jaqueline Natla
14 - Tomb Raider - Epilogue
Klik C.č.

Tomb Raider 1 Outfity

23. března 2012 v 15:02 | Váš Axalarad
Klasický obleček
Tento oblek mátev celé hře,kamkoliv se hnete
Drdol,hnědý batůžek,tyrkysový nátělník,opasek,hnědé šortky,velké hnědé boty s červenými
tkaničkamiDomácí obleček
Tento máte pouze v domě
Drdol,šedé polotílko,šedé potítko,šedé tepláky
Tento se mi moc nelíbí,délá Laře ehm "velké pozadí".

Tomb Raider 1 Návod (7-2)

22. března 2012 v 17:01 | Váš Axalarad
Páku na konci přehodila dolů, pak ji hned vrátila do původní polohy, čímž si
zvedla bližší část mostu, ze kterého pak přeskočila k protějšímu vchodu. Přes
záseky se známým způsobem vrátila do tunelu, kde předtím vyřešila problém
s žhavými balvany. Uvolněným tunelem vyběhla nahoru, zabočila doleva, na
okamžik si stoupla na nestabilní podlážku. Ihned uskočila zpátky, doplnila si
život na 100 %, pověsila se rukama za okraj chodby a spustila se do známé
místnosti s rotujícím mechanizmem. Tentokrát se však Scion nepokusila vyndat,
ale do mechanizmu několikrát vystřelila. Záblesky, zemětřesení Laru
nevystrašilo. Prošla otevřenými dveřmi, vyběhla na most, odkud zlikvidovala
poslední tři nestvůry. Pak seskočila na ztuhlou lávu vpravo pod most, kde brzy
našla otvor, kterým se spustila na podestu ve spodní jeskyni s lávou
a nebezpečnými otrávenými šipkami. Otočila se doleva, přeskočila ke stěně,
zachytila se spáry a ručkovala doprava až na konec. Tady seskočila na šikminu
pod nohama, odrazila se a saltem dozadu přeskočila na břeh za lávou. Prošla do
sousední obrovské jeskyně, kde nejdříve našla vlevo od vchodu náboje do UZI.
Prostředkem jeskyně pak postupovala až na okraj propasti (vlevo se převalil
další žhavý balvan), opatrně se přiblížila k ostrému kyvadlu vlevo a z okraje
propasti pak přeskočila na plošinku vlevo u skal, kde nebyly trny. Otočila se
doprava, opatrně prošla uličkou mezi trny, přeskočila otvor s lávou na dně,
pokračovala kupředu a přeskočila přes roh větší jámy s lávou na dně, šikmo
doleva. Stoupla si na pravý roh vyvýšené šikminky, přeskočila rovně dopředu na
nestabilní podlážku, ihned udělala salto doprava a následným skokem kupředu se
dostala do tunelu vpravo u skal. V další obrovské jeskyni s vyčnívajícími
sloupy uprostřed z lávy šla po okraji chodníku doleva a našla jediné vhodné
místo, odkud mohla přeskočit ke stěně nalevo do místa, kde se mohla zachytit
špatně viditelné praskliny. Tou přeručkovala doprava až na její konec, kde
seskočila na širokou podestu, kde posbírala tři lékárny a náboje do UZI
samopalů. [Sekret 2]

Nyní si stoupla uprostřed podesty na její okraj zády ke sloupům a udělala
salto vzad. Dopadla na šikmý sloup dole. Odrazila se a doskočila na nižší
sloup před sebou, ze kterého přeskočila k protější stěně, zachytila se
praskliny v ní a tou přeručkovala doprava, kde seskočila na pevnou část
podlahy v tunelu. Nyní ve vhodný okamžik přeběhla přes nestabilní podlážku ke
kyvadlu, okolo kterého proběhla do chodbičky za ním vpravo. To vše dřív, než
ji zavalil žhavý balvan valící se proti ní. V dalším tunelu vlevo šla opatrně
dolů a jakmile zaslechla dunění valícího se balvanu za zády, utekla se schovat
do chodbičky na konci vpravo. Jakmile se balvan zastavil, přeskočila ho
zpátky, aby si sebrala na zemi lékárničku, protože před tím na to nebyl
dostatek času. Opět přeskočila zpátky za balvan, došla k šikmině, po které pak
ve vhodný okamžik sklouzla okolo ostrého kyvadla, na konci se odrazila
a přeskočila na protější sloup dřív, než ji dohonil další žhavý balvan valící
se jí za zády. Ze sloupu slezla doleva do tunelu, prošla do další jeskyně,
která měla po stranách vždy po dvou otvorech s vytékající lávou. Nejdříve se
dobře rozhlédla, aby zjistila kde na zemi leží lékárnička a pak běžela přímo
k ní. Nad lékárničkou se zastavila, sebrala ji a udělala dva úkroky doleva.
Pak nejkratší cestou doběhla až k zavřeným mřížím, otevřela si je pákou vlevo
a v dalším dlouhém tunelu si nejprve došla doprava pro náboje do UZI samopalů.
Bez zastávky běžela tunelem na opačnou stranu, nenechala se vyděsit valícím se
žhavým balvanem nahoře a zastavila se až na okraji další propasti. Tu
přeskočila z místa, zachytila se okraje protější podlahy a počkala, až se jí
nad hlavou převalí poslední žhavý balvan. Pak se vytáhla nahoru a prošla do
další dlouhé jeskyně, částečně zatopené vodou.

Uprostřed na sloupech hořely ohně. Opatrně, pokud možno po okrajích sloupů,
přeskakovala z jednoho na druhý tak, aby byla co nejkratší dobu blízko ohňů.
Tak se dostala do sousední obrovské jeskyně s lávou hluboko na dně, uprostřed
které se leskla vodní hladina. Stoupla si na okraj propasti proti kyvadlu
naproti, udělala krok zpátky a pak ještě jeden skok zpátky. S rozběhem, ve
vhodný okamžik, přeskočila na nestabilní podlážku u kyvadla, po dvou krocích
se odrazila a přeskočila do tunelu v protější skále. Tady v malé jeskyňce
sebrala lékárnu, náboje do UZI a vrátila se na okraj průchodu. Skočila kupředu
a dopadla do vody uprostřed lávy. Potopila se na dno, vedle zborcené podlážky
sebrala další náboje do UZI a proplavala červeným tunelem na jehož konci
vylezla otvorem ve stropě do široké zděné chodby. Nejdříve posbírala UZI
náboje na zemi vpravo, vlevo a vyběhla do obrovských prostor v pyramidě. Tady
se otočila doleva a za neustálého metání salt do stran svedla souboj s Natlou,
která přilétala zleva, seshora a vrhala na Laru ohnivé koule. Podle potřeby si
doplňovala životy tak dlouho, dokud se jí nepodařilo Natlu zastřelit. Nyní si
stoupla do nejvýhodnější pozice před ležící Natlou, počkala si až naposledy
ožije a definitivně nebezpečnou blondýnku zlikvidovala. Do chodby, ve stěně
napravo od široké chodby si mohla dojít pro dvanáct zásobníků nábojů do UZI
samopalů. Přeběhla přes volné prostranství k hromadě černého kamení v levém
rohu. Přelezla přes něj a vytáhla se do chodby, kterou proběhla a přeskočila
na protější sloup. Otočila se doleva a přes další dva sloupy přeskákala pod
vchod do další chodby. Vytáhla se do ní a proběhla na její opačný konec, kde
seskočila na sloup. Z toho pak přes další tři sloupy přeskákala pod další
chodbu a vytáhla se nahoru. Na jejím konci pak seskočila na poslední,nejvyšší
sloup, ze kterého přeskočila na podestu u zdi vlevo, vytáhla se do horní
chodby a na jejím konci začala sjíždět po dlouhé šikmině.

V závěrečném intru pak za výbuchů pyramidy skočila do vody, doplavala ke člunu
a odplula k obzoru. Ohromný výbuch nakonec rozmetal celý ostrov.

KONEC.

čerpáno z ScorpionWinCheater

Tomb Raider 1 Návod (7-1)

22. března 2012 v 17:00 | Váš Axalarad
14) ATLANTIS (Pickups-50, Kills-32, Secrets-3)

Světle hnědým tunelem šla kupředu, nábojů do UZI samopalů ležících před jeho
koncem na zemi si zatím nevšímala. Vstoupila do podivného obrovského prostoru,
se šesti zámotky po stranách (po třech na každé straně). Hned z prvního vlevo
se vylíhla nestvůra, kterou Lara ihned zlikvidovala a až pak sebrala náboje do
UZI samopalů, ležících na okraji tunelu. Pak šla podél levé strany kupředu
a jakmile se přiblížila k třetímu zámotku, vylíhla se další nestvůr a opět ji
rozstřelila. Došla až k zavřeným dveřím, před nimi na podlaze sebrala náboje
do UZI samopalů a zabočila do tmavého koutu vlevo, kde se samy otevřely dveře.
Lara po schodech za nimi vystoupila do horní části prostoru. Tady se
pohybovala opatrně, aby nepropadla otvory v průhledné skleněné podlaze.
Nejdříve ze všeho si doběhla podél stěny vlevo do protějšího tmavého koutu,
pro lékárničku. Pak podél této stěny přešla na prosklený přechod uprostřed,
pro náboje do brokovnice, které tam viděla ležet. To se již dole z dalšího
zámotku vylíhla létající nestvůra, kterou odsud seshora rozstřelila. Nyní
podél stěn oběhla celý horní prostor do míst, kam ústí schody zezdola. Tím
vyprovokovala další zámotek, z něho se vylíhla další nestvůra. Na tu si Lara
počkala na vhodném místě před schodištěm, salty do stran se vyhýbala jejím
střelám, až ji nakonec taky zabila. Nyní již mohla v klidu přeběhnout v této
horní části ke stěně nad spodní hnědý tunel, kde v pravém tmavém koutu našla
a přehodila páku. Tím si otevřela dveře do výklenku v protějším tmavém rohu po
pravé ruce. Tam pak přehodila další páku, která otevřela další dveře ve stěně
asi uprostřed horní části. Těmi pak prošla na schodiště, po něm sestupovala
dolů k další páce, kterou si konečně otevřela dveře ve spodní části prostoru.
Nyní již sestoupila po schodišti až ke dveřím, ty se samy otevřely a Lara
vešla do spodní části prostoru. Tady vyprovokovala svým pohybem zbylý zámotek
a poslední vylíhlou létající nestvůru opět rozstřelila. Nyní už mohla projít
otevřenými dveřmi do krátké chodbičky. Vyšla v obrovské, vysoké, ústřední
síni, s lávou na dně. Na konci vyčnívající plošinky zůstala stát, podívala se
nahoru a seshora přilétající nestvůru ihned zlikvidovala. Přitom si dávala
pozor na automatické zubaté ostří. Nyní si stoupla čelem k zubatému ostří,
zády k lávě a pověsila se rukama za okraj plošinky. Pak se jí pustila, aby se
ihned zachytila horního okraje černého skalního výstupku vyčnívajícího z lávy.
Vytáhla se nahoru a v chodbě před sebou pak posbírala lékárnu, náboje do
Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 1]

Chodbou pak pokračovala doleva, na konci se vytáhla doleva do její horní
části, pokračovala až na konec, kde přes pověšení se za ruce seskočila do
hlavní chodby. Vpravo viděla připravenou další past z ocelových zubatých
ostří, ale tam nešla. Otočila se doleva a prošla do obrovské jeskyně. Došla až
na konec prosklené podlážky, otočila se doprava a z jejího okraje přeskočila
k prasklině ve skále, které se zachytila. Té se pak pustila, aby se zachytila
níž, okraje chodby, ve které za rohem našla a přehodila páku, která otevřela
dveře na konci sousední jeskyně. Pokračovala chodbičkou dál, nahoru, kde našla
ležet dvoje náboje do UZI samopalů. Z okraje chodbičky pak přeskočila na
prosklenou podlážku, otočila se doprava a přešla až na její konec. S rozběhem
pak přeskočila k protější prosklené podlážce, zachytila se jí a rychle se
vytáhla nahoru. To se už ze zámotku dole vylíhla další létající nestvůra,
kterou hned zlikvidovala. Otevřenými dveřmi pak prošla do chodby, na jejím
konci pak s rozběhem přeskočila na sloup trčící z vody v další velké jeskyni.
Vlevo měla šikmou stěnu se záseky, proti sobě zavřené červené dveře a vpravo
sloupy vyčnívající u skal z vody. Lara se otočila doleva, s rozběhem
přeskočila do nižšího ze dvou záseků a když se proti ní začala seshora valit
žhavá koule, přeskočila do výš, kousek vpravo. Nyní se otočila doprava
(šikminu měla po levé ruce) a s rozběhem přeskočila do dalšího vzdáleného
záseku. Tady se otočila čelem k šikmině a po čtyřech dalších zásecích
vyskákala až pod strop jeskyně. Tady se vytáhla do chodbičky vpravo, kde na
konci našla lékárnu, náboje do Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 2]

Nyní vyšla z chodby a po šikmině sjela podél skály na spodní plošinku nad
vodou. Pozorný pohled šikmo doprava jí odhalil pod hladinou skrytou páku
u protější skály. Doplavala k ní a jejím přehozením si otevřela červené dveře.
Rychle plavala doprava k plošince u sloupu, vylezla na sloup, otočila se
doprava a s rozběhem přeskočila (podél šikminy) na šikmý sloup blíž ke dveřím.
Ihned po dopadu se od něho odrazila a jakmile dopadla do záseku v šikmině,
rychle přeskočila do dalšího vyššího záseku vpravo, aby se vyhnula žhavému
balvanu. Pak už přeskočila na šikminu, po které sjela k otevřeným dveřím
a prošla do další místnosti dřív, než se zavřely! Přes tmavé dno se dostala
k betonovému bloku, vylezla nahoru a doběhla k páce na protější stěně. Jejím
přehozením otevřela dveře na opačné straně místnosti, vrátila se k nim a vyšla
na římsu do jeskyně s vodou. S rozběhem přeskočila podél skály k protějšímu
sloupu, vytáhla se nahoru a sebrala lékárnu. Pak stejným způsobem pokračovala
na další sloup, po chodníku došla k chodbě vlevo ve skále. V rohu sebrala
náboje do UZI samopalů, pak přehodila páku, která otevřela v místnosti pokopy
ve stěně, ze kterých vytekla láva a posunula betonový blok na novou pozici.
Vyšla na chodník a přeskákala podél skály zpátky do spodní místnosti. Po
podestě přešla doleva a pak podél stěny přeskočila k nižšímu bloku a vytáhla
se nahoru. Po blocích šla až ke zdi, kde přeskočila do vysokého vchodu vlevo.
Stoupající chodbou postupovala opatrně, přeskočila past s trny na dně, až
došla k otvoru s vodou. Tady se potopila, proplavala otvorem u dna do sousední
zatopené jeskyně, kde nejdříve přehodila páku vpravo za rohem. Tou si otevřela
další dveře, pak sebrala na dně náboje do brokovnice, proplavala otvorem do
další jeskyně, kde se otvorem ve stropě dostala do další chodby. Tou se
dostala na plošinku v ústřední síni, ale výš, než poprvé. Nejdříve ze všeho
rozstřelila seshora přilétající nestvůru (pozor na ostří za zády), pak sebrala
dvoje náboje do UZI samopalů na plošince kde stála, otočila se doprava a podél
stěny přeskočila s rozběhem na protější plošinku. Tady sebrala další náboje do
UZI a na konci krátké plošinky skočila do vody.

Plavala rovně do další místnosti se třemi sloupy. Za prvním z nich vpravo na
dně sebrala lékárničku, nad vchodem kudy sem vplula, se vynořila a vylezla na
pravou podestu velké haly. Pod stropem viděla viset další čtyři zámotky,
v rozích čtyři páky a vpravo mezi sloupy zlatou páku. Vlevo mezi sloupy pak
šikminu na jejíž vrchol si doběhla pro další náboje do UZI. Za šikminou viděla
zatopenou chodbu se třemi zavřenými mřížemi. Pak se vrátila na místo kam
vylezla z vody a zvážila dvě možnosti dalšího postupu :

1) Bez boje postoupit do dalších prostor ů přeskočila vodu na podestu doleva,
kde přehodila 1. páku vlevo vpředu, která otevřela třetí, mříž (poslední
v řadě). Přeběhla místnost do pravého zadního rohu, přehodila 2. páku vzadu
vpravo, která otevřela druhou mříž (prostřední v řadě). Popošla doprava mezi
sloupy, kde přehodila zlatou páku, která otevřela první mříž (první v řadě).
Nyní se musela rychle otočit a skočit do vody dřív, než ji napadla právě se
vylíhlá nestvůra. Pak už mohla plavat dál.

2) Nebezpečný boj s nestvůrami - po přehození 1. páky vpravo vpředu, se
zámotku vlevo nahoře vylíhla létající a vzápětí z vedlejšího zámotku běhající
nestvůra - obě zlikvidovala. Po přehození 2. páky vlevo v zadní části
místnosti se vylíhla létající nestvůra ze třetího zámotku - likvidace. Po
přehození zlaté páky se vylíhla poslední běhající nestvůra - likvidace. To
však již byla otevřená první mříž, 2. páka vpravo vzadu otevřela prostřední
mříž a 1. páka vlevo vpředu otevřela poslední mříž. Pak už mohla plavat dál.

Plavala zatopeným tunelem okolo třech otevřených mříží a na konci vylezla
otvorem ve stropě do chodby, kterou došla až na křižovatku. Dala se doprava,
pákou vlevo od mříží si je otevřela a vešla do místnosti, kde právě žhavá
koule zavalila jediný východ. Aby se to příště nestalo, našla vpravo kvádr,
který přemístila ke stěně na konec šikminy, po které se koule valila. Pak se
červenou chodbičkou vrátila před mříž, podruhé si ji otevřela, hned u vchodu
sebrala ze země dvoje náboje do UZI samopalů a místnost přeběhla rovně do
chodby. Na jejím konci zůstala stát na plošince v centrální síni
a zlikvidovala seshora přilétající nestvůru. S rozběhem pak přeskočila na
další plošinku a chodbou za ní přešla do další místnosti.Hned ze vchodu
zlikvidovala létající nestvůru vylíhlou ze zámotku vlevo a v zápětí druhou
z pravého zámotku. Popošla doleva a po šikmé rampě sjela tak, aby po odraze
dopadla na červenou část protější šikminy za pastí s trny na dně. Vyšla
nahoru, v levém rohu sebrala náboje do UZI samopalů, před východem z místnosti
náboje do brokovnice a lékárnu. Chodbou pak prošla do další obrovské jeskyně
s valem uprostřed. Po chodníku podél skal šla doprava až na roh, zastřelila
zleva přilétající nestvůru a sebrala na zemi náboje do UZI. Vrátila se ke
vchodu, na konci chodníku přeskočila šikmo doprava na další chodník u skal
a šla doprava až na jeho konec. Připravila si zbraně, okolo rohu skal
přeskočila na sloup, odkud ihned zlikvidovala létající nestvůru, která se
právě vylíhla ze zámotku za sloupem. Do chodbičky vlevo si došla pro náboje do
UZI, vrátila se na sloup a z jeho levého okraje s rozběhem přeskočila na
hnědou část protějšího valu uprostřed jeskyně. Popoběhla po něm doleva
a rozstřílela tři nestvůry ostřelující ji zpoza rohu vpravo za zbytkem
zámotku. Po jejich likvidaci se otočila zády ke sloupu, přešla napříč přes
val, odkud s rozběhem přeskočila na chodník podél protějších skal. Po něm šla
doprava, nepřehlédla na zemi ležící náboje do UZI a na konci přehodila páku.
Pak šla po chodníku zpátky až k jeho šikmé části, tu s rozběhem přeskočila
a na konci odtáhla kvádr, aby si uvolnila cestu k právě otevřeným dveřím.
Chodbou došla až k zubatému ostří, hned jak se dostala za něj se otočila
doprava a došla až na konec šikminy. S rozběhem pak přeskočila na protější
svah ve skále, vešla dovnitř a po výstupcích vlevo vyšplhala až do horní
chodby. Tady sebrala lékárničku, náboje do UZI, vyšla na plošinku v ústřední
síni, kde nejdříve zlikvidovala další seshora přilétající nestvůru. Pak
s rozběhem přeskočila na protější plošinku, vešla do chodby, prošla
automatickými dveřmi do místnosti s vyčnívajícími sloupy z lávy. Šla rovně
podél zdi vlevo, s rozběhem přeskočila na sloup v rohu a na konci chodbičky
vlevo, přehozením páky přemístila sloupy v lávě. Vrátila se zpátky na první
podestu, přeskočila podél stěny vpravo na nejbližší sloup vlevo, z něho na
sousední šikmo doleva a z toho pak s rozběhem ke vchodu do levé stěny.
Zachytila se okraje, vytáhla se do chodby, na jejímž konci přehozením páky
znovu přemístila sloupy v lávě. Vrátila se na kraj chodby, přeskočila šikmo
doleva na nejbližší sloup, z něho pak s rozběhem na pravý z těch dvou nalevo
(je blíž ke stěně vpravo), odkud přeskočila na poslední vlevo. Tady si
připravila UZI samopaly, doplnila si život na 100% a s rozběhem přeskočila do
chodby ve stěně.

Chodbou šla rovně, na konci zabočila vlevo do hnědého tunelu. Tady za
neustálého střílení (proti Laře bojovaly tři nestvůry), popřípadě i doplňování
životů postupovala kupředu a likvidovala nepřátele. V místě, kde tunel
přecházel do úzké, nízké, červené chodbičky, zabočila doprava a proběhla
otevřenými dveřmi do tajné místnosti dřív, než se automaticky zavřely. Uvnitř
našla lékárnu, náboje do brokovnice a UZI samopalů. [Sekret 3] Pokud cestou do
tajné místnosti nezlikvidovala všechny tři nestvůry, dokončila to hned, jak
vyšla ven z tajné místnosti. Pak zabočila do červené chodbičky, prošla
automatickými dveřmi, které se hned za ní zavřely. Došla k páce na pravé stěně
a přehodila ji. Tím začala zleva vytékat láva a Lara se musela bleskurychle
otočit doprava a utíkat až k zavřeným dveřím. Tam se vytáhla do horní chodby
vpravo, prošla do ústřední síně, kde s rozběhem přeskočila šikmo doprava na
protější plošinku. Sebrala dvoje náboje do UZI, prošla chodbou do její
rozšířené části, kde nejdříve zlikvidovala nestvůru, která přiběhla zleva na
konci tunelu. Sebrala ze země náboje do UZI, došla na konec chodby , zabočila
těsně okolo levého rohu a došla až ke stěně (tím se vyhnula otráveným šipkám).
Vytáhla se na šikmou rampu a hned uskočila zpátky, počkala až se převalí
ohnivý balvan, znovu se vytáhla na rampu, šla po ní nahoru až do obřadní
místnosti se třemi oltáři. V tom nalevo protlačila hnědý kvádr dozadu a tak se
dostala do prostor za oltáři. Vpravo našla zavřené dveře s pákami po stranách.
Přistoupila k levé z nich, přehodila ji a ihned saltem vlevo uskočila z právě
se otevírajícího poklopu (dole je past s trny). Přešla k pravé páce, po
přehození saltem vpravo opět uskočila z poklopu a pak přes pověšení se rukama
za okraj seskočila otvorem na spodní sloup. Došla k jeho okraji, skočila přes
lávu dopředu a ihned saltem dozadu uskočila zpět. Tím se vyhnula žhavému
balvanu. Když zapadl do lávy, přeskočila na protější chodník, doběhla do
vysoké místnosti, kde vlevo po výstupcích vyšplhala k páce, kterou si otevřela
dosud zavřené dveře mezi pákami. Pokračovala doleva nahoru až pod strop.
Pověsila za ruce a seskočila do sousedních prostor za oltáře, prošla dveřmi
a chodbou šla do horní místnosti se třemi zámotky. Hned jak vešla se za ní
zavřely dveře. V rozích sesbírala náboje do UZI, vytáhla zbraně a jakmile se
ze spodního zámotku vylíhla nestvůra vrhající ohnivé koule, za neustálého
uhýbání ji zlikvidovala.

Přehozením páky v levém zadním rohu si otevřela dveře, ale jakmile se k nim
přiblížila, vylíhly se další dvě nestvůry (jedna létá, druhá běhá), které
musela zlikvidovat. Po levé straně šikminy za dveřmi sjela do spodní jeskyně,
počkala si až přiběhnou další dvě nestvůry a pak je zlikvidovala. Nyní
schovala zbraně a vešla do jeskyně. Proti sobě viděla červenou postavu
(hologram), která zrcadlově napodobovala pohyby Lary. Aby mohla postoupit dál,
musela se hologram zlikvidovat, aniž by použila střelbu - to by zabíjela sama
sebe. Využila proto past z lávy, která byla na horní skalní plošině, vlevo od
vchodu. Vylezla na nízký sloup vpravo u skály, přeskočila na vyšší sloup
vpravo, ze kterého přeskočila šikmo doleva na nejbližší část protější plošiny
(sloup u skály vlevo). Došla k páce a jejím přehozením otevřela poklop s lávou
na dně. Saltem se otočila o 180± a nyní co nejrychleji (časově limitováno)
přeběhla na okraj plošiny, přeskočila na světlý protější sloup u skal vlevo,
z něho na vedlejší vyšší sloup, ze kterého s rozběhem na světlou plošinu,
otočila se čelem k hologramu a popošla kupředu. Jelikož hologram Laru přesně
napodoboval, spadl do jámy a shořel. Tím se otevřely dveře, Lara se stejně
jako prve dostala na plošinu s pákou a prošla dveřmi. Vytáhla se otvorem ve
stropě do horního tunelu, kde hned na kraji sebrala náboje do UZI, pokračovala
dopředu a za rohem si počkala, až přiběhne kentaur, kterého po tvrdé
přestřelce zlikvidovala. Sebrala další náboje do UZI a hned jak vyšla z tunelu
do jeskyně s lávou se otočila doprava, aby zastřelila nestvůru ohrožující ji
zprava. Pak si po chodníku podél skal doběhla doleva až na konec k první páce
pro další náboje do UZI, ale páku nepřehazovala. Opět přeběhla po chodníku
podél skal na opačnou stranu k druhé páce. Tu přehodila - otevřely se dveře,
saltem se otočila a co nejrychleji běžela na opačnou stranu jeskyně k první
páce, jejímž přehozením se zvedl uprostřed jeskyně padací most přes lávu. Opět
se otočila saltem a co nejrychleji přeběhla přes most do další místnosti.
Stačilo jediné zaváhání a nestíhala stanovený časový limit! Uvnitř nejdříve
sebrala náboje do UZI a pak vystoupila po šikmince k rotujícímu mechanizmu,
kde se uprostřed v magnetickém poli vznášel složený SCION. Rychlým pohybem se
pokusila zmocnit se ho.

V intru : se stala svědkem zvláštního rituálu, kde byla "Natla" mimozemšťany
zavřena do zvláštního výtahu a spuštěna do pyramidy, aby dokončila svůj úkol.
Rozmluva s Natlou skončila roztržkou a ta se pokusila strhnout Laru do lávy na
dně ústřední síně. V poslední chvíli se Laře podařila zachytit se a vytáhnout
na podestu pod zámotek. Natla padala dolů do lávy a Lara omdlela.

15) THE GREAT PYRAMID (Pickups-30, Kills-5, Secrets-3)

Lara se probrala z mdlob v době, kdy se ze zámotku právě vylíhla nejdrsnější
a nejtíže likvidovatelná zrůda celé hry ! Střídavě do ní střílela a věšela se
rukama za okraj podesty (ručkovala vždy co nejdál od stvůry před jejími
pařáty) tak dlouho, dokud jí neudolala. Pak si teprve posbírala v rozích
podesty rozházené náboje do UZI samopalů. Červenou chodbou šla až na konec,
kde sjela přes její dvě šikmé části dolů. Na konci objevila tmavý kvádr, který
zatlačila natřikrát dozadu. Uvolněnou chodbou vpravo vyběhla nahoru, kde
jednou zatlačila na další kvádr. Vylezla na něj a saltem dozadu přeskočila do
horní chodby za zády. Přeběhla nestabilní podlážku, proběhla skrz zavírající
se ozubené čelisti a pokračovala chodbou dál, zabočila do první odbočky
vpravo, seběhla šikmou částí dolů, kde jednou zatlačila na další kvádr vlevo
dole. Potom přeběhla chodbami přes šikminy k tomuto kvádru z druhé strany.
Přelezla přes něj na druhou stranu a zatlačila ho až k šikmině. Opět oběhla
chodbou na opačnou stranu až na právě přisunutý kvádr, přehodila páku na stěně
vpravo, čímž si otevřela mříž za zády. Došla na konec chodby, otočila se
doprava a přeskočila do nejbližšího záseku v šikmině vpravo od lávy. Pak do
sousedního vpravo, otočila se šikmo doleva a s rozběhem přeskočila přes lávu
do záseku vpravo od černého sloupu. Pak přeskočila podruhé přes lávu do záseku
uprostřed šikminy a naposledy přeskočila přes lávu do záseku už u tmavých skal
vpravo. Prošla krátkým tunelem, postavila se zády k žhavému balvanu nahoře na
šikmině a udělala tři skoky pozadu. Jakmile uslyšela dunění (začal se valit
žhavý balvan zleva), ihned se seběhla schovat do výklenku. Počkala až se
balvan zastavil ve výklenku vpravo a pak šikmým tunelem vyběhla na další
křižovatku s druhým nastraženým balvanem, tentokrát vpravo. Postavila se
k němu zády a stejně jako poprvé vyprovokovala žhavý balvan k pohybu, opět se
běžela schovat do výklenku. Teď se vrátila do jeskyně s lávou, přeskočila přes
ni do protějšího záseku, čímž se zvedl na určitý čas most vpravo na konci
jeskyně. Rychle proto přeskákala přes záseky až na most a přeběhla přes něj do
tunelu, kde za rohem sebrala lékárnu, náboje do brokovnice a Magnumů. [Sekret
1]

Tomb Raider 1 Návod (6)

22. března 2012 v 16:59 | Váš Axalarad
13) NATLAS MINES (Pickups-29, Kills-3, Secrets-3)

Tuto úroveň Lara začínala plaváním pod vodou, ve staré opuštěné šachtě.
Plavala kupředu a hned jak to šlo, se vynořila na hladinu. Vlevo, v částečně
zatopené jeskyni staré opuštěné šachty, viděla na bližším břehu navršené
dřevěné bedny, proti sobě zakotvený člun, vlevo od něho další část břehu
s dlouhou dřevěnou bednou a napravo vytékal z pod stropu jeskyně vodopád. Opět
se ponořila a podplavala vodopád vpravo. Vynořila se za ním a vylezla do
skryté štoly. Šla až do místa kde se rozšiřovala doleva, kde našla a přehodila
páku. Tím si otevřela dřevěná dvířka v jiné štole, kam se hned vydala. Vrátila
se k vodopádu, skočila do vody a plavala ke břehu za zakotveným člunem.
Tunelem ve skále prošla do sousední jeskyně, kde našla za hromadou kamení
dřevěnou bednu, kterou jednou povytáhla k sobě. Přelezla ji a vešla do odkryté
štoly, prošla již otevřenými dřevěnými dvířky a na konci přehodila páku. Tím
si otevřela další dřevěná dvířka v horní štole za vodopádem. Vrátila se tedy
k vodě. Opět podplavala do štoly za vodopád a tou pokračovala až do místa, kde
musela přeskočit její propadlou část.

S rozběhem přeskočila šikmo vlevo k červeno-bílé překážce. Postupovala dál až
do obrovské jeskyně s prosklenou budovou strojovny vlevo. Na jeřábu pod
stropem jeskyně viděla zavěšenou obytnou buňku. Pod ní na zemi našla lékárnu
a sebrala ji. Zúženým tunelem po pravé straně proběhla do sousední jeskyně,
kde stály dvě obytné buňky a kolejemi, co ústily do protější skály. Dřevěnou
bednu vpravo od vchodu přesunula k pravé buňce tak, aby stála pod otvorem ve
stropě jeskyně, který byl špatně viditelný, ale objevit se dal. Pak vylezla na
bednu, s rozběhem přeskočila na střechu pravé buňky a v jejím rohu se propadla
nestabilním stropem dovnitř. Objevila ústí další skryté štoly, tou postupovala
stále nahoru a v jejím nejvyšším bodě našla ve výklenku vpravo další páku.
Jejím přehozením přemístila zakotvený člun pod vodopádem do nové pozice.
Doběhla až na konec štoly, opatrně sjela na nižší plošinku, rukama se pověsila
za její okraj a spustila se dolů na přistavenou bednu. Teď přešla po kolejích
k dřevěným vrátkům, která se sama otevřela a Lara vešla do štoly. Místy
propadlé koleje jsou opatřené červeno-bílými překážkami. Napravo se pak
svažovala šikmá rampa, s nastraženým žhavým balvanem. (Velmi brzy zjistila, že
v případě neúspěšného pokusu se lze vrátit právě po zmiňované rampě zpátky
před vrátka.) Štolu protínala další kolmá štola, kterou se po překonání první
překážky převalil žhavý balvan. Aby se dostala k první ze tří pojistek, které
musela najít, provedla přesně toto : Vylezla na okraj kolejí, těsně za jejich
první propadlou částí (od vrátek). Pak bez ohledu na to, co se děje okolo
(zvuky nevyjímaje), rozběhla se kupředu, po dvou krocích přeskočila překážku,
následovaly další dva kroky rozběhu, přeskočila druhou překážku (to už se
snižovala rampa vpravo), opět dva kroky rozběhu a následoval skok šikmo vpravo
tak, aby dopadla na šikmou rampu, po které běžela až na její konec, kde
zabočila do štoly doprava. To vše musela provézt plynule a bez jediného
zaváhání. Jinak by byla buďto zabita žhavou koulí valící se po rampě zezadu,
nebo by koule zavalila jediný vstup do pravé štoly, případně sama mohla
spadnou do lávy na dně propasti. Ve štole, do které se takto složitě dostala
našla a sebrala první červeno-bílo-modrou pojistku "Fuse" !

Štolou pak pokračovala rovně, doleva nahoru, až vešla do další, širší štoly,
ze které uskočila rychle zpátky. Počkala, až se převalí další žhavý balvan,
pak se nalevo od něho protáhla do širší štoly, kterou postupovala při její
levé straně do svahu. Další žhavý balvan jí minul zprava. Otvorem v zemi na
konci štoly seskočila dolů a dala se směrem k žhavé kouli. Jakmile přešla přes
koleje, otočila se doprava a vytáhla se na šikmou rampu vpravo. Po té běžela
nahoru, na konci zahnula doleva, pak ještě dvakrát doprava a na konci štoly
objevila další díru v zemi. Tou seskočila na šikminu, po které sjela do
jeskyně, odkud se vydala pro první pojistku. Nyní přes jeskyni s prosklenou
strojovnou běžela až k červeno-bíle pruhované překážce. Přeskočila přes ni
v přímém směru, dopadla do vody, vynořila se a vylezla na prostřední část
člunu. Z toho s rozběhem přeskočila na protější břeh. Přes dřevěné bedny
přelezla do skladiště s mnoha kovovými bednami s nápisem "NATLAS".

V zadní části skladiště nejprve sebrala v tmavém výklenku vlevo náboje do
Magnumů. Sem přesunula druhou bednu po pravé ruce. Z prostoru za odstraněnou
bednou vytáhla další bednu, tu odsunula na bok a na konci odkryté chodby
přehodila další páku. Tím nastartovala důlní razící stroj, který vycouval
z ústí štoly, čímž do ní uvolnil přístup. Ze skladiště se Lara vrátila k vodě,
přeplavala doleva, vylezla na břeh a přeběhla do jeskyně s razícím strojem.
V uvolněné štole nadvakrát protlačila další kovovou bednu do sousední
jeskyňky. Vylezla na ni a vytáhla se do protější chodbičky nad strop jeskyně.
Tady nejdříve sebrala náboje do UZI samopalů a pak přehodila páku na konci.
Tím si otevřela další dřevěná vrátka ve štole s pásovým dopravníkem. Nyní
sestoupila na zem do jeskyňky. Pokračovala stále kupředu a v místě, kde se
štola rozšířila do prostorné jeskyně se sloupy, našla za krátkým svahem ležet
na zemi druhou červeno-bílo-modrou pojistku "Fuse".

Tu bleskově sebrala a co nejrychleji běžela stejnou cestou, jako se dostala
sem pryč dřív, než byla napadena střelcem, který jeskyni hlídal. Doběhla až do
jeskyně s vodopádem, opět ji přeplavala a štolou za ním se dostala až do známé
jeskyně s prosklenou strojovnou. V sousední jeskyni s dvěma buňkami našla
v levé skále další štolu. Touto různě se klikatící cestou se dostala až do
místa, kam v otvoru u země ústil pásový dopravník. Odbočila do štoly vlevo,
v její rozšířené části za dvířky přehozením páky dopravník spustila. Vrátila
se k místu kam ústil a tady už ležela třetí, poslední červeno-bílo-modrá
pojistka "Fuse". Sebrala ji a vrátila se do jeskyně s prosklenou strojovnou.
Vešla dovnitř budovy, nejdříve sebrala z podlahy náboje do Magnumů a pak
konečně vložila do míst pro ně určených všechny tři pojistky. Jeřáb spustil
zavěšenou buňku na zem a Lara si rozbitými dveřmi vešla dovnitř pro pistole,
ležící na zemi. Pak na tuto buňku vylezla a s rozběhem přeskočila do štoly
v protější skále za ní. Ve štole po pár krocích objevila vpravo nahoře otvor,
kterým se vytáhla do hořejší štoly a prošla dvířky. Ta se sama otevřela a hned
zase zavřela. Za šikminou dole viděla dřevený poklop - past s lávou na dně
díry pod ním ! Sjela po šikmině jen kousek, odrazila se k protější šikmině
a zase zpět. Když se poklop zavřel, Lara si na něj stoupla a vytáhla se do
levého horního otvoru, kde v prostoru za ním sebrala lékárnu, náboje do UZI
samopalů. [Sekret 1]

Pákou na stěně si otevřela ústupovou cestu (vrátka). Pak se přes dřevěný
poklop vrátila do spodní štoly, kterou pokračovala kupředu, až sestoupila na
podestu jeskyně s vodopádem. Přeplavala k pravému břehu, proběhla jeskyní
okolo odstaveného důlního stroje do štoly za ním, pokračovala až do jeskyně se
sloupy, kde sebrala druhou pojistku. Tady podstoupila tvrdý střelecký souboj
s členem ochranky. Při boji se pohybovala tak, aby nespadla do zrádných jam
s lávou na dně. Jakmile střelce zabila, sebrala mu jeho zbraně - pistole
"Magnum". Nyní po okraji propasti s lávou na dně šla doprava a v jednom místě
zahlédla dole hnědou plošinku, vyčnívající nad lávu. Rukama se pověsila za
okraj propasti a na tuto plošinku seskočila. Otočila se doprava a s rozběhem
přeskočila podél skal (měla je po levé ruce) na vzdálený nižší hnědý skalní
výstupek. Tady se otočila doleva, zachytila se praskliny ve skále, kterou
přeručkovala doleva nad další plošinku, kde našla lékárničku, kvůli které
celou anabázi absolvovala. Nyní stejnou prasklinou přeručkovala zpátky na
výstupek, přešla okolo rohu skály, kde objevila další prasklinu. Tou
přeručkovala opět doprava na další hnědý výstupek. Z nejvyššího bodu (těsně
u skály vlevo) pak přeskočila k protější skále, kde se zachytila další
praskliny. (Pokud by se zachytila okraje skály nad prasklinou, pustila by se
okraje a ihned by se zachytila praskliny pod ním.) Tou pak přeručkovala
doprava, kde seskočila v ústí další štoly. Tou pokračovala až k šikmině, sjela
dolů, zahnula doprava, až vyšla na dně propasti u žhavé lávy.

Lara z břehu vlevo, opatrně (aby se nepraštila do hlavy a nespadla do lávy)
přeskočila na plošinku uprostřed lávy. Přešla na její levý okraj a s rozběhem
přeskočila na pravý ze dvou sloupů nad lávou před sebou. Z toho opět
s rozběhem přeskočila na sloup asi uprostřed jeskyně. Otočila se doprava
a s rozběhem přeskočila do štoly, kterou viděla v protější skále. Doběhla
k dřevěné bedně na konci a rychle ji zatlačila do prostoru za ní dřív, než
byla zabita žhavým balvanem, valícím se ze štoly vlevo. Bednu pak odsunula
doprava a odkrytým otvorem ve stropě vylezla do horní štoly. Tou postupovala
kupředu, na konci seskočila na kolejiště spodní štoly. Vydala směrem k žhavému
balvanu, když po pár krocích našla ležet v kolejišti náboje do UZI samopalů,
lékárnu a brokovnici. Teď už se mohla vrátit do míst, kudy sem seskočila,
vytáhla se (vpravo) do horní štoly, běžela až k díře v zemi, kterou přeskočila
do jeskyňky za ní, kde ještě našla další lékárnu a náboje do UZI samopalů.
[Sekret 2]

V pravém rohu tohoto prostoru objevila za šikminkou díru v zemi, kterou
seskočila do štoly za žhavou koulí. Z jejího okraje pak přeskočila s rozběhem
na protější sloup vyčnívající z lávy. Otočila se doprava, s rozběhem
přeskočila na ten pravý ze dvou sloupů před sebou a z toho na další samostatně
čnící sloup. Z něj pak na ten levý ze dvou sloupů, ze kterého už sestoupila
dolů na zem. Průchodem se dostala k šikmině, po které pozadu sjela dolů,
zachytila se okraje a seskočila na spodní plošinku. Z jejího opačného okraje
přeskočila přes lávu k protější skále, zachytila se jejího okraje a vytáhla se
nahoru. Štolou se došla až do jeskyně s uskladněnými bednami "TNT". Zadní
z těch, kde jsou jen dvě, přesunula do sousední jeskyně, pod otvor v její levé
stěně. Přes bednu pak do otvoru vylezla, štolou pokračovala až k další
propasti. Tu s rozběhem přeskočila šikmo vlevo na hnědou šikminu. Počkala si,
až se převalí další žhavý balvan z protější štoly. Pak opět s rozběhem
přeskočila do štoly, tou prošla až do jeskyně s propastí a lávou na jejím dně.
Po chodníku podél skal vpravo vyběhla nahoru k páce. Jejím přehozením odpálila
nálož TNT v bedně, kterou předtím přemístila. Sebrala náboje do Magnumů ležící
na zemi před pákou, seběhla po chodníku podél skal do štoly a podobným
způsobem jako předtím překonala propast s lávou na dně. Seskočila do jeskyně,
kde po výbuchu zbyly z bedny jen trosky, ale vlevo výbuch uvolnil průlez přes
hromadu kamení pod stropem jeskyně.

Přelezla přes hromadu kamení, na druhé straně sjela Lara po šikmině, zabočila
doprava a vyšla v obrovské vybetonované jeskyni se sloupy. Vzápětí byla
napadena střelcem, který se pohyboval na skateboardu. Po tvrdém boji
zlikvidovala i jeho a sebrala mu jeho zbraně - samopaly UZI ! Nyní propátrala
celý prostor a posbírala na betonové podlaze ležící troje náboje do UZI
samopalů. Přitom si všimla, že v jednom z otvorů je místo lávy voda. Skočila
tedy do vody, potopila se a jakmile se otevřela dřevěná vrátka, v zatopené
místnosti za nimi posbírala lékárničku, lékárnu a další náboje do UZI
samopalů. [Sekret 3]

Vyplavala vrátky z místnosti, ihned za nimi se vynořila a v tmavém koutě našla
východ, kudy se přes výstupky vrátila do jeskyně se sloupy. Doběhla
doprostřed, zabočila doleva a vešla do další širší štoly. Tou postupovala
jejím prostředkem nahoru. Když se proti ní začal valit žhavý balvan, uskočila
saltem doprava. Pokračovala kupředu a dalšímu balvanu se vyhnula saltem
doleva. Opět šla kupředu a poslednímu balvanu se vyhnula saltem doprava. Těsně
před vrcholem stoupání počkala, dokud se nepřevalil další žhavý balvan z levé
štoly, kterou pak doběhla až na její konec. Otvorem vlevo nahoře se vytáhla do
horní úzké, ale hodně vysoké jeskyně. Tady se vytáhla na nejnižší výstupek,
z něho přeskočila na další vyšší, otočila se a přeskočila k dalšímu a vytáhla
se nahoru. Otočila se doleva a stejným způsobem se dostala na další vyšší
převis, ze kterého se už vytáhla otvorem ve stropě, do místnosti vpravo. Tady
našla tmavší kvádr, který nadvakrát protlačila do sousední místnosti. Přešla
doprava a vylezla doleva nahoru do hořejší místnosti. Tady naopak tmavší blok
vytáhla ze stěny ven a odsunula ho na stranu. Přešla do další místnosti
a otvorem v podlaze proti zlatým dveřím seskočila dolů. V další místnosti pak
nalezený tmavší kvádr jedenkrát povytáhla ze stěny ven. Vrátila se do horní
místnosti, tou přeběhla k dalšímu otvoru v podlaze, kterým seskočila do spodní
místnosti. Tady nyní mohla ještě jednou posunout tmavší kvádr stojící v rohu.
V uvolněném prostoru za ním pak našla a přehodila páku, která otevřela zlaté
dveře v horní místnosti. Vylezla tedy nahoru, na konci chodby za zlatými
dveřmi sestoupila po schodišti dolů a jednou zatlačila na hnědý kvádr.
V uvolněném prostoru našla ve druhém výklenku vlevo další páku. Přehozením si
otevřela další zlaté dveře, které již vedly do obrovské jeskyně s pyramidou.
Po schodech se vrátila nahoru, proběhla místností do vedlejší vpravo, tady
vlevo od hnědého kvádru proskočila otvorem v podlaze do spodní místnosti, kde
už našla naposledy otevřené zlaté dveře. Těmi prošla do obrovské jeskyně se
žlutými stavbami po stranách. Ihned byla napadena dalším střelcem. Jakmile ho
Lara zlikvidovala, sebrala mu jeho brokovnici (i když už jednu našla ve
štole). Doběhla k zlaté pyramidě a vylezla na nástavbu nad zamčeným vchodem.
Po její levé straně objevila záseky, po kterých vyskákala až na nejvyšší
z nich. S rozběhem přeskočila co nejblíže k levé skále a po hladkém povrchu
pyramidy sjela do spodního záseku, kam ústila další štola. Na jejím konci si
přehozením páky otevřela dveře do pravé, ze dvou žlutých staveb, na opačném
konci jeskyně. Vyběhla ven, sjela po pyramidě dolů, doběhla do stavby, kde
nejdříve sebrala další náboje do UZI samopalů, lékárnu a vpravo za rohem zlatý
klíč k bráně pyramidy "Pyramid Key". Tím si pak odemkla zámek vlevo od vrat
a těmi, jakmile se otevřely, proběhla dál.

Nyní byla svědkem, jak blondýnka " Natla" umístila uloupený Scion do
zvláštního otočného mechanizmu. Následoval výbuch.

Tomb Raider 1 Návod (5)

22. března 2012 v 16:57 | Váš Axalarad
11) OBELISK OF KHAMOON (Pickups-37, Kills-16, Secrets-3)

Lara proběhla otevřenými zlatými dveřmi, zabočila doprava a ze schodů vylezla
na zeď vlevo od nich. Po té běžela doprava, na konci seskočila doleva do úzké
přístupové chodby. Proběhla do vysoké místnosti se čtyřmi sloupy, které jsou
u podlahy zakončeny hnědými posuvnými bloky. Jako první vytáhla ten vpravo
v čelní stěně, přesunula ho pod zavřené zlaté dveře ve stěně vpravo nahoře.
S brokovnicí v ruce vstoupila do uvolněné chodby a jakmile vyběhl z výklenku
vlevo černý panter zastřelila ho. Na konec chodby si doběhla pro lékárničku
a vrátila se do vysoké místnosti. Odsunula sousední hnědý blok a vešla do
chodby za ním zastřelit druhého černého pantera. Opět se vrátila do místnosti,
opět sousední blok odsunula na stranu a na konci chodby za ním proskočila
otvorem v podlaze na vrchol šikmého sloupu. Sjela po šikmině a hned jak
dopadla na podlahu této spodní místnosti, zastřelila dalšího černého pantera.
Na sousedním sloupu přehodila páku a tak si otevřela dveře vysoko pod stropem
této místnosti. Vylezla na sloup vlevo u stěny, sebrala zde lékárničku
a vylezla výš do mezipatra. Tady vyšplhala na nejvyšší z navršených kvádrů, ze
kterého s rozběhem přeskočila do výklenku v protější stěně. Dala si pozor, aby
nespadla do díry v podlaze za otevřenými dveřmi. Přeskočila ji a došla si za
otevřené křídlo dveří pro náboje do Magnumů. Pak se teprve spustila dírou
v podlaze u dveří do spodní chodby, kterou se vrátila do vysoké místnosti, aby
odsunula poslední hnědý kvádr. V chodbě za ním skočila do vody, potopila se
a plavala zatopenou chodbou do sousední místnosti, kde co nejrychleji vylezla
na podestu. To již viděla plovoucího krokodýla a zabít ho nebyl problém. Teď
se potopila se na dno a v místech, kde se u dna dalo proplout z vnitřní strany
do vnější našla lékárničku.

Ve vnější části sebrala ze dna náboje do Magnumů a v jednom z výklenků
vypátrala safírový klíč "Saphire Key". Nyní už mohla proplavat zpátky do
vysoké místnosti, tu přeběhla do vysoké přístupové chodby, kde získaným klíčem
odemkla zámek vlevo od zlatých dveří. Nejdříve se vrátila do vysoké místnosti,
přes hnědý kvádr u stěny vylezla do právě otevřených zlatých dveří ve stěně.
Připravila si zbraně a stoupala chodbou po schodech nahoru. V horní místnosti
nejdříve zlikvidovala mumii, pak ve výklenku vlevo od stříbrného gongu
přehodila páku, čímž spustila první ze čtyř zvednutých mostů u středového
sloupu v ústřední místnosti. Výklenkem vpravo od stříbrného gongu si po
sklopeném mostě došla ke středovému sloupu pro první klíč "Eye of Horus". Na
mostě se pověsila za ruce a seskočila do vody pod ním. Na dně sebrala náboje
do Magnumů, pak vylezla na podestu u středového sloupu, kde našla náboje do
brokovnice. Přes vodu se dostala do prvního šedého výklenku vpravo, po šikmé
rampě sjela dolů a z okraje výklenku postřílela dva černé pantery běhající po
vysoké místnosti. Vystoupila na nejvyšší ze tří schodů, ze kterého se pak
vytáhla na vyšší šedou kostku vlevo u stěny. Z té přeskočila podél stěny na
další vyšší šedou kostku. Tady se obrátila a opět podél stěny přeskočila
s rozběhem k podestě, na kterou se pak vytáhla. Otočila se doleva, došla na
její okraj a opět s rozběhem přeskočila přes místnost na sloup uprostřed
místnosti. Z toho pak přeskočila na římsu u protější stěny, kde nejprve
sebrala lékárnu a jediným průchodem seskočila pozadu na šikmou šedou rampu, po
které pozadu sjela na podlahu spodní místnosti. To již slyšela řev dvou mumií,
které právě obživly v sousedním výklenku. Otočila se od rampy šikmo doprava
a co nejrychleji vyšplhala do pravého vyššího okna, odkud pak pohodlně obě
mumie zlikvidovala. Z tohoto okna pak přeskočila do sousední vysoké místnosti
na římsu u pravé stěny, došla na její okraj a s rozběhem přeskočila přes
místnost podél stěny k podestě v protějším rohu. Vytáhla se na ni, vylezla na
vyšší kostku vlevo, odkud s rozběhem přeskočila na podestu, kde už jednou
stála. Když se na ni vytáhla, přešla na její opačný konec a vytáhla se na
vyšší podestu nad hlavou. Udělala čelem vzad a s rozběhem přeskočila podél
stěny na další podestu. Po té přeběhla do rohu, vylezla na vyšší šedou kostku,
opět čelem vzad a vytáhla se na vyšší podestu nad hlavou. Odsud s rozběhem
přeskočila přes místnost na podestu uprostřed protější stěny. Pak pokračovala
podél stěny ve skákání k vysoké kostce v rohu místnosti. Vtáhla se na ni,
přešla doleva a vytáhla se na další vyšší podestu, už pod stropem místnosti.
Rychle vyběhla na schody vpravo, kde zlikvidovala mumii, přibíhající seshora.
Když se jí to povedlo, vrátila se dolů na podestu před schodiště, kde na zdi
vpravo přehodila páku a spustila druhý ze čtyř mostů u středového sloupu
v centrální místnosti. Pak sestoupila na zelenou, porostlou kostku vlevo od
páky, pověsila se rukama za její okraj a spustila se do výklenku za mříží, kde
posbírala na zemi náboje do Magnumů a lékárničku. Vyšplhala zpátky nahoru na
zeď před pákou, po zdi přešla doprava, okolo tří sloupů až na kamenný
výstupek. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila na vrchol středového
sloupu v centrální místnosti, kde sebrala lékárničku a náboje do UZI samopalů.
[Sekret 1]

Podívala se přes místnost šikmo doleva a viděla druhý stříbrný gong u protější
stěny. S rozběhem přeskočila přes místnost a dopadla na zídku za gong, kde
sebrala dvoje náboje do UZI samopalů a lékárnu. [Sekret 2] Stoupla si tak, aby
měla zeď po pravé ruce a přitom viděla na gong, rukama se zachytila okraje
zídky a seskočila na dlažbu dole za mříží. Udělala čelem vzad, šla podél stěny
a zabočila do prvního průchodu vlevo. V sousední místnosti si stoupla na kraj
šedé podesty těsně vpravo za průchodem a z místa přeskočila dolů na spodní
podestu v rohu místnosti. Doplnila si život, otočila se o 180ř a s rozběhem
přeskočila podél stěny ke kostce pod místo, odkud před chvilkou seskakovala.
Vytáhla se na kostku, průchodem vlevo se dostala do výklenku za mříží, kde
přehodila další páku, čímž spustila třetí ze čtyř mostů u středového sloupu
v ústřední místnosti. Průchodem se vrátila na kostku, otočila se doprava
a z jejího okraje přeskočila na spodní podestu v rohu místnosti. Nyní se
zachytila praskliny ve zdi, kterou ručkovala doleva až do místa kde se mohla
vytáhnout do výklenku. Popolezla výš, pověsila se rukama za okraj zdi
a přeručkovala prasklinou okolo zdi až do místa, kde se mohla opět vytáhnout
a postavit. Tady vylezla na výstupek doprava, z toho se dostala průchodem na
schody. Po nich vyběhla nahoru na římsu, ze které se vytáhla na podestu nad
hlavou, kde viděla sloup. Před sloupem zabočila do výklenku vlevo, kde našla
lékárnu a náboje do Magnumů. [Sekret 3]

Pokračovala výklenkem, na druhé straně přeskočila podél stěny na protější zeď,
přeskočila díru v ní a běžela až do rohu místnosti. Otočila se doprava
a přeskočila na další část zdi, po které si doběhla do rohu pro náboje do
brokovnice. Když je sebrala, otočila se opět doprava a s rozběhem přeskočila
podél zdi na šedou podestu, ze které v této místnosti začínala. Nyní se vydala
dolů prozkoumat spodní část místnosti. Šla rovně, na konci třetího schodu
zabočila na výstupky vpravo, po kterých sestoupila až na podlahu. Rychle se
vytáhla zpátky na první výstupek, otočila se a zlikvidovala právě obživlé dvě
mumie. Jakmile to zvládla, vyšplhala po výstupcích nahoru, kde se přes šedou
podestu a průchod vrátila do ústřední místnosti s centrálním sloupem. Hned za
průchodem se dala doleva a vylezla na výstupek v rohu. Páku zde nechala bez
povšimnutí! Na schodech sebrala lékárnu a zabočila do dalšího průchodu vlevo.
V sousední vysoké místnosti vyšplhala po výstupcích až pod strop. Tady se
otočila doprava a s rozběhem přeskočila k prasklině ve zdi, zachytila se jí
a ručkovala doprava a na konci seskočila na zlatý výstupek. Obešla roh zdi
doleva, přeskočila na šikmou rampu, po které sjela na římsu ze které prošla do
sousední malé místnůstky, kde přehodila páku na zdi. Tím změnila šikmou rampu
na schodiště, po kterém vystoupila opět až pod strop místnosti. Tady se
otočila doleva a vytáhla se do horní místnosti, kde byla hned napadena další
mumií. Po její likvidaci došla k páce na kostce vpravo od dalšího stříbrného
gongu. Jejím přehozením spustila poslední zvednutý most u středového sloupu
v ústřední místnosti. Na kraj římsy za stříbrný gong si došla pro lékárničku,
pak přešla k páce na zdi vedle zlatých dveří, které si jejím přehozením
otevřela. Prošla do sousední místnosti, našla vpravo otvor v podlaze a tím se
spustila na výklenek pod ním. Po výstupcích seskakovala dolů (zeď měla po levé
ruce). V jednom místě všimla nábojů do brokovnice ležících na šedé římse
vpravo. Doskočila si pro ně, pak se vrátila na výstupky a po nich sestoupila
až na podlahu této vysoké místnosti. Připravila si zbraně, pokračovala podél
zdi do protější chodbičky a jakmile proti ní vyběhl černý panter, tak ho
zastřelila. V zadní místnůstce pak našla náboje do Magnumů. Vrátila se do
vysoké místnosti, vylezla do prvního výklenku vpravo, kde přehodila páku na
zdi. Opět se změnil vzhled místnosti.

Vydala se po výstupcích nahoru a v místě kde to šlo a seskočila na šedou
podestu vlevo. Průchodem se dostala do ústřední místnosti s centrálním
sloupem, kde již byly všechny čtyři mosty spuštěny. Nyní již nebyl problém
posbírat zbývající tři klíče "Ankh"; "Scarab"; a "Seal of Anubis" u středového
sloupu. Jakmile se zmocnila posledního, otevřely se dveře pod hladinou, dole
pod mosty. Seskočila do vody, proplavala otevřenými dveřmi a kolmou šachtou
zamířila dolů až na dno. Pokračovala vodorovně dopředu a dávala pozor, aby
nepřehlédla ve výklenku nalevo náboje do Magnumů. V dalším výklenku vlevo
našla lékárničku a v protějším výklenku náboje do brokovnice. Nyní se již
musela vrátit nadechnout do míst, odkud se sem vydala. Jakmile se nadechla,
znovu se ponořila, proplavala rovně až na konec zatopené chodby a zabočila
doprava. Na konci následující chodby plavala kolmou šachtou nahoru
a v místnosti kam vyplavala se nejprve uprostřed hladiny nadechla. žev ji
signalizoval další mumii. Ve vhodný okamžik vylezla na břeh a zlikvidovala ji.
Pak se znovu potopila, aby posbírala na dně lékárničku, náboje do brokovnice
a Magnumů. Když se vrátila na břeh vylezla si do výklenku mezi zelení nalevo
od východu z místnosti pro další náboje do Magnumů. Vrátila se na zem, ve
východu se vytáhla na výstupek a koridorem prošla až na jeho konec. Zastřelila
další mumii v sousední místnosti. Pak přeskočila na protější písečný val
a došla si do levého rohu pro lékárnu. Přes písečný val se vrátila do
protějšího rohu, po výstupcích se dostala do východu, kterým se vrátila do
jeskyně se sfingou. Seskákala na zem, oběhla sfingu doleva až ke sloupu před
palmami. Do připravených schránek na něm zasunula postupně všechny čtyři
získané klíče. Tím si otevřela obrovskou bránu na opačné straně jeskyně,
kterou pak (opět bez intra) přešla do další úrovně.

12) SANCTUARY OF THE SCION (Pickups-29, Kills-15, Secrets-1)

Tuto sestavu Lara začínala na schodišti za zavřenou bránou. Jakmile prošla
další bránou, zavřela se i ta. Lara se dala po schodišti před sebou nahoru.
Shora vyběhly dvě mumie. Ustupovala před nimi dolů, rychle střílela, až je
zlikvidovala. Pak se teprve vrátila dolů před schodiště, kde v rozích vstupní
haly posbírala náboje do Magnumů. Pak vyběhla do horní místnosti. Vpravo od
prostředního kvádru sebrala další náboje do Magnumů, otočila se doleva,
vylezla na stupínek, pak na vyšší kvádr a otvorem nad hlavou se vytáhla
nahoru. Zjistila, že stojí v obrovské jeskyni, na těle obrovské sfingy, za
její hlavou. Běžela kupředu ke skalám a vylezla do horního výklenku. Nejprve
sebrala lékárnu, pak se otočila doprava a došla k šikmé rampě, na kterou
vyskočila a svezla se zpátky. Opatrně vyšla vlevo od skalního výstupku na kraj
skály. Tím vyprovokovala mumii na těle sfingy, ta začala na Laru metat ohnivé
koule. Lara odpověděla střelbou a zlikvidovala ji. Vrátila se na tělo sfingy,
postupovala podél skal doleva, a po jeho šikmé části sklouzla až na zem.
Běžela podél sfingy doprava a hned jak proti ní vyběhla další mumie,
zlikvidovala ji dřív, než začala metat ohnivé koule. Pak postupovala stále
kupředu podél tlapy sfingy až ke skalám. Na tu nejsvětlejší z nich se vytáhla.
Otočila se doprava, přeskočila podél skal (měla je po levé ruce) na další
vyšší skalku a tak postupovala opatrně, aby nespadla, až do místa, kde
objevila vlevo ve skalách trhlinu.

Zachytila se jí a ručkovala doprava až na její konec. Tam seskočila na skalku
pod nohama, otočila se doprava a vylezla na sousední skalku. Tady skály
tvořily roh, otočila se tedy doleva a přes vyšší stupínek vylezla na vyšší.
Otočila se doleva (skály měla tedy po pravé ruce) a postupovala opatrně stále
kupředu až do místa, kde objevila zlatou páku. Tu přehodila, čímž si otevřela
dveře do skály na zemi, na opačné straně sfingy. Rychle se otočila k páce zády
a počkala si na červenou létající stvůru, kterou hned zlikvidovala. Opět si
stoupla čelem k páce, podívala se pozorně doleva za roh skal. Tam viděla ležet
na skalním převisu náboje do brokovnice. žádně si rozměřila skok a s rozběhem
k nim přeskočila. Jakmile je sebrala, otočila se doleva a opět s rozběhem
přeskočila na další převis, kde sebrala další náboje do brokovnice. Nyní si
našla místo, kde se mohla pověsit rukama za okraj římsy a bezpečně seskočit na
skálu pod nohama. Opět si našla vhodné místo, pověsila se za ruce, seskočila
na šikmou část skal, po které pak sjela na zem. Běžela podél sfingy až na její
opačnou stranu k otevřeným dveřím do skály. Dřív než jimi prošla, sebrala
vlevo na zemi ležící náboje do Magnumů. Pak vešla do chodby za dveřmi.
K šikmině na jejím konci si stoupla zády, sjela ji pozadu a zachytila se
jejího okraje. Přeručkovala prasklinou doleva a seskočila na kamennou podestu,
sebrala náboje do Magnumů a pak vylezla do vchodu do skal. Po výstupcích
vyšplhala až nahoru, minula odbočku vlevo a na konci sjela po šikmé rampě dolů
do vody. Na dně našla zlatý klíč "Gold Key", vynořila se na hladinu, našla
místo, kde mohla vylézt z vody a po výstupcích vyšplhat opět do horní chodby.
Došla podruhé k šikmé rampě, znovu po ní jela dolů, ale na konci se odrazila,
přeskočila k protějšímu mostu, zachytila se ho a vytáhla se nahoru. Vpravo na
skále do zámku použila zlatý klíč. Tím si za zády otevřela dveře do místnosti,
ve které pobíhal kentaur. Sice také ohrožoval Laru ohnivými koulemi, ale
nakonec zlikvidovala i jeho. Pak si v uvolněné místnosti sebrala vlevo ode
dveří lékárničku a na kvádru uprostřed první klíč "Ankh". Vyšla z místnosti na
most, otočila se doprava a přeskočila do vchodu ve skále. Po výstupcích
vyšplhala nahoru, na křižovatce se dala doprava, po dalších stupních seskákala
na kamennou podestu a přes vodu se dostala do sousedního východu. Po
výstupcích vylezla nahoru, zabočila doprava a vyšla ven do jeskyně. Tou
pokračovala doprava až do míst, kde se prostor rozšířil doprava.

Našla nejbližší kamenný výstupek, vytáhla se na něj a s rozběhem přeskočila na
další sloup u skal šikmo vlevo. Otočila doleva a vytáhla se na kamenný převis
nad hlavou. Odsud s rozběhem přeskočila na další vyšší sloup (blíž u skal),
zachytila se ho rukama a vytáhla se nahoru. Otočila se doleva opět s rozběhem
přeskočila na další sloup, otočila se doprava a vytáhla se na skalní převis
nad ním. Postupovala po převisu ke skalám, za rohem překonala automaticky se
zavírající ocelové ostří a těsně za ním sebrala ze země lékárničku. Pak
postupovala podél skal opatrně (pozor na propadlou část) kupředu až ke zlaté
páce. Jejím přehozením si otevřela zlaté dveře pod stropem jeskyně, ale na
jejím opačném konci. Rychle se otočila k páce zády a počkala si na další
červenou létající stvůru, kterou hned zlikvidovala. U páky se pak otočila
doprava a z okraje římsy, podél skal přeskočila z místa na spodní převis, kde
našla lékárnu. Na jeho opačné straně se pověsila za ruce, seskočila na šikminu
pod nohama a po další sjela až na zem jeskyně. Opět oběhla sfingu, našla tu
samou nejsvětlejší skálu, opět na ni vyšplhala a přeskočila na sousední skalku
doprava. Tady udělala čelem vzad a přeskočila k protějšímu převisu (skály měla
vpravo).

Vytáhla se na něj a postupovala po římse kupředu, přeskakovala přes trhliny,
procházela soutěskami, šplhala po výstupcích, až se propracovala k otevřeným
zlatým dveřím ve skále. Vešla do malé místnůstky a hned zabočila doprava, kde
zatlačila na zlatý kvádr. Oběhla chodbičkou na druhou stranu místnosti,
vyšplhala přes vysunutý kvádr doprava na podestu pod stropem. Otočila se
doleva a ihned z bezpečného místa zlikvidovala dalšího kentaura, běhajícího
uvnitř místnosti vlevo. V té pak sebrala vlevo od vchodu lékárničku a na
prostředním kvádru druhý klíč "Ankh". S tím se vrátila před zlaté dveře,
otočila se doprava a sjela podél skal po šikmé rampě dolů. Sestoupila až na
tělo sfingy. Tady našla šikmý výstupek vpravo, vylezla na něj a otočila se
k hlavě sfingy. S rozběhem přeskočila z nejvyššího bodu výstupku k výklenku
v zadní straně hlavy sfingy. Vytáhla se do výklenku, vylezla rovně na horní
část hlavy, kde v nástavbě viděla svítit zámek. Do něj použila první klíč
"Ankh", pak obešla nástavbou, seskočila na spodní podestu před nástavbu, kde
objevila druhý svítící zámek, do kterého umístila druhý klíč "Ankh". Tím si
odemkla bránu na zemi mezi tlapami sfingy.

Teď ale vylezla nahoru k nástavbě, přešla doprava na samý okraj hlavy sfingy
až pokud to šlo. Podívala se pozorně šikmo vlevo dolů a hledala téměř
neviditelnou plošinku. Skočila na ni - bylo to těžké, hlavně na odraz, směr
i dopad, ale odměnou jí byly náboje - a dlouho očekávané UZIky. [Sekret 1]

Hned jak vše posbírala, byla napadena dvěma červenými létajícími stvůrami,
které rychle zlikvidovala. Doplnila život na 100%, přeskočila šikmo vpravo
k hlavě sfingy a sestoupila na zem. Doběhla mezi tlapy sfingy, sebrala náboje
do Magnumů a kolmou šachtou za otevřenou bránou seskočila dolů do vody. Hned
se potopila až ke dnu, našla zatopenou chodbu mezi tlapami pravé sochy a na
jejím konci přehodila páku na pravé stěně. Proud vody jí strhl otevřenými
dveřmi a obrovskou halou ji vynesl do otvoru v další místnosti, kde vylezla na
podlahu vlevo. Vytáhla se na nejnižší sloup, přeskočila k dalšímu nejbližšímu
sloupu a vytáhla se nahoru. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila přes
jeskyni k protějšímu sloupu. Opět se na něj vytáhla, běžela podél skal doleva
a připravila si zbraně. Hned jak sjela po šikmině na spodní kamennou podestu,
zlikvidovala další červenou létající stvůru. Postupovala podél skály na okraj
podesty (skály měla vlevo) a přeskočila na spodní výstupek k hlavě sochy.
Popošla doprava, vytáhla se doleva na hlavu sochy a za bližším uchem našla
lékárnu. Vrátila se na výstupek, ze kterého se sem vyšplhala, postavila se
čelem ke skále, pověsila rukama za jeho okraj a spustila se na šikminu pod
nohama. Po ní sjela před prsa pravé sochy. Došla doprava k páce, přehodila ji
a tím si otevřela další dveře v zatopeném tunelu, tentokrát mezi nohama levé
sochy. Skočila do vody, plavala po hladině doprava a v mezeře mezi sochami si
vylezla do výklenku pro náboje do UZI samopalů. Znovu skočila do vody, plavala
stále doprava a na kolenou levé sochy sebrala náboje do brokovnice. Teď už se
mohla potopit až na dno a proplavala zatopenou chodbou. Vynořila se a vylezla
z vody do klikaté chodby, která stoupala tělem sochy stále nahoru. Cestou
našla na zemi ještě dvoje náboje do Magnumů až došla k zavřeným mřížím. Před
nimi na zemi ležel další klíč "Scarab". Jakmile ho Lara sebrala, mříž se sama
otevřela a do chodby vběhly dvě mumie, které musela zlikvidovat. V sousední
místnosti běhal další nepřítel - kentaur, takže i toho musela zastřelit. Vešla
do místnosti a zjistila že je v místě, kde u schodiště začínala tento level.
Klíčem "Scarab" si odemkla sousední mříž, za ní sebrala lékárnu a seskákala po
stupních dolů do dlouhé vysoké místnosti. Našla otvor ve zdi vlevo nahoře
a prolezla do sousední haly. Ihned zlikvidovala střelce v červeném triku
kterým byla napadena. Po schodech sousední místnosti přistoupila k oltáři, kde
sebrala třetí a poslední část "SCIONu".

V následujícím Intru byla zajata bandou, kterou vedla blondýnka "Natla". Byla
oloupena jak o SCION, tak o zbraně a jenom skokem z útesu si zachránila holý
život. Na motorce pak pronásledovala lupičskou bandu. Když se banda nalodila
na člun, v poslední chvíli se jí podařilo doplavat k odplouvajícímu člunu
a schovat se na něm. Probudila se až večer, vylezla z úkrytu a plavala
k blízkému ostrovu, u kterého byl člun zakotven.

Tomb Raider 1 Návod (4)

22. března 2012 v 16:56 | Váš Axalarad
9) TOMB OF TIHOCAN (Pickups-26, Kills-17, Secrets-2)

Tento level začínala tím, že dokončila pád do vody na dně šachty. Rychle
proplavala dlouhým zatopeným tunelem, u mříží na konci plavala krátkou kolmou
šachtou dolů, na dně se otočila o 180ř a na konci slepého tunelu přehodila
páku. Tím snížila hladinu v místnosti nad tímto tunelem. Otočila se o 180ř, od
páky plavala rovně, na konci nahoru kde už mohla vylézt na břeh. Další pákou
si otevřela dveře na konci sousední chodbičky vpravo. Chodbičkou šla opatrně
do sousední místnosti, kde nejdříve zabila krokodýla. V této vysoké místnosti
vystoupila po schodech až na nejvyšší a na jeho opačné straně se spustila do
výklenku za ním. Otočila se doleva a podél stěny přeskočila na protější zeď.
Z jejího okraje přeskočila stále podél stěny k vyšší podestě, zachytila se jí
a vytáhla nahoru. Otočila se šikmo doleva a s rozběhem přeskočila na římsu pod
výklenkem. Vlezla do něj a přehodila páku na jeho konci. Tím zčásti zatopila
vedlejší místnost vodou, ta zvedla na svou hladinu šedou kostku pod římsou.
Lara vyšla na římsu, seskočila do vody a pod šedou kostkou objevila výklenek,
kam se potopila pro lékárničku. Vyplavala na hladinu, přes šedou kostku se
dostala do chodbičky, na jejímž konci opět skočila do vody. Potopila se na dno
kolmé šachty, kousek dál další šachtou opět na dno, kde na konci zatopeného
tunelu přehodila páku. Tou snížila vodu v zatopené šachtě, ale hlavně
zlikvidovala silný proud ve vyšším vodorovném tunelu nad hlavou. Vyplavala se
nadechnout, pak tímto dlouhým tunelem plavala až na jeho konec, kde otvorem ve
stropě vylezla do místnosti, kde nejdříve zabila krysu. Posunula kamenný blok
tak, aby mohla vylézt na podestu nad vodou, tady vpravo v tmavém koutě našla
výstupky, po těch se dostala až nahoru pod strop místnosti. Z osamělého sloupu
přeskočila do nejbližšího výklenku ve zdi a na schodech za ním se opět utkala
se stále dotěrnějším střelcem. Když ho zahnala na útěk, sestupovala po
schodech dolů, překonala zavírající se ozubené čelisti a když podruhé zabočila
doleva, zabila krokodýla na schodech, ihned jak seskočila s vyššího stupně
dolů. Po schodišti sešla do místnosti, kde posbírala na zemi ležící náboje do
brokovnice a Magnumů.

Na podlaze viděla tři barevně odlišné kostky na podlaze (v protějším rohu před
schody, vpravo pod schody a v pravém rohu místnosti). Přeběhla přes ně
v pořadí roh u schodů, pod schody vpravo a v roh místnosti, což otevřelo
v sousedním rohu místnosti kamenné dveře do tajné místnosti. Uvnitř si Lara
stoupla levým bokem ke dveřím, čelem k šikmému výstupku a saltem dozadu
přeskočila na šikminu za zády. Od té se odrazila s přidržením klávesy [CTRL],
až se přes další šikminy dostala do visu za ruce k horní podestě, kam se
vytáhla sebrala náboje do brokovnice a lékárnu. [Sekret 1]

Přes šikminu se vrátila na zem, přes sousední místnost, po schodech nahoru,
okolo zubatých čelistí se dostala až na samostatně stojící sloup ve vysoké
místnosti před výklenkem. Otočila se šikmo doprava a s rozběhem přeskočila na
podlouhlou římsu vlevo od zatím stojícího, zavěšeného kyvadla, které se po
dopadu rozhoupalo. Otočila se šikmo doprava a ve vhodný okamžik, tak aby ji
kyvadlo nezranilo, přeskočila okolo rohu stěny do výklenku za ním. Tady
sebrala náboje do brokovnice, otočila se ke kyvadlu zády, přešla na kraj
výklenku, natočila se šikmo doprava a okolo rohu stěny přeskočila
k nejbližšímu výklenku ve stěně. Tady se rukama zachytila jeho okraje
a vytáhla se dovnitř. Chodbičkou se dostala pod strop místnosti, kde před
okamžikem objevila tajnou místnost. Pověsila se rukama za kraj chodbičky
a přeručkovala doprava pod výklenek, vytáhla se dovnitř a nalevo na konci
přehodila páku. Tím zčásti zaplavila sousední místnost vodou. Z výklenku
skočila do vody, přeplavala místnost doprava na opačnou stranu, kde nalezla
podestu, kam vylezla. Zastřelila krysu, prošla chodbičkou na konec a znovu
skočila do vody. Ponořila se doleva dolů, na konci plavala doprava, pak opět
doprava a nahoru nad výstupky, až vylezla v místnosti, kde nejdříve zastřelila
lva. Pak sestoupila do úzké chodbičky, která vede dozadu za zeď, proti otvoru
s vodou. Asi uprostřed našla páku, kterou přehodila, čímž si otevřela dveře
pod stropem sousední místnosti. Vrátila se tam, vylezla na nejvyšší výstupek
v pravé zdi, odkud zastřelila dvě gorily běhající na horní podestě. Pak tam
sama vylezla, přešla místností před otevřené dveře a přeskočila k prasklině ve
zdi nalevo od nich. Tou přeručkovala pod dveře, vytáhla se nahoru
a v místnosti za dveřmi sebrala lékárnu a klíč "Gold Key". Vrátila se ke
dveřím, ze kterých přeskočila past s trny v přímém směru na podestu.
Pokračovala přes ní, seskočila na spodní výstupek a průchodem vlevo sestoupila
na podestu v sousední podlouhlé místnosti, částečně zatopené vodou. Vložila do
zámku získaný klíč, čímž odpoutala od dna čtyři šedé kostky, ty vyplavaly na
hladinu a Lara po nich přeskákala na druhou stranu místnosti. Tady nejdříve
sebrala na podestě vpravo lékárničku a vchodem prošla do tmavého podloubí.
Mezi sloupy prošla do levé vysoké haly se čtyřmi hyeroglify potištěnými
kostkami na podlaze. Vpravo na konci objevila kamenný kvádr, který nadvakrát
vytáhla od sloupů na první popsanou kostku na podlaze. Hned vylezla na
vytažený kvádr a zastřelila gorilu, která vyběhla z právě otevřených prvních
dveří. Potom popotáhla dvakrát za kvádr podél sloupů na další popsanou kostku,
což otevřelo druhé dveře. Nyní posunula kvádr na sousední kostku vlevo, rychle
na kvádr vylezla a postřílela čtyři krysy, které vyběhly z dalších otevřených
dveří. Slezla z kvádru a posunula ho na poslední popsanou kostku směrem ke
dveřím pod stropem místnosti. Opět na něj vylezla, aby zastřelila poslední
gorilu. Pak posunula naposledy kvádr pod otevřené dveře pod stropem, přes něj
do nich vylezla, překonala zavírající se ozubené ostří na konci chodbičky
a v místnosti za nimi sebrala lékárnu a první klíč "Rusty key". Okolo
ozubeného ostří a přes kvádr se vrátila na podlahu sousední místnosti a vešla
do první místnosti vpravo. Tady na podstavci uprostřed sebrala lékárničku,
vyšla ven a stoupla si do sousedních dveří.

Uprostřed místnosti viděla ležet na zemi další lékárničku. Aniž by ji sebrala,
rychle přeběhla místnost a vyskočila do protějšího výklenku. Tak se vyhnula
valícím se koulím ze šikmin po stranách. V tomto výklenku sebrala druhý klíč
"Rusty Key", nezapomněla na lékárničku a přeběhla přes sousední místnost do
protějších dveří v podloubí. V místnůstce za nimi našla náboje do Magnumů
a brokovnice. Když vše posbírala přeběhla do poslední sousední místnosti pro
náboje do brokovnice. Pak vyšla do podloubí, vpravo použila oba klíče do zámků
u dveří a jakmile se otevřely, postavila se na kraj šikminy, padající dolů
dlouhou a širokou jeskyní. Natočila se šikmo doprava a z místa přeskočila na
skály vpravo od šikminy, pod dopadu se hned odrazila dopředu, pak ještě jednou
a ještě jednou naposledy. To už přeskočila na šikminu, po které sjela do
výklenku, od kterého vlevo objevila tajnou místnost. Tu musela překonat
přeskakováním po nestabilních plošinkách uchycených u stěn. Sérií skoků
(s držením klávesy [CTRL]): kupředu, salto doleva, 3x kupředu, salto doprava
a posledním skokem kupředu se dostala do výklenku, kde sesbírala náboje do
Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 2]

Spustila se na podlahu místnosti, na druhé straně vylezla do výklenku, ze
kterého seskočila na šikminu, po které sjela dolů až do vody. Rychle plavala
kupředu, pak šikmo doprava, kde našla šedou podestu, na kterou vylezla dřív,
než ji dostihl krokodýl. Odsud ho potom zastřelila. Průchodem ve skále za
šedou podestou se dostala do jeskyně a v té přes výstupky vyšplhala do otvoru
pod stropem, kterým přešla do sousední daleko větší jeskyně. Vylezla
u protější stěny na výstupek před šikminou, která se svažovala do propasti
s vodou na dně. Otočila se zády k propasti, pozadu sjela šikminu, zachytila se
rukama jejího okraje, vytáhla se nahoru a saltem dozadu přeskočila na kamenný
sloup za zády.

Otočila se, vyšplhala na horní plošinu k páce, kterou přehodila. Otevřela si
tak dveře v zatopené chodbě pod chrámem, v sousední levé části jeskyně. Aby
nemusela absolvovat potápění ve složitých prostorách na dně propasti
a chrámem, přešla doprostřed plošiny, otočila se k propasti zády a obdobným
způsobem jako sem, se dostala na protější stranu jeskyně. Nyní se přes
sousední jeskyně vrátila na šedou podestu u vody. Skočila do vody a plavala
šikmo doleva, kde vylezla na břeh před chrámem, se sochami kentaurů po
stranách zavřených dveří. Stoupla si na žlutý písek čelem k soše (vpravo
z pohledu Lary), skočila pozadu do vody a potopila se. Plavala k šedému útesu
proti sobě, pod ním objevila zatopený tunel doleva, na konci plavala nahoru,
kde proplavala na něj navazující chodbou do místnůstky, kde přehodila páku na
stěně. Tou si otevřela vstupní dveře do chrámu. Stejnou cestou jako sem,
vyplavala před chrám, vylezla na břeh a dřív než obživla první socha kentaura,
vběhla dovnitř chrámu. V červené hale za dveřmi se dala doleva, prošla mezi
sloupy do sousední haly, kde konečně zlikvidovala celou dobu ji otravujícího
střelce. Tomu pak sebrala Magnumy, zlatý klíč "Gold Key" a druhou část SCIONu.
Nyní si doplnila život a vrátila se do červené haly. Tady si stoupla tak, aby
ji co nejméně ohrožovaly ohnivé koule vrhané kentaurem, kterého přišla
zlikvidovat. Když se jí to povedlo, vyskočila do otevřených dveří chrámu, což
oživilo druhého kentaura. Rychle uskočila zpátky do chrámu a pomocí obdobné
taktiky zlikvidovala i tohoto druhého kentaura. Nyní se už mohla vrátit do
sousední haly a přes kvádr v rohu ústředního stupínku vylézt na horní podestu
nad sloupy. Nejdříve posbírala náboje do Magnumů na římsách podél bočních stěn
haly. Pak se vrátila na podestu nad sloupy, vlevo za zábradlím sebrala lékárnu
a zlatý klíč vložila do zlatého zámku na stěně. Tím si otevřela dveře ve stěně
dole za zády. Sestoupila na zem a otevřenými dveřmi prošla do vedlejší
jeskyně.

V prvním krátkém intru obdivovala krásné fresky na stěnách.
Ve druhém intru se dozvěděla, kde hledat třetí, poslední část SCIONu a na
motorce se tam také vydala.

10) CITY OF KHAMOON (Pickups-24, Kills-14, Secrets-3)

Tuto úroveň Lara začala tím, že přeběhla jeskyní na opačný konec, rukama se
pověsila za okraj, pustila se, aby se zachytila praskliny níž, kterou pak
přeručkovala do výklenku vpravo. Tam přehozením páky otevřela dveře ve spodním
koridoru, pod výklenkem, kde stála. Seskočila do koridoru, kamenný blok za
otevřenými dveřmi dvakrát popotáhla ven a vylezla na něj. Další kamenný blok
vlevo přetáhla přes ten spodní a posunula ho k vysokému sloupu v rohu. Pak
seskočila znovu do koridoru, ještě jednou zatáhla za blok, pak ho přelezla
a v chodbičce za ním sebrala náboje do Magnumů a lékárničku. Vrátila se do
jeskyně, kde přes přisunutý blok vylezla na sloup, zachytila se praskliny
a přeručkovala doprava do míst, kde se mohla vytáhnout nahoru. Hned ji napadl
černý panter, kterého zastřelila. Přešla doleva a vylezla na horní podestu nad
vchodem, kterým sem přeručkovala. Tady našla další náboje do Magnumů
a lékárničku. Slezla na zem, pokračovala jeskyní až k šikmině, přes kterou
vyskočila na její horní plošinku. Stála před obrovskou jeskyní se sochou
sfingy v průčelí, zarostlým vchodem vlevo od sochy, zavřenými dveřmi v levé
stěně, jezírkem vpravo dole a stavbou za ním. To již dole vyběhl nový nepřítel
- mumie. Jakmile ji zlikvidovala, sjela po šikmině dolů před sochu. V bazénku
pod sloupem posbírala na dně náboje do Magnumů a vylezla na břeh. Přes
zarostlý výstupek za palmami vylezla na zeď, ze které se dostala na vrchol
sloupu nad bazénem, kde našla náboje do brokovnice. Stejnou cestou se dostala
na zem. Přešla před sfingu a vylezla přes její levou tlapu na tělo pod hlavou.
Přešla po jeho levé straně až ke stěně a vylezla do výklenku za hlavou sfingy,
kde našla náboje do brokovnice a safírový klíč "Saphire Key". S tím se vrátila
mezi tlapy sfingy, našla a vytáhla hnědý blok ze stěny. Ve výklenku za ním
použila získaný safírový klíč do zámku u dveří. Otevřenými dveřmi vešla do
chodby a tou se dostala do vysoké místnosti s pěti sochami nad výklenky.
Rychle vylezla k nim a zastřelila černého pantera, který se schovával dole
v jednom z výklenků. Porozhlédla se a sebrala lékárničku před jednou ze soch.
Pak na konci místnosti objevila chodbu a tou postupovala dál. Jakmile ji
napadl další černý panter, zastřelila i jeho.

Vyběhla za plotem nalevo od sfingy. Podběhla pod koridorem, na konci široké
chodby zůstala stát. Zastřelila krokodýla co vylezl z chodby pod tou, kde Lara
zůstala stát. Spustila se na zem a doběhla si na konec spodní chodby k mřížím
pro lékárnu. Vrátila se na volné prostranství, zahnula doprava a opatrně
vstoupila na šikmou rampu vedoucí k dalším mřížím. Uskočila před valícím se
balvanem. Pak šla do míst, kde balvan zůstal stát, přešla až do pravého rohu,
přeskočila šikminu a v rohu našla skryté místo, kde posbírala lékárnu a náboje
do Magnumů. [Sekret 1]

Vrátila se na volné prostranství k balvanu, v bazénu s vodou se potopila
a našla zatopený tunel. Plavala až na jeho konec, přehodila páku na levé
stěně, čímž si otevřela dveře do částečně zatopené místnosti, kde rychle
vylezla na podestu, odkud zastřelila krokodýla plavoucího ve vodě. Pak vylezla
na vyšší podestu nad hlavou. Tady objevila hnědý kvádr, který si posunula tak,
aby z něho mohla přeskočit k římse před vchodem do malé místnosti. V této
místnůstce vylezla do otvoru ve stropu, tam na konci výklenku přehodila páku,
kterou si vysunula tři zlaté kvádry v sousední místnosti. Vrátila se k hnědému
kvádru, který si přesunula tentokrát doleva, až ke třem žlutým stupínkům
a dále podél nich doprava až na konec podesty. Pak na něj vylezla, s rozběhem
přeskočila k podestě, na které stál další hnědý kvádr. Ten pak posunula
doprava až na konec podesty, prošla odkrytým průchodem do sousedního koridoru,
kde si pákou na stěně otevřela poklopy nad třemi zlatými kvádry v sousední
místnosti. Vrátila se do ní, vylezla na hnědý kvádr vlevo na podestě
a s rozběhem přeskočila k třem vysunutým zlatým kvádrům. Zachytila se jich,
vytáhla se nahoru a otevřenými poklopy vylezla do horní místnosti. Tady na
šedém kvádru přehodila páku, která otevřela poklopy ve stavbě okolo sochy
kočky, pod šedou střechou. Nyní přešla na konec místnosti ke stříbrnému gongu.
Nalevo od něho objevila hnědou podestu, přeskočila na ni, přešla na její okraj
a přeskočila s rozběhem na protější skálu. Na té vpravo u sloupu objevila
náboje do Magnumů. Otočila se doleva přešla až k šikmině, po které sjela až na
její konec, kde sebrala lékárničku.

Tady se otočila tak, aby viděla na stříbrný gong a přeskočila směrem k němu na
další kamenný výstupek. Z toho přeskočila na šedou střechu nad sochou kočky.
Tady na střeše nejdříve sebrala další náboje do Magnumů a pak z okraje střechy
zastřelila krokodýla, který lezl dole na zemi. Opět si stoupla tak, aby dobře
viděla na stříbrný gong nahoře. Vylezla na pravou šikmou šedou kostku na
okraji střechy a s rozběhem přeskočila na římsu pod gongem, která je nad
šikmou rampou. Tady sebrala náboje do UZI samopalů. [Sekret 2]

Rukama se pak pověsila za okraj římsy, seskočila na spodní šikmou rampu
a došla k soše kočky. U ní sestoupila dolů na šedý výstupek a pak na zem
k patě sloupu, na jehož vrcholu socha kočky stojí. Z této místnůstky vedou dva
východy. První v tmavém rohu, kde je pod schody nastražená past s otrávenými
trny. Druhý - dveřmi, kde schody nejsou. V křížové místnůstce sebrala náboje
do Magnumů, v rohu sestoupila do díry v podlaze a prošla na balkón hluboké,
čtvercové, tmavé místnosti. Vlevo ve výklenku našla páku, kterou přehodila
a tím osvětlila vedlejší místnost. Z okraje balkónu postřílela dva černé
pantery pobíhající dole v místnosti. V levém rohu, za sochou kočky našla ve
výklenku další náboje do Magnumů. Pověsila se rukama za okraj balkónu,
seskočila dolů na podlahu čtvercové místnosti, rychle se otočila, přeběhla
okolo středového sloupu a co nejrychleji vylezla na šikmý sloup u stěny, odkud
zastřelila další dva černé pantery. Do výklenku, odkud vyběhli si došla pro
lékárnu. Opět vylezla na šikmý sloup u stěny, z něj na podestu nad hlavou
a přešla přes dřevěnou lávku ke středovému sloupu. To vypustilo poslední dva
černé pantery. Z podesty od levé strany sloupu přeskočila s rozběhem přes
místnost k soše kočky, zachytila se okraje podesty a vytáhla se nahoru. Ve
výklenku za sochou našla náboje do brokovnice. [Sekret 3]

Z okraje podesty postřílela oba pantery, pověsila se rukama za kraj podesty,
seskočila na zem a v další osvětlené chodbě sebrala lékárničku. Vyšplhala
zpátky přes šikmý sloup u stěny na horní podestu a vešla do osvětlené klikaté
chodby, která vedla z místnosti. Rychle chodbou proběhla až do obrovské haly,
kde nejrychleji jak to šlo, zastřelila mumii. V této hale vpravo vylezla do
výklenku a proběhla tmavou chodbou za ním do další obrovské haly. Tady
vyšplhala na sloup proti východu, kde pod mříží sebrala safírový klíč "Saphire
Key". Vrátila se na zem, přeběhla přes písek až nahoru a vešla do vysokého
průchodu. Tak se dostala pod strop místnosti s pěti sochami nad výklenky.
Přeskákala po podestách u stěny na druhou stranu místnosti a cestou sebrala
náboje do Magnumů. Pak ve výstupku vlevo přehodila páku, čímž změnila
uspořádání obou obrovských hal vedle. Přeskákala po podestách zpátky do první
obrovské haly. Ze vchodu seskočila na spodní šikminu a sjela až dolů. Po
sutinách vlevo vyšplhala zpátky nahoru. Poslední šikminu před otevřenými
zlatými poklopy přeskočila a tak se dostala do malé nízké místnůstky, kde
safírovým klíčem odemkla zámek vpravo ode dveří. Otevřenými zlatými dveřmi se
dostala doĎĎ

Tomb Raider 1 Návod (3)

22. března 2012 v 16:54 | Váš Axalarad
7) PALACE MIDAS (Pickups-22, Kills-43, Secrets-3)

Lara dokončila plavání a vpravo od mříží vylezla z vody. Šla rovně tunelem ke
dvěma sloupům a zabila dvě gorily, které na ni zaútočily. Přeběhla přes
místnost, prošla vchodem vlevo a v jeskyni s chrámem v průčelí zastřelila
další dvě gorily. Vyšla po schodech ke dveřím, které se automaticky otevřely.
Před nimi sebrala na zemi lékárnu, prošla dveřmi a na konci tunelu přehodila
páku, která otevřela mřížovou branku do zahrady. Vrátila se před chrám, došla
až ke zdi průchodu a couvla zpátky na schodiště, kde si počkala na další tři
gorily, které zlikvidovala. Nyní se mohla vrátit k bazénu a odbočit doleva,
kde za rohem vpravo zastřelila krokodýla. Proběhla širokou chodbou na konec
a u schodiště se dala doprava spodní chodbičkou, kterou se dostala na
prostranství před vysokou stavbou s výklenky a římsami nahoře. Odbočila
doprava a na konci doleva za roh stavby, kde po zlikvidování gorily našla
dvoje náboje do Magnum pistolí. Vyšla zpátky před stavbu, šla stále rovně až
k předposlednímu výklenku vpravo, ve kterém zastřelila dva lvy. Došla až na
konec prostranství, otočila se doprava a postřílela čtyři netopýry. Nyní si do
druhého výklenku vlevo došla pro lékárničku. Tím prozatím skončila v této
části a vrátila se ke schodišti, po kterém vystoupala nahoru. Širokým tunelem
vyšla do obrovské haly, kde nejdříve postřílela tři gorily. Nyní se již mohla
porozhlédnout. Proti vchodu viděla stavbu, různě rozmístěné kamenné sloupy po
hale, v okolních zdech čtvery zavřené dveře. Nad každými byly vyryty symboly
"W" a "U", které, jak zjistila později určovaly polohu pěti pák ("W"
nahoře ; "U" dole), aby se otevřely. Nad jedněmi z nich byl první znak zleva
poškozen, ale i ten se později Laře povedlo správně uhodnout. Přes obrovskou
halu přeběhla šikmo doprava, kde vylezla na bílý kvádr u stěny, udělala čelem
vzad a přeskočila s rozběhem k protějšímu sloupu, na který se vytáhla. Z něj
opět s rozběhem, na nejbližší sloup šikmo doprava. Tady se otočila doleva
a z okraje sloupu přeskočila k první římse u zdi, kam se vytáhla, otočila se
doprava a došla až na kraj římsy. S rozběhem přeskočila k druhé, protější
římse, vytáhla se na ni a sebrala si zde lékárničku a náboje do Magnumů.
S tímto úlovkem se vrátila na první římsu, stoupla si zády až ke stěně před
sloup a z místa na něj přeskočila. Otočila se doleva, rozběhla se a přeskočila
na nejbližší sloup. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila k dalšímu
sloupu, vytáhla se nahoru a otočila se opět doprava k dalšímu sloupu.
S rozběhem na něj přeskočila, opět s rozběhem přeskočila k poslednímu sloupu
a vytáhla se nahoru. Otočila se doprava a s rozběhem skočila na stavbu, která
měla v levé stěně zasazených pět pák, které byly všechny v horní poloze. Podle
vytesaných nápisů nade dveřmi přehazovala páky v různých kombinacích, čímž
otvírala jednotlivé dveře, do prostor za nimi se pak vydávala plnit jednotlivé
úkoly tak, aby našla a sebrala tři olověné cihly.

Začala tedy takto:

1) Přehodila první páku zleva dolů ( U W W W W ). V díře za zády sestoupila po
schodech až dolů, přehozením páky u mříží si je otevřela a vyšla před stavbu.
Běžela kolem ní doleva, kde našla první otevřené dveře. V dlouhé, částečně
zatopené místnosti nejdříve ve vodě zlikvidovala tři krysy. V této místnosti
musela přeskákat po sloupech s ohni, (na určitý časový interval se ohně
vypnuly tím, že překročila tmavou čáru před prvním z nich) dostat se až dozadu
na podestu, a ve výklenku sebrat první olověnou cihlu. Časový interval, kdy
byly ohně vypnuty byl krátký, takže si poradila tak, že na sloupu těsně
u podesty se pověsila rukama za jeho okraj (čelem k podestě), přeručkovala
doleva, na rohu se vytáhla nahoru, rychle se otočila doprava a znovu se
pověsila za ruce. Nyní již okolo plamenů přeručkovala doleva, kde se mimo
jejich dosah vytáhla nahoru a bez nebezpečí si došla do výklenku pro první
olověnou cihlu "Lead Bar". Z podesty skočila do vody, přeplavala k plošince
vlevo u stěny a vylezla nahoru. Vyšla z místnosti, cestou zastřelila gorilu
a otevřenou brankou se vrátila k pákám.

2) Nyní první páku zleva vrátila do původní polohy, pak přehodila prostřední
páku a hned tu vedle vpravo dolů ( W W U U W ). Po schodech uprostřed stavby
sestoupila dolů, vyšla ven, běžela okolo stavby doleva a vpravo od prvních
dveří našla otevřené druhé dveře (poškozené prvním písmeno v nápisu nad nimi).
Přeběhla vysokou místnost se sloupem uprostřed do protějšího průchodu.
Sestoupila po schodech doprava do spodní místnosti, kde vytáhla ze zdi dřevěný
blok. To způsobilo otřes v horní místnosti se sloupem. Nyní vyběhla po
schodech nahoru a po dalších schodech naproti prvním, vystoupila až do horního
výklenku, odkud z místa přeskočila šikmo doprava na plošinu u písečného náspu.
Otočila se doprava, přešla na konec plošiny a opět z místa přeskočila na
tmavší šikminu na náspu. Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila na vrchol
zlomeného sloupu. Otočila se šikmo doprava a s rozběhem přeskočila na další
tmavší šikminu na svahu a z jejího levého okraje pak z místa na násep u zdi.
Odtud se skokem z místa dostala do průchodu ve zdi. Z místnůstky za ním
vylezla jedinou cestou po výstupcích nahoru a vyšla na okraj kamenného převisu
před vodu. Postřílela dvě gorily, které běhaly po obvodové zdi, stejně tak dva
netopýry. Přeskočila s rozběhem na obvodovou zeď vodojemu a kousek si v něm
zaplavala, aby přilákala prvního krokodýla, vylezla před ním na zeď
a zastřelila ho. To samé opakovala ještě jednou. Když byli oba krokodýli
mrtví, úzkým kanálem plavala ke skále, podplavala jeho zatopenou částí do
sousední jeskyně, kde vylezla vpravo na břeh. Otočila se doleva a v rohu
vylezla na skály nad vodou. Přešla po nich k první šikmině a podél skal
z místa přeskočila na další šikminu, kousek po ní popojela a (při stisknuté
klávese [CTRL]) přeskočila přes vrchol další šikminy, po které sjela dolů.
Podél skal šla doleva a po další šikmině sjela do místa, kde sebrala
lékárničku a náboje do Magnum. [Sekret 1]

Skočila do vody, proplavala zatopenou částí úzkého kanálu a vylezla doleva na
obvodovou zeď. Otočila se doprava a doběhla až na roh této zdi udělala čelem
vzad a pověsila se rukama za její okraj. Seskočila dolů, kde ve skalním
výklenku sebrala lékárničku, náboje do UZI a do pistolí. [Sekret 2]

Vytáhla poslední jmenované zbraně, postavila se zády ke skále tak, aby mohla
přeskočit přes ostrou skalku před sebou a hned po dopadu zastřelila za ní
čekající gorilu. V této vysoké místnosti s výklenky po stranách, našla
v druhém zprava lékárničku. Vrátila se do prvního volného výklenku vpravo,
odkud přeskočila šikmo doleva na římsu této stavby. Ve druhém výklenku zleva
zastřelila další gorilu a pokračovala po římse kupředu. Z posledního výklenku
vyběhla další gorila, takže zabila i ji. V předposledním výklenku si stoupla
na kraj římsy, čelem k protějším skalám a v rozšířené trhlině nad dolním
průchodem, spatřila ležet lékárnu. S rozběhem přeskočila přes volný prostor,
zachytila se trhliny a vytáhla se nahoru k lékárně, kterou pak sebrala. Znovu
se rukama pověsila za okraj trhliny a ručkovala doleva, až na její konec. Tam
seskočila na skalní plošinku pod nohama, rychle se otočila, vytáhla zbraně
a zastřelila dva netopýry, přilétající z průchodu za stavbou. Potom tam sama
s rozběhem přeskočila. Pokračovala šikmými chodbičkami nahoru až do míst, kde
musela projít jeskyní s nestabilní podlahou. Tu přeběhla jen do výklenku
vpravo, kde sebrala lékárnu a zbývající část podlahy přeskočila. Vešla do
průchodu, sjela dlouhou šikmou chodbou, rukama se chytla plošinky na konci
a seskočila do spodní jeskyně. Po skalkách sestoupila dolů a průchodem se
dostala na ochoz pod stropem místnosti s bazénem. Postupovala podél zdi
a jakmile proti ní vyběhl lev, hned ho zlikvidovala. Nyní se po ochozu dostala
až do další jeskyně a průchodem vlevo vystoupila na hlavu sloupu pod stropem
známé místnosti, kde už jednou byla. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila
na protější sloup a v jeskyni napravo došla až k vodě. Skočila do ní a rychle
vylezla zpátky na břeh. Tím přilákala krokodýla, kterého pak zastřelila. Nyní
už mohla proplavat zatopeným tunelem do další části této jeskyně, ve které
vylezla do průchodu, odkud zastřelila dva netopýry. Pak přeskočila na střechu
chrámu, kde na její druhé straně našla druhou olověnou cihlu "Lead Bar". Nyní
došla k okraji střechy, odkud zastřelila dva lvy, kteří běhali dole před
chrámem. Na nejnižším bodu střechy se pověsila za ruce a seskočila na zem.
Známou cestou průchodem, přes místnost se sloupy, u bazénu doleva, okolo
mrtvého krokodýla, po schodech nahoru a přes halu se vrátila k pěti pákám.

3) Přehodila první páku vpravo a druhou páku zprava vrátila do původní polohy
( W W U W U ). Sestoupila po schodech zabočila doleva a za sloupy opět doleva
a už viděla otrávené trny v místnosti za právě otevřenými dveřmi. Opatrně
prošla mezi bodáky do průchodu v pravé zdi, pod šikminou nadvakrát vytáhla
šedý kvádr ze zdi a ve výklenku za ním přehodila páku. Tím si vysunula sloupy
v místnosti s trny. Přes šikminu se dostala ke schodům, po nich vystoupala do
horní chodby a na konci přeskočila z místa na nejbližší sloup. Otočila se
doprava a s rozběhem přeskočila podél zdi k protějšímu sloupu, na který se pak
vytáhla. Opět s rozběhem přeskočila na další, otočila se doleva a s rozběhem
přeskočila na další až konečně opět s rozběhem přeskočila na poslední sloup
před výklenkem ve zdi. Přešla na protější okraj a z místa přeskočila do
výklenku. Hned jak dopadla, přeskočila saltem zpátky na sloup, vytáhla zbraně
a zastřelila gorilu, která ve výklenku pobíhala. Pak se tam vrátila a na
podstavci sebrala třetí olověnou cihlu "Lead Bar". Přeskočila zpátky na
nejbližší sloup, otočila se doprava a tak, aby nedopadla na trny dole,
seskočila na podlahu místnosti. Vyběhla z místnosti ven a naposledy se vrátila
k pákám.

4) Vrátila prostřední páku do původní polohy a první páku úplně vlevo
přehodila dolů ( U W W W U ). Známou cestou vyběhla ze stavby a vešla do
chodby za otevřenými dveřmi v protějším výklenku. Jakmile z místnosti na konci
vyběhl lev, zastřelila ho. Tím si připravila vše co měla a šla dál.

Vyšla zpátky do haly a vydala se "pozlatit cihly", což byl poslední její úkol.
Průchodem vyběhla z haly, sestoupila po schodech, okolo mrtvého krokodýla se
dostala do místnosti s bazénem, kterou přeběhla rovně do protější chodby. Tou
seběhla k otevřené mříži do zahrady. Nejdříve zastřelila dvě gorily v zahradě.
Potom vlevo od otevřené mříže přešla po prvním záhonu v místech, kde stojí dva
stromy za sebou až ke zdi, kde našla skrytou páku. Jejím přehozením otevřela
další mříže v té samé zdi, uprostřed zahrady. Tou prošla do druhé části
zahrady. V cestičce mezi keři proskočila zavírající se ocelové čelisti, aby se
dostala do malé zahrádky, kde posbírala po zemi rozházené náboje do
brokovnice, Magnum pistolí a lékárničku. [Sekret 3]

Opět okolo čelistí se vrátila se do sousední zahrady. Vlevo měla podestu
podepřenou šesti sloupy. Přešla k jejímu pravému rohu a vytáhla se nahoru, kde
nejprve sebrala lékárnu. Přeběhla rovně přes podestu do tmavého průchodu
a klikatou chodbičkou se dostala do jeskyně s torzem sochy krále Midase.
Postavila se těsně vedle kouzelné kamenné ruky a použila všechny tři olověné
cihly "Lead Bar" jednu po druhé, čímž je přeměnila na cihly zlaté "Gold Bar".
S nimi se vrátila do zahrady. Po schodech, přes místnost s bazénem, po
schodech nahoru a přes halu se vrátila do posledně otevřených dveří, kde
předtím zastřelila posledního lva. Chodbou vstoupila do místnosti, ve které po
schodech vystoupala až pod strop, průchodem vyšla až na ochoz se zábradlím,
kde za ústředním sloupem našla náboje brokovnice. Seběhla po schodech
k prvnímu průchodu vpravo a po schodech za ním sestoupila dolů. Ve třech
výklencích zasunula do tří schránek tři zlaté cihly, čímž si otevřela velkou
bránu v pravé stěně. Otevřenou bránou prošla do šikmé chodby, kterou sjížděla
dolů.

8) CISTERN (Pickups-28, Kills-34, Secrets-3)

Lara seskočila do spodní místnosti, kde zabila krysu. Protlačila kamenný blok
ve zdi do sousední místnosti, přisunula si ho k pravé zdi pod páku, vylezla na
něj a páku přehodila. Tím si otevřela dveře v rohu, odkud vyběhly další dvě
krysy, které zastřelila. Páka otevřela i poklop v podlaze. Lara si nejdříve
došla za otevřené dveře pro lékárnu a potom se otevřeným poklopem v rohu
spustila do spodní místnosti. Z té pak vyšla na most, došla až k jeho okraji
a postřílela na zemi dvě běhající krysy a v bazénu dva krokodýly. Nyní se
rozhlédla po okolí, aby zjistila, že se ocitla se v hale plné mostů, převisů
a plošinek. Vrátila se k zábradlí u v chodu, odkud přeskočila na kamenný sloup
vpravo a ihned zastřelila další krysu. Našla si prasklinu ve zdi napravo,
přeručkovala doleva nad výstupek, kam si seskočila pro náboje do brokovnice.
Zachytila se pokračující praskliny a ručkovala až do místa, kde se mohla
vytáhnout nahoru. Vylezla nahoru, otočila se doprava a opět vylezla nahoru,
doběhla až na opačný konec této římsy, kde našla první klíč "Rusty Key". S tím
se vrátila zpátky na opačný konec, slezla dolů a spustila se na cihlový můstek
pod sebou. Došla k šedivému sloupu, vylezla na něj a přeskočila na balkón
s kamenným zábradlím. Vystoupila po schodech do místnosti s podlahou z roštů,
kde ve vodě pod podlahou plavaly dvě krysy. Opět Laru napadl střelec, kterého
zahnala střelbou na útěk. Nyní vylezla na kamenný blok vpravo od vchodu,
udělala čelem vzad a přes další kamenné zídky (stěnu s vchodem měla po levé
ruce) se dostala na podestu u protější stěny, kde sebrala náboje do brokovnice
a lékárnu. Přes stejné zídky jako prve sem (zeď s vchodem tentokrát měla po
pravé ruce) se dostala do tmavého kamenného výklenku v protější zdi. Tady
sebrala lékárničku, otočila se doprava, přešla do tmavého koutu, otočila se
doleva a přes výstupky se vyšplhala až na hořejší zeď před šikminou. Tady
sebrala náboje do brokovnice, seskočila na šikminu, kousek po ní popojela,
odrazila se a zachytila se protější zídky, kam si vylezla sebrat další dvoje
náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Seskočila zpátky na šikminu a přes další sjela dolů, kde přelezla přes zeď
vpravo do místnosti s podlahou z roštů. Páky si zatím nevšímala. Našla
chybějící desky v podlaze a tudy zastřelila obě krysy plavající ve vodě pod
podlahou. Když se jí to povedlo, seskočila do vody, našla pod hladinou otvor
ve stěně a zatopeným klikatým tunelem proplavala do sousední místnosti, kde
rychle vylezla na nejnižší schod. Odsud zastřelila další krysu, vystoupila na
nejvyšší schod, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila k sloupu v protějším
rohu, vytáhla se na něj, opět se otočila doleva a obdobným způsobem se dostala
na poslední sloup, kde sebrala druhý klíč "Rusty Key". Na konci průchodu se
podívala doprava dolů, zastřelila tam dvě krysy, pak se pověsila rukama za
okraj výklenku, přeručkovala doleva a seskočila k mrtvým krysám. Na konci této
místnosti seskočila na šikminu, po které sjela dolů. Seskočila na plošinku
dole a po další šikmině sjela opět níž, popošla rovně a skočila do bazénu. Na
protější straně bazénu vpravo v tmavém koutu našla pod hladinou otvor ve zdi,
proplula jím do zatopeného tunelu, vlevo za rohem asi uprostřed plavala do
jeho snížené části, kde našla další náboje do Magnum pistolí. [Sekret 2]

Nyní vyplavala tunelem zpátky do bazénu, kde uprostřed mezi sochami vylezla na
břeh. Od šikminy vpravo vylezla na výstupek u zdi, z něho na plošinku nad
šikminou, otočila čelem k bazénu a přeskočila doleva na cihlový můstek.
Otočila se doleva a vytáhla se na výstupek k prasklině. Otočila se doprava,
vylezla na římsu u zdi a přeběhla na její opačný konec. Tam se spustila na
cihlový můstek vpravo, z jeho konce s rozběhem přeskočila na most vedle
zábradlí u vchodu, kde začínala. Přešla po něm doprava, přeskočila na druhou
část tohoto mostu, otočila se doleva a jako prve přeskočila k sloupu před
první zavřené dveře ve stěně. Vytáhla se nahoru a klíčem si odemkla zámek
vlevo. Otevřenými dveřmi vešla do vysoké místnosti, kde nejdříve zastřelila
dvě gorily. Potom vylezla na římsu nade dveřmi, otočila se a s rozběhem
přeskočila na protější římsu. Hned nato zahnala na útěk střelce, který běhal
dole pod římsou, na které Lara stála. Když se ho zbavila, opět s rozběhem
přeskočila k vyšší římse, vytáhla se na ni a sebrala zde lékárnu. Pak
přeskočila na poslední nejvyšší římsu. Ve výklenku v protější zdi pod
prasklinou viděla ležet náboje do Magnum pistolí. Aby se k nim dostala,
stoupla si levým bokem k výklenku, až na samý okraj římsy, udělala krůček
doprava a saltem doleva si pro náboje doskočila. Když je sebrala, s rozběhem
a přes zachycení se rukama okraje, se vrátila na nejvyšší římsu. Nyní již
s rozběhem přeskočila ke stěně, zachytila se praskliny v ní a přeručkovala do
průchodu doprava. Seskočila v sousední místnosti na zídku, sjela po první
šikmině na její spodní část, otočila se vpravo a s rozběhem přeskočila na
podestu u pravé stěny. Odsud seshora postřílela dva krokodýly lezoucí po zemi.

Seskočila na zem přešla k protější stěně a opatrně postupovala do nízké
chodbičky. Jakmile vylezl třetí krokodýl, tak ho zabila a postupovala
chodbičkou dál. Vlevo za rohem zastřelila krysu a uprostřed chodbičky sebrala
lékárnu. Vrátila se z chodbičky do místnosti, vylezla na sloup v levém rohu
a přeskočila podél stěny k podestě, na kterou se vytáhla. Pak se obdobným
způsobem dostala na podestu v rohu místnosti, otočila se doprava a opět
s rozběhem přeskočila podél zdi na další podestu. Z místa kam dopadla se
odrazila a dopadla na nižší podestu u zdi. Vlevo objevila prasklinu ve zdi,
kterou přeručkovala do výklenku vlevo, kam se pak vytáhla. Přehodila páku,
prošla otevřenými dveřmi, zastřelila krysu dole v nastražené pasti s trny,
kterou přeskočila na protější stranu. Mimo trny seskočila do chodbičky dole
a zastřelila v ní další krysu. Na konci chodbičky seskočila na sloup v rohu
další místnosti, zastřelila krysu běhající po zemi a prošla do vedlejší
místnosti. Tady nejdřív zabila další krysu a pak vystoupila na nejvyšší schod
vedle otvoru s vodou. Vytáhla se na horní podestu u zdi a z té na další vyšší
vpravo. Přešla na její opačný konec, otočila se doprava a přeskočila na nižší
podestu u zdi. Vylezla na její vyšší část v rohu, otočila se doprava a podél
stěny přeskočila na další, ze které se už dostala do výklenku v rohu, kde
přehodila páku. Ta otevřela dveře v rohu vlevo od otvoru s vodou. Přes
výstupky sestoupila na zem a ve výklenku za otevřenými dveřmi sebrala první
stříbrný klíč "Silver Key". Hned jak ho sebrala a vešla zpátky do místnosti,
musela zahnat střelce, který ji napadl. Pak skočila do otvoru s vodou
a plavala zatopeným klikatým tunelem. V jednom místě se mohla vynořit v další
místnosti. Vylezla na břeh a na horních dvou podestách pod stropem zastřelila
dvě krysy. Také si všimla páky pod jednou z nich. Opět skočila do vody
a vyplavala do hlavního bazénu. Místo, kde byl otvor kterým sem doplavala si
dobře zapamatovala propříště ! Známým místem mezi sochami vylezla na břeh,
podruhé se dostala na cihlový můstek, Po něm přešla k šedému sloupu napravo,
vylezla na něj a přeskočily na balkón se zábradlím. Vyšla po schodech do známé
místnosti s podlahou z roštů a v rohu našla páku, kterou přehodila. Tím
zaplnila hlavní halu vodou až do úrovně mostů. Vyšla ven, skočila do vody
a přeplavala halu k protější stěně, kde vylezla před pravé dveře a odemkla si
je druhým "Rusty Key" klíčem. Za dveřmi skočila do vody, potopila se plavala
dolů, u trnů doleva, pak dolů, hned se otočila doprava, plavala nahoru, do
vedlejší zatopené místnosti, kde v levém rohu sebrala lékárničku. Otočila se
o 180ř, hned jak zahlédla zlatý klíč "Gold Key", tak ho sebrala a dveřmi
vlevo, které se samy otevřely plavala do hlavního bazénu. Tam co nejrychleji
vylezla na nejbližší most, aby zastřelila krokodýla, který ji pronásledoval.

Na mostě si stoupla vedle zábradlíčka, zády k obojím otevřeným dveřím a když
se podívala do vody, viděla na dně čtyři zamřížované kanály. V těch místech,
v levé zdi bazénu, byl otvor, kudy se dostala do zatopeného tunelu. Tímto
klikatým tunelem se dostala do místnosti, kde vyplavala mezi dvěma podestami,
s už mrtvými krysami. Na nich sebrala náboje do brokovnice a na druhé náboje
do brokovnice a lékárnu. Pod hladinou u této druhé podesty pak přehodila páku,
která otevřela dveře dole v rohu této místnosti. Lara se tam potopila
a sebrala ve výklenku za nimi druhý stříbrný klíč "Silver Key". Jakmile ho
sebrala, otevřely se druhé dveře, kterými proplavala do hlavní haly. Vyplavala
hned na hladinu a vylezla na podestu vlevo pod balkónem se zábradlím. Vytáhla
se nahoru, vyběhla po schodech a přede dveřmi vlevo zatlačila na kvádr se
znakem berana. Tak si odkryla vchod do tajné místnosti. Vešla dovnitř, stoupla
si zády k šikmině pod balkón se zábradlí a udělala salto vzad. Od šikminy se
odrazila a vyskočila na balkón, kde našla dvoje náboje do Magnum pistolí
a lékárnu. [Sekret 3]

Přes šikminu se vrátila na zem, vyšla ven a ve výklenku vlevo, použila oba
stříbrné klíče do dvou po sobě jdoucích zámků u dveří. Prošla do vysoké
místnosti se zamčenou bránou. Přes sloup u pravé stěny se dostala na římsu nad
vchodem, připravila si zbraně a přeskočila s rozběhem do protějšího výklenku
nad zamčenou bránu. Nejdříve zastřelila gorilu schovanou ve stínu za rohem
vlevo, pak použila do zámku zlatý klíč a přeskočila zpátky na římsu nad
vchodem. Odsud zastřelila dva lvy, kteří přiběhli z vedlejší prostorné
místnosti. Seskočila dolu, proběhla bránou a bez zastavení běžela rovně až ke
kvádrům u protější zdi. Tady udělala čelem vzad, sestoupila o dva stupínky
dolů, na nejnižší část podlahy. Našla druhou nestabilní podlážku vpravo,
přeběhla ji a když se propadla, našla na dně lékárničku. Vylezla ven z díry,
došla k páce na kvádru a přehodila ji. Hned vyšplhala nahoru na kvádr, odkud
postřílela tři lvy, kteří sem vběhli právě otevřenými dveřmi. Když se jí to
povedlo, obešla kvádr s pákou doprava a vytáhla druhý kamenný kvádr ven,
přesunula ho do vedlejší místnosti a přehodila páku v rohu. Sice se zavřely
dveře, ale Lara se přes přisunutý kvádr vyšplhala na horní podestu, vešla
průchodem na podestu pod stopem sousední místnosti, kde nejdříve zastřelila
poslední dvě krysy. Nyní již mohla posbírat lékárnu i dvoje náboje do Magnum
pistolí. U nich se pověsila rukama za okraj podesty a seskočila dolů. Opět
oběhla kvádr s pákou, kde v místě, odkud vytáhla kvádr našla kolmou šachtu
dolů, s vodou na dně. Lara se sice rozkřičela když se do ní vrhla, ale bez
úhony přešla dál.

Tomb Raider 1 Návod (2)

22. března 2012 v 16:52 | Váš Axalarad
5) ST. FRANCIS FOLLY (Pickups-19, Kills-21, Secrets-4)

V obrovské hale se sloupy, kde Lara tento level začínala, přeběhla doprava na
podélný výstupek u zdi, odkud zastřelila dva lvy, kteří přibíhali od sloupů
uprostřed. Sestoupila na zem, popošla rovně k šedému kvádru, který stál mezi
dvěma deskami se symbolem "W ". Nejdříve ji přitáhla k sobě - na tu bližší,
potom ji postrčila na tu vzdálenější, čímž si otevřela dveře ve zdi naproti
sobě, mezi sloupy. Nakonec posunula kvádr až na konec rýhy, ve které ho
posunovala. Pak běžela dopředu, vylezla na podestu a stoupla si do otevřených
dveří. Dovnitř zatím nevcházela, ale počkala si na gorilu, která vzápětí
přiběhla z levé strany místnosti. Jakmile ji zlikvidovala, vešla do místnosti,
kde zastřelila další gorilu, která přiběhla zprava. Potom přehodila páku na
kvádru se symbolem "W " proti dveřím. Otočila se doleva a zastřelila další
gorilu, co přibíhala zleva, z horní části místnosti. Po schodech pak
vystoupala do horní části místnosti vpravo ode dveří, kde přehodila další
páku. Připravila si pistole a vyšla před chrám, kde byla napadena střelcem.
Několika výstřely ho zahnala na útěk - zastřelit ho nebylo možné. Sice střelbu
opětoval, ale nakonec utekl. Nyní došla k šedému kvádru, vylezla na něj
a z jeho okraje přeskočila k nejbližšímu sloupu vlevo, zachytila se okraje
a vytáhla se nahoru. Z jeho protějšího okraje se obdobným způsobem dostala na
vyšší sloup naproti, kde sebrala lékárnu. Otočila se šikmo doleva a přeskočila
s rozběhem šikmo doleva na nižší sloup. Z tohoto sloupu přeskočila na římsu
před vchodem do vysoké místnosti u stropu haly. Těsně za vchodem si stoupla
čelem k šikmině nalevo (takže vchod měla po levé ruce). Skočila dopředu na
šikminu (za neustálého držení klávesy [CTRL]), ihned se od ní odrazila, saltem
dozadu se dostala na šikminu za záda, od té se hned také odrazila a pověsila
se rukama za podlahu výklenku nad šikminou. Vytáhla se nahoru, otočila se
vlevo, uprostřed výklenku si stoupla zády k vyšší šikmině, skočila na tu nižší
před sebou (za neustálého držení klávesy [CTRL]), odrazila se od ní, hned na
to i od té za zády, kam saltem vzad dopadla a pověsila se rukama za podlážku
proti sobě. Když se tam vytáhla, sebrala si lékárnu i náboje do brokovnice,
aniž by vstoupila na nestabilní podlážku v rohu. [Sekret 1]

Opět se pověsila rukama za okraj plošinky, seskočila do spodního výklenku,
odkud se přes šikminu vrátila na podlahu místnosti. Vyšla na římsu před vchod
a s rozběhem přeskočila na sloup, přes který se sem dostala. Přešla na jeho
protější pravý kraj, z místa přeskočila na ten nižší otočila se doleva,
přeskočila k tomu vyššímu a vytáhla se nahoru. Odsud přeskočila šikmo doprava
na rozpadlou římsu u zdi, pod stropem haly. Přes sousední části této římsy se
dostala až na stříšku, kde otevřenými dveřmi vešla do chodby. (Následná
operace byla náročná na přesnost odrazů a rychlost reakcí, proto si vyžádala
několik pokusů.) Na jejím konci seskočila na dlouhou šikminu, po které
sjížděla dolů. Před jejím koncem se v určitém místě odrazila tak, aby dopadla
na níže položenou šikminku, popojela kousíček níž a odrazem z ní se dostala do
protější tajné místnosti, těsně nad hladinu vody, kde našla náboje do
brokovnice a lékárničku. [Sekret 2]

Ve výklenku na konci se pověsila rukama za okraj podlahy a seskočila do spodní
místnosti, kde přehozením páky vypustila vodu ze zatopeného kanálu pod touto
místností. Pak se na konci pověsila za ruce, aby přilákala krokodýla dole
blíž, vytáhla se zpátky a odsud seshora ho zlikvidovala. Pákou si znovu
zaplavila kanál vodou, skočila do ní a plavala k sousednímu otvoru ve stropě,
vylezla v další tajné místnosti, kde sebrala další náboje do brokovnice.
[Sekret 3]

Skočila opět do vody a vrátila se do první místnosti, kde pákou definitivně
vypustila vodu z kanálu. Rukama se pověsila za podlahu a seskočila dolů. Na
konci kanálu vystoupila po schodech do obrovské a hluboké místnosti, se
zvláštní stavbou uprostřed. Tato ústřední stavba měla různé podesty s otvory
a sloupy na kterých byly páky. Okolo stěn pak viděla různé římsy, výklenky
a schody. Hned vlevo si všimla zavřených dveří, s nápisem "NEPTUNE". Nejdříve
se pověsila rukama za římsu na které právě stála doprava, rychle se vytáhla
zpátky a zastřelila vyplašeného netopýra vpravo dole. Pak s rozběhem
přeskočila na stavbu uprostřed a postřílela tři netopýry přilétající od stropu
místnosti. Nyní přešla doprava, rukama se pověsila do vnitřní strany stavby
seskočila dolů. Otočila se a přehodila páku za zády na sloupu. Ta otevřela
dveře s nápisem "THOR". Nyní se otočila doprava a viděla šedou desku na římse
u zdi. Jakmile na ni s rozběhem přeskočila, otevřely se tajné kamenné dveře na
podlaze, úplně dole, v rohu místnosti. Aby v časovém limitu prošla těmito
dveřmi, než se zase zavřou, musela co nejrychleji provést tyto úkony. Doplnila
si "zdraví" na 100% dřív, než na šedou kostku skočila. Ihned po dopadu se
otočila doprava (zeď tedy měla po levé ruce), popoběhla dopředu a seskočila na
dolní římsu. Po té opět popoběhla dopředu a seskočila znovu dolů na další
římsu. Tady se saltem otočila o 180± a běžela dopředu (zeď nyní měla po pravé
ruce), seskočila na zem a proběhla otevřenými dveřmi do malé tajné místnůstky.
Křiku netopýrů si nevšímala. Až uvnitř místnosti zastřelila prvního netopýra
(pokud dovnitř stihl vlétnout za Larou). Přiblížila se ke dveřím aby se
otevřely a zastřelila druhého netopýra. Nyní v klidu sebrala lékárnu a náboje
do automatických pistolí. [Sekret 4] Vyšla z místnůstky, obešla sloupy a na
tom blíž ke schodům přehodila páku, kterou si otevřela dveře s nápisem
"ATLAS". Nyní vystoupila po schodech, došla doprava až na konec podesty
a vytáhla se na vyšší nad hlavou. Po té přeběhla na její konec a přeskočila
šikmo doprava do výklenku, kde hned zastřelila netopýra a pak sebrala náboje
do automatických pistolí. Vrátila se na původní podestu, přeběhla ji až na
konec, odkud s rozběhem přeskočila na protější římsu, po které přešla asi
doprostřed, otočila se doleva a přeskočila na centrální stavbu. Tady na sloupu
našla a přehodila páku, která otevřela dveře s nápisem "NEPTUNE". Otočila se
o 180ř, došla ke kraji podesty a dostala se na protější vyšší výstupek. (Vlevo
si všimla zavřených dveří s nápisem "DAMOCLES".) Na tomto výstupku se opět
otočila o 180ř a z místa přeskočila k protější podestě a vytáhla se na ni.
(Mezi sloupy nalevo viděla otevřené dveře s nápisem "THOR".) Zatím tam však
nešla, ale pokračovala v cestě nahoru. Okolo otvoru v podestě, se dostala až
ke druhému sloupu, postavila se k němu zády a z okraje podesty se dostala na
protější výstupek. Z něj přešla na vyšší vpravo, zastřelila dva netopýry,
otočila se doprava a z místa přeskočila na podestu ústřední stavby. Tady
vylezla na nejvyšší schod, otočila se doprava a přeběhla po mostíku
k otevřeným dveřím s nápisem "ATLAS", rychle se otočila a zastřelila dalšího
netopýra. Pak se vrátila na nejvyšší schod odkud prve vyběhla vylákat
netopýra, sestoupila dolů doprava, kde na sloupu přehodila další páku, kterou
otevřela dveře s nápisem "DAMOCLES". Nyní se dobře rozhlédla a když si všimla
ve výklenku u zdi lékárničky, doskočila si pro ni. Vrátila se zpátky, vylezla
na nejvyšší schod a z jeho okraje se protáhla otvorem nad hlavou na vyšší
podestu. Stoupla si zády ke sloupům a s rozběhem přeskočila k protější stěně
na schodiště. Po něm pak vyběhla nahoru až do míst, odkud začínala. Nyní po
otevření všech čtyř dveří musela Lara všemi projít, vyřešit ve všech
připravené úkoly, aby získala klíče ke čtyřem zámkům, které jsou až u paty
obrovské haly.

a) NEPTUN

Otočila se doleva, přes ústřední stavbu se dostala do otevřených dveří
s nápisem "NEPTUNE". V místnosti za nimi popošla rovně, otočila se doleva
a přistoupila k bazénu. Skočila do vody, potopila se a plavala kolmo dolů
zatopenou šachtou až na dno. Tady kousíček rovně, pak do tunelu nad hlavou,
v tom doleva, kde na konci přehodila páku. Tou si otevřela mříže na dně, do
výklenku ve zdi. Otočila se o 180ř, plavala rovně, na konci dolů, na dně
doleva, kde za otevřenou mříží na podestě sebrala první klíč "Neptune Key".
Opět se otočila o 180ř, plavala rovně až na konec a rychle kolmo nahoru, kde
vylezla z bazénu. To vše velice rychle a bez možnosti jediného nádechu.
Vyběhla z místnosti, přeskočila na ústřední stavbu uprostřed, známým způsobem
se dostala o patro níž. Jakmile proskočila otvorem, musela zastřelit další dva
netopýry, kteří přilétli seshora. Pak se otvorem v podestě dostala na nejvyšší
schod, ještě o jedno patro níž. Nyní již mohla projít otevřenými dveřmi
s nápisem "ATLAS" plnit další úkol.

b) ATLAS

Zastřelila gorilu vlevo za rohem. Přešla místností k mřížím, vstoupila na
desku se symbolem "W" a mříže se otevřely. V úzké chodbě vlevo měla jámu,
vpravo na šikmině viděla balvan. Otočila se k balvanu zády a pozadu k němu
postupovala. Jakmile uslyšela dunění, běžela kupředu, seskočila do jámy
a ihned uskočila dozadu, aby se schovala u zdi před balvanem. Jakmile se
převalil Laře nad hlavou, sebrala si na dně jámy lékárničku a vylezla ven. Šla
směrem k šikmině a v místech, kde začínala se vytáhla do výklenku vlevo,
otočila se doleva, vytáhla se na horní chodník a na jeho konci sebrala druhý
klíč "Atlas Key". Tady se přes vis za ruce dostala dolů do chodby, prošla
mříží a vrátila se na ústřední stavbu. Stoupla si na konec nejvyššího stupínku
čelem ke dveřím ze kterých právě vyšla, pověsila se rukama za jeho okraj
a seskočila na podestu pod nohama. Nyní již slyšela dole na dně haly řvát lvy.
Nyní už mohla projít protějšími dveřmi s nápisem "THOR" a plnit třetí úkol.

c) THOR

Opatrně došla až na třetí (poslední) schůdek na konci chodby. Uprostřed
místnosti viděla viset tmavou kouli, ze které začaly létat blesky střídavě do
kovových desek u stěn. Ze schůdku šla těsně podle stěny doleva až do rohu
a pak opět podél stěny až před kovovou desku na podlaze, kterou ve vhodný
okamžik přeběhla do vedlejší místnosti. V této druhé místnosti s visícím
obrovským kladivem, našla na podlaze desku se symbolem "W". Zaujala takovou
pozici, aby viděla na topůrko kladiva a pak si na desku stoupla. Uslyšela
skřípavý zvuk, ale vyčkala, až se dalo kladivo do pohybu a pak popoběhla
kupředu. Kladivo udeřilo do desky a od stropu spadl na zem šedivý kvádr. Ten
si přistrčila k vyšší nástavbě za hlavou kladiva a vylezla nahoru. Kvádr
ležící vpravo přelezla, posunula si ho ke sloupu v rohu a vylezla na sloup,
kde sebrala lékárničku. Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila podél stěny
k protější římse, zachytila se jí, vytáhla se nahoru a na konci výklenku
sebrala třetí klíč "Thor Key". Stejnou cestou jako sem, se vrátila na podlahu
místnosti s kladivem, opět opatrně přeběhla přes místnost s blesky a vrátila
se na ústřední stavbu. Otvorem vlevo za sloupy seskočila o jedno patro níž
a opatrně, aby ji nezasáhl střelec, který běhal úplně dole na podlaze hlavní
místnosti, přeskočila na podestu v rohu místnosti. Vylezla si do horního
výklenku nad dveřmi s nápisem "DEMOCLES", kde sebrala lékárnu a mohla projít
dveřmi plnit poslední úkol.

d) DEMOCLES

První místností prošla bez nebezpečí pod visícími meči u stropu k protějším
dveřím. Stoupla si na desku se symbolem "W", dveře se otevřely a Lara mohla
na podstavci uprostřed této místnosti sebrat čtvrtý klíč "Damocles Key".
Z podstavce se vytáhla otvorem nad hlavou na horní podestu, kde našla náboje
do brokovnice a lékárničku. Přes podstavec se vrátila na zem a nyní již musela
postupovat pomalu a obezřetně. Při cestě zpátky přes sousední místnost už na
meče musela dávat velký pozor a vyhýbat se jim když padaly od stropu.
Orientaci jí navíc ztěžovaly sloupy a pohybu zas bránily torza sloupů na
podlaze. Pouze otáčející se stíny mečů na podlaze prozrazovaly přibližné místo
jejich dopadu. Jakmile vyšla z této místnosti, připravila si pistole
a z nejvýhodnějšího místa, se snažila výstřely zahnat dole běhajícího střelce
(zastřelit ho opět nešlo) a zahnat ho na útěk už bylo poněkud obtížnější.
Jakmile se to Laře podařilo, odsud seshora také postřílela dole běhající lvy
a pak teprve sestoupila až na zem. Přešla ke zdi za sloupovím, kde do čtyř
zámků, vpravo od brány se čtyřmi závorami, zasunula právě získané klíče. Každé
odemknutí odsunulo jednu závoru. Otevřenou branou prošla dále.

6) COLOSSEUM (Pickups-14, Kills-26, Secrets-3)

Lara vyběhla z úzké chodby do jeskyně, došla k vodě, počkala si na krokodýla
a zastřelila ho. Přeplavala do vedlejší jeskyně, vylezla na břeh a zastřelila
lva, který přibíhal od chrámu. Vešla do chrámu a na schodech vlevo zastřelila
druhého lva. Vyšla z chrámu, dala se doprava a za rohem zastřelila třetího
lva. V místě, kde skály tvořily roh vylezla na skalní výstupek, z něho
přeskočila na římsu chrámu, otočila se doprava, přelezla přes výstupek
a pokračovala po římse za roh, kde na konci za sloupem našla lékárnu. Vrátila
se k výstupku na římse, vylezla na něj, otočila se o 180ř a vytáhla se na
římsu nad hlavou. Po té přešla až na její konec za rohem, přeskočila přes její
propadlou část a šikmo doprava na skálu. Tady si všimla průchodu do skal
vlevo, ale zatím tudy nešla. Otočila se doprava, sjela po šikmině a přešla až
na pravý okraj plošiny. Tady se rozběhla a dlouhým skokem přeskočila podél
skal šikmo na vzdálený skalní výstupek. Odsud již bylo vidět skrytý výklenek,
kde v chodbičce, kam si doskočila, ležely náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Nyní vyšla z výklenku a podél skal po pravé ruce přeskákala po plošinkách
zpátky pod šikminu, po které před chvilkou sjela. Proskočila šikmo doprava do
průchodu ve skalách a dostala se do jeskyně, s obrovskou jámou. Na jejím dně
zastřelila dva krokodýly a pak tam přes výstupek vlevo u skal sama slezla, aby
sebrala v rohu lékárničku. Přes ten samý výstupek vylezla zpátky, otočila se
doprava, vyskočila, zachytila trhliny ve skále, pak ručkovala doprava.
V jednom místě, kde se trhlina rozšířila se tam Lara vytáhla a prošla
jeskyňkou doprava za roh, kde sebrala náboje do brokovnice. [Sekret 2]

Vrátila se na okraj jeskyňky, pověsila rukama a trhlinou ručkovala doprava až
na druhou stranu jámy, kde seskočila. Ůzkým průchodem a dírou v zemi, se
dostala do spodní chodby. Zjistila, že je na druhé straně mříží, kde na
začátku levelu zastřelila na schodišti lva. Mříže otevřela pákou vedle a vyšla
po širokém schodišti až na obvodovou zeď ohromné arény, kde dole pobíhali dva
lvi a gorila. Když přiběhl zleva střelec opět ho pár výstřely zahnala na útěk.
Střelbu opětoval a byl opět dotěrnější, ale nakonec přece jen utekl. Teprve
teď v klidu postřílela zvířata běhající dole v aréně. Po obvodové zdi přešla
až doprava ke skalám, kde přes spodní skalní blok slezla dolů do arény. Obešla
skály i díru s otrávenými trny na dně a vešla do úzkého průchodu mezi skalami.
Lva, který na ni vyběhl od zavřených mříží Lara zastřelila. Vrátila se do
arény, šla podél zdi doleva až ke vchodu a sjela po šikmině do spodní
místnosti s klecemi. Tady ji hned napadl další lev. Jakmile ho zastřelila,
vyběhl z levé zadní klece další lev. Zabila i toho, přehodila páku na zdi
proti šikmině, kterou si otevřela mříž za úzkým průchodem ve skalách nahoře
v aréně. Doběhla k protější páce a jejím přehozením si otevřela mříže ve
vedlejší úzké chodbě. Tou proběhla do malé jámy, nad kterou již čekali další
tři lvi. Když je postřílela, prošla průchodem mezi skalami a šikminou za
otevřenými mřížemi sjela do spodní místnosti. Tady úspěch závisel na rychlosti
a přesnosti. Ve zdi za levým ramenem viděla zavřené dveře, ve stěně vlevo dvě
zamřížované místnosti a vpravo další dvě. Šla do té zadní a stoupla si na
šedou kostku v rohu. Ta otevřela oboje mříže v protější zdi. Lara proběhla tou
vlevo, přehodila páku v rohu, která otevírala mříže v rohu sousední místnosti.
Hned jak přehodila páku, saltem se otočila o 180ř, přeběhla do sousední
místnosti, kde proběhla otevřenou mříží v rohu do slepé chodbičky.

Na jejím konci přehodila páku, která otevřela dveře pod šikminou. Vrátila se
do místnosti, sebrala si lékárničku v rohu u mříží, ty si pak otevřela
stoupnutím si na šedou desku v rohu a otevřenou mříží vyšla ven. Chodbičkou za
otevřenými dveřmi sešla do jámy s otrávenými trny, ty obešla zleva a další
chodbičkou došla ke skalám. Po nich vylezla až nahoru. Otočila se doleva,
přešla okolo díry ze které vylezla až ke skalnímu výstupku, vylezla na něj
a přeskočila šikmo doprava do průrvy mezi skalami, kde sebrala náboje do
brokovnice. Vrátila se zpátky k díře kterou sem vylezla a šla rovně až na
okraj skály nejvíce vyčnívající do arény, odkud s rozběhem přeskočila na skály
u stavby šikmo vpravo. Po nich přešla na kamennou podestu, otočila se doleva,
s rozběhem přeskočila k římse stavby, kam se vytáhla. Popošla dopředu, otočila
se doprava a zastřelila gorilu, která běhala po místnosti s pohovkami.
Sestoupila do této místnosti, obešla kamennou příčku a zastřelila druhou
gorilu běhající na schodišti za ním. Na druhém schodu objevila šedý kamenný
kvádr ve stěně, který vytáhla ven a odsunula na stranu. Ve výklenku za ním
našla lékárničku a přehodila páku, která otevřela dveře ve stavbě, který je na
ochozu, v levém rohu arény. Vrátila se proto na balkón, z jeho levého okraje
přeskočila na kamennou podestu a po šikmé skále vpravo sjela na zem do arény.
Oběhla skály vlevo a přes kamenný blok vylezla na obvodovou zeď. Vylezla na
druhý schod ochozu a po něm přešla ke stavbě v rohu vpravo. Jakmile vstoupila
dovnitř, zastřelila dva netopýry u stropu a prošla otevřenými dveřmi.
V místnosti, když se za ní zavřely mříže, běžela proti kouli na šikmině
a seskočila dolů do jámy. Když se koule převalila Laře nad hlavou, vylezla
zpátky na nižší stranu jámy, z jejího okraje přeskočila k vyššímu okraji
a vytáhla se nahoru. Po šikmině vyběhla do horní místnůstky, kde přehodila
další páku, která otevřela dveře v další stavbě na ochozu. Otočila se zády
k páce, podél stěny vlevo došla na konec místnosti a pozadu postupovala tmavou
chodbou, na konci opět pozadu sjela po šikmině, zachytila se jejího spodního
okraje a seskočila na zem. Udělala čelem vzad a průchodem před sebou šla na
schody. Sestoupila na obvodovou zeď kolosea a šla po ní doleva. U východu si
počkala na lva, zastřelila ho a opět se střetla se střelcem. Ani tentokrát
nešel zastřelit, ale byl opět dotěrnější. Když se ho Laře konečně podařilo
zahnat, prošla okolo východu z kolosea, vylezla doleva na druhý schod, po
kterém šla doprava, do druhé stavby na ochozu. Nejdříve zastřelila dva
netopýry u stropu a pak prošla chodbičkou za otevřenými dveřmi do vysoké
místnosti se sloupy a hnědou kostkou. K této kostce si stoupla čelem tak, aby
měla jeden sloup za zády a další dva po pravé ruce. Ůspěch následující operace
záležel na přesnosti, rychlosti sekvence skoků a salt, které Lara musela
provést, aby objevila další tajnou místnosti za kamennými dveřmi, které se na
určitý časový limit otevřely u stropu. Nejdříve (za neustálého držení klávesy
[CTRL]) přiskočila pozadu až ke sloupu za zády, čímž otevřela kamenné dveře
nahoře. Následovaly: skok kupředu, salto doprava, salto dozadu, salto doleva,
skok kupředu a rychlý běh kupředu skrz otevřené dveře. To vše bez jediného
zaváhání - což si vyžádalo několik pokusů! Odměnou Laře byly dvě lékárny,
náboje do UZI samopalů a pistole Magnum s náboji. [Sekret 3]

Když vše posbírala, přistoupila ke dveřím, ty se samy otevřely a Lara vyšla na
římsu před nimi. Zastavila se až v místě, kde ji nemohly shodit dolů, když se
zavíraly! Tam se otočila doleva a s rozběhem přeskočila na další římsu k páce,
kterou přehodila. Tím si otevřela dveře v poslední stavbě na ochozu kolosea.
Po sloupech seskákala na podlahu místnosti, prošla chodbičkou ven a průchodem
vlevo vyšla na schody ochozu, po kterých přeběhla do poslední stavby.
Otevřenými dveřmi se vytáhla do horní místnůstky a skočila do vody v otvoru.
Zatopenou šachtou plavala kolmo dolů a na konci tunelu vylezla v malé
místnůstce, kde nejdříve sebrala lékárničku. Pak protlačila šedý kvádr v rohu
do sousední místnůstky, tam ho odsunula do strany a ve výklenku za ním,
sebrala klíč "Rusty Key". Zatopeným tunelem a šachtou proplavala zpátky do
první místnůstky, kde přehodila páku na stěně. Tou si otevřela velkou bránu na
konci schodů za zástěnou v místnosti s pohovkami. Seskočila do stavby na
ochozu, pověsila se rukama za okraj obvodové zdi arény a seskočila dolů.
Připravila si pistole a běžela do úzkého průchodu mezi skalami. Zastřelila
gorilu, proběhla mezi skalami, sjela po šikmině, proběhla okolo trnů, vylezla
na skály, přeskočila na skály u stavby a dostala se až na balkón místnosti
s pohovkami. Sestoupila do ní, obešla zástěnu a sestoupila po schodech.
V místnosti za otevřenou bránou sebrala lékárničku a vrátila se až na balkón,
aby zastřelila poslední dvě gorily, které pobíhaly u skal vlevo dole. Pak už
zasunula klíč do zámku v místnosti s pohovkami a otevřenou mříží proskočila do
vody. Plavala dolů a pak rovně zatopeným širokým kanálem. V místě, kde byly po
stranách mříže, vylezla otvorem ve stropě do horní místnůstky dřív, než ji
dohonil krokodýl, který připlaval od protější zavřené mříže, na opačné straně
kanálu. Z místnosti nejdříve zastřelila krokodýla, pak přehodila páku na
stěně, kterou si otevřela mříž v úzkém kanále, který navazoval na ten široký,
nad kterým stála. Stoupla si před otvor čelem k páce, skočila do vody
a plavala rovně, v úzkém kanále minula otevřenou mříž a pokračovala, dokud se
neukončila tato úroveň a nepřešla dál.

Tomb Raider 1 Návod (1)

22. března 2012 v 16:49 | Váš Axalarad
1) CAVES (Pickups-7, Kills-14, Secrets-3)

Od zavřené brány běžela rovně soutěskou mezi skalami, za rohem proběhla
otrávenými šipkami a po levé ruce minula otvor do skal vlevo nahoře, kam se
jen podívala. Běžela pořád rovně přes kamenný val do zadní části jeskynního
komplexu. Na konci v levém zadním rohu našla otvor. Aby se do něj dostala,
použila ostrou skalku blízko u něho. Vytáhla se na ni z její kolmé strany,
z druhé se odrazila, přeskočila k otvoru, zachytila se okraje a vytáhla se
nahoru. V malé jeskyňce pak našla lékárničku. [Sekret 1]

Přes šikmou skalku se pak vrátila na zem. Šla doprava a na kamenném valu
zabočila doprava. Přes výstupky vyšplhala do otvoru, který prve minula.
Připravila si pistole, běžela rovně a postřílela tři netopýry na první
křižovatce, dala se doleva, až na konec velké jeskyně. V pravém zadním rohu
našla otvor do skály a v místě, kde ležel sníh vylezla do horní jeskyně. Tam
nejprve zastřelila netopýra vlevo za rohem a pak sebrala v rohu další
lékárničku. [Sekret 2]

Na zem se dostala tak, že se pověsila rukama za okraj jeskyně a seskočila.
Vrátila se na rozcestí, okolo zabitých netopýrů zabočila doleva a ve třetí
části jeskyně našla místo s trávou. Sestoupila dolů, pokračovala chodbou dolů
po schodech a pákou na pravé straně si otevřela dveře. Hned jak vešla do
dalšího prostoru, zastřelila dalšího netopýra. (Vrata po pravé ruce nešly
otevřít.) V levém zadním rohu otvorem ve stropě vylezla nahoru. Klikatou
chodbou se dostala do obrovské jeskyně se dvěma mosty. Hned u vchodu zabočila
doprava a po skalách přešla podél stěny na druhou stranu. Pokračovala pořád
podél stěny až na první most. Odsud seshora zabila dva vlky, kteří pobíhali
dole a přeběhla přes most. Přes místnost za sloupem se dostala na druhý most.
Ten opět přeběhla, pokračovala podél stěny doleva a prošla průchodem. Hned za
rohem šla doprava až na kraj velké díry. Počkala si s připravenými pistolemi
a jakmile vylezl medvěd dole na dostřel, zabila ho. Pověsila se rukama za
okraj díry, seskočila dolů a ihned po dopadu vytáhla zbraně, aby zastřelila
netopýra přilétajícího z prostoru za průchodem. Tím pak prošla, zastřelila
dalšího netopýra, šla rovně, pak doleva, kde našla lékárničku v levém
výklenku. Aby se dostala ven, použila hnědou nášlapnou kostku na zemi.
Otevřenou kamennou bránou pak prošla do spodní části jeskyně s mosty. Vpravo,
ve výklenku za mumií vylezla na horní podestu, přes první most vlevo se
vrátila se do míst, odkud předtím do díry seskočila k medvědovi. Nyní však
uprostřed mezi kamennými náspy přeskočila přes díru na druhou stranu. Před
schody se dala doleva za sloupy, kde našla v rohu na zemi lékárničku. Po
schodech sestupovala dolů a jakmile prošla zarostlým průchodem, zlikvidovala
dva vlky, kteří ji napadli. Další lékárničku našla ve spodní místnosti vpravo
pod schody. Pak se vrátila na první odpočívadlo na schodech, došla ke sloupu
vpravo až u stěny a s rozběhem přeskočila šikmo doleva ke stěně. Dopadla na
špatně viditelnou kamennou plošinku. Ve stěně za zarostlým otvorem našla
ukrytou místnost, kde vpravo od vchodu sebrala na zemi lékárnu. [Sekret 3]

Vyšla z místnosti, rukama se zachytila plošinky a seskočila na zem. Nad
podestou v pravém rohu přehodila páku na stěně. Tím si na určitý čas otevřela
velkou bránu na sousední podestě vlevo. Otočila se doleva, došla až na okraj
podesty a z místa přeskočila na nižší kamennou zídku, po ní se dvěma kroky
rozběhla a přeskočila na podestu před vrata, kterými rychle proběhla na
schody. Proběhla i otrávenými šipkami na druhém schodišti a v místnosti nahoře
zastřelila vlevo za rohem dalšího vlka. Přibližně uprostřed místnosti si
stoupla na nestabilní část podlahy, kterou se opatrně propadla do spodní
místnosti. V této úrovni přešla do sousední místnosti až ke zdi a podél ní šla
doleva ke kraji podesty. Pak přeskočila díru v obrovské hale do protější
místnosti. Tou běžela doleva, zastřelila posledního vlka, který vyběhl
z průchodu naproti Laře a pak teprve sebrala lékárnu na zemi. Průchodem se
dostala do malé místnůstky, kde přehodila páku na stěně. Tím si otevřela
velkou bránu v nejspodnější části haly. Vrátila se do vedlejší místnosti,
zabočila hned za rohem doprava a došla na kraj výklenku, otočila se zády do
volného prostoru (přidrž klávesu [CTRL]) a pozadu sjela šikminou pod sebou až
na zem. Otevřenou bránou prošla doĎĎ

2) CITY OF VILCABAMBA (Pickups-13, Kills-29, Secrets-3)

Hned, jak Lara prošla otevřenou bránou, postřílela smečku čtyř dotírajících
vlků. Pak se vydala prozkoumat celý prostor a vyčistit ho od všech nepřátel.
Od brány se vydala rovně na konec jeskyně, kde proběhla chodbou v pravém rohu
do další jeskyně a zastřelila dalšího vlka. Tuto jeskyni přeběhla šikmo doleva
za sloup, kde hned na kraji další chodby postřílela tři netopýry. Na rozcestí
neodbočila vlevo, ale pokračovala rovně. Nyní zastřelila i vlka čekajícího na
konci této slepé chodby. Tam také našla v trávě lékárničku. Odsud pokračovala
další chodbou, přes její širší světlou část do další chodby. Na dalším
rozcestí si všimla dveří se zámkem vpravo. Lara však pokračovala stále rovně
až do další rozšířené části chodby. Zprava za sloupem začali vylétat netopýři,
takže všech pět postřílela. Vrátila se na rozcestí k zamčeným dveřím a širokou
chodbou zabočila doprava. Dostala se do ústřední jeskyně s bazénem uprostřed.
U protější zdi si všimla krmelce mezi dvěma vchody. Doběhla k pravému z nich,
otočila se tak, aby viděla na oba najednou a jakmile zevnitř vyběhl medvěd,
zastřelila ho. Potom vešla dovnitř, vylezla vpravo přes zeď na horní poval,
kde sebrala lékárničku. Sestoupila na zem, doběhla k bazénu, stoupla si k němu
tak, aby viděla krmelec a skočila do vody. Plavala zatopeným tunelem dolů, na
rozcestí se dala doprava nahoru, až vyplavala ve velké zatopené místnosti se
sloupy. Tou proplavala mezi sloupy šikmo křížem doprava do míst, které je
jako-by osvětlené. Tam přehodila páku na zdi, kterou si otevřela poklop nad
hlavou a vyplavala se tam nadechnout. Znovu se potopila a přeplavala zatopenou
místností šikmo křížem doleva, kde v rohu, vpravo od ústí zatopeného tunelu,
přehodila další páku. Tou si otevřela tajné kamenné dveře v další místnosti.
Nyní se přeplavala přes místnost do míst kde se prve nadechla, vylezla do
horní malé místnosti, kde v rohu sebrala lékárničku. [Sekret 1]

V opačném rohu si pákou otevřela dveře do ústřední jeskyně, došla k bazénu
a opět se potopila. Opět plavala zatopeným tunelem dolů, na rozcestí tentokrát
zabočila doleva, na konci opět doleva a vzhůru a vyplula v další místnosti se
sochami. Vylezla z vody našla otevřené kamenné dveře, v tajné místnosti za
nimi sebrala uprostřed na zemi náboje do automatických pistolí a v rohu
lékárničku. [Sekret 2]

Vrátila se ven, skočila do bazénu, plavala dolů, pak doprava a v místech, kde
se tunel začal zvedat vzhůru, zabočila opět doprava nahoru, vynořila se
a vylezla na břeh v ústřední jeskyni. Našla dveře, které měly napravo
v pruhované kostce páku a tou je otevřela. Po schodech v místnosti vyšla až
nahoru a přeskočila do výklenku v protější zdi. Rozběhla se po propadajících
se deskách, přeskočila do výklenku ve stěně, kde sebrala lékárnu. Seskočila
dolů, našla šedý kamenný kvádr, kterým se dalo manipulovat. Ten tlačila
dlouhým tunelem, až mohla projít do místnosti za ním. Nejdříve zastřelila
netopýra, pak v zadní části místnosti ve výklenku vlevo sebrala stříbrný klíč
"Silver Key" a v pravém výklenku speciální klíč "Gold Idol". Přes šedý kvádr
vylezla doleva na horní palandu. Zastřelila dva netopýry co přilétali z otvoru
ve stropě a po palandě přešla vlevo za roh, kde v tmavém koutě nalevo našla
a sebrala lékárnu. Vylezla na konci do výklenku, zastřelila další dva netopýry
co přilétali odnaproti, pak se pověsila rukama za okraj výklenku a seskočila
na zem. Otočila se doprava, doběhla do ústřední jeskyně s bazénem a odsud
zabočila do široké chodby mezi dvě sochy. Došla ke dveřím se zámkem, který si
odemkla stříbrným klíčem. V místnosti za dveřmi proběhla otrávené šipky, za
druhým průchodem zlikvidovala nejprve vlka vlevo, hned nato druhého
přibíhajícího zprava. Rozšířenou částí jeskyně postupovala kupředu, zastřelila
dalšího vlka na schodech chrámu a poslední dva od schodů nalevo, i napravo. Po
schodech vystoupila k chrámu s trojími dveřmi a těmi úplně vlevo vešla
dovnitř. V místnosti s bazénem z okraje posledního schodu vlevo přeskočila
doprava k vyšší plošince, na kterou se vytáhla, odsud s rozběhem přeskočila na
římsu šikmo vpravo před vchod. Vyšla po schodech nahoru, na římse nejdříve
zastřelila netopýra a pak s rozběhem přeskočila před protější vchod. Po
schodech vystoupila do horní hnědé místnosti, kde zastřelila dalšího netopýra,
sebrala na zemi lékárničku a na stěně přehodila páku, kterou si otevřela dveře
do chrámu úplně vpravo. Vyšla oknem, na římsu pod stropem jeskyně, rukama se
pověsila za okraj a opatrně se spustila dolů na černou podestu. Sebrala náboje
do brokovnice, opět se pověsila rukama za okraj a spustila se na červenou
střechu. Našla zde lékárničku, naposled se rukama pověsila za kraj střechy
a seskočila na zem. Prve otevřenými dveřmi opět vstoupila do chrámu. U bazénu
šla do pravého rohu, otočila se doleva a stoupla si zády až ke stěně. Od zdi
se dvěma skoky rozběhla a přeskočila k plošince u zdi, vytáhla se nahoru
a odsud z místa skočila k další plošince, na kterou se opět vytáhla. Udělala
čelem vzad, vyskočila nad sebe, kde se zachytila další podesty, na kterou se
vytáhla. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila k římse před protějším
vchodem. Jakmile se na ni vytáhla, zastřelila netopýra, který ze vchodu
vzápětí vylétl. Po schodech vystoupila do horní místnosti a přehodila páku,
kterou si otevřela prostřední dveře do chrámu. Sestoupila po schodech na
římsu, odkud seskočila do bazénu, vylezla na břeh a vyšla před chrám.
Vstoupila potřetí do chrámu, prošla okolo tří kyvadel a v pravém rohu
přehodila páku. Propadla se do vody. Plula rovně, hned jak to šlo nahoru.
Vynořila se a ve vhodný čas vylezla z bazénu na podlahu vysoké místnosti, kde
ihned zlikvidovala medvěda. V postranní místnosti za sloupy našla schody, po
nich vyšla do horní místnosti, přehozením páky zastavila kyvadla. Pak se
otočila k páce zády, přeběhla do výklenku (vlevo od východu na schody) kde
chodbou, kterou zde našla šla doleva. Na konci se rukama pověsila za okraj,
seskočila na spodní výstupek a pak ještě jednou do tajné místnosti, kde
uprostřed sebrala náboje do UZI samopalů. [Sekret 3]

Přes stupínky se vrátila do místnosti s pákou, seběhla po schodech k bazénu
a skočila do vody. Zatopeným tunelem ve stěně plavala rovně, pak doleva,
vynořila se v další místnosti a vylezla na schody. Po nich vystoupila do horní
místnosti, kde si přehozením páky vlevo otevřela zlaté mříže v místnosti
s bazénem, kde předtím zabila medvěda. Otočila se doprava, prošla sloupovím
doleva a z římsy seskočila do bazénu. Vylezla na břeh a do zámku vpravo od
otevřených zlatých mříží vložila speciální klíč "Gold Idol". Tak si otevřela
kamenné dveře se stejným symbolem za zlatou mříží, kterými vzápětí prošla doĎĎ

3) LOST VALLEY (Pickups-16, Kills-13, Secrets-5)

Lara vyběhla z tunelu k řece, skočila do ní a nechala se proudem strhnout do
jezera pod vodopád. Vylezla na plošinku vlevo od vodopádu, odkud zlikvidovala,
na břehu proti vodopádu pobíhající, tři vlky. Pak na břehu kam přeskočila,
vylezla na kamenný val proti vodopádu, zastřelila dalšího vlka za ním, sjela
po šikmině a pokračovala soutěskou mezi skalami až k další šikmině. Sjela po
ní dolů, kde postřílela poslední tři vlky. Vrátila se do soutěsky nad
šikminou, obešla skálu po pravé ruce, a pak přes její výstupky vyšplhala až do
průchodu pod stropem jeskyně. U kostry našla lékárnu a sebrala ji. Na opačné
straně průchodu slezla dolů a tak se dostala do obrovského údolí. Ihned
zastřelila červeného ještěra který vzápětí přiběhl a pokračovala středem údolí
v přímém směru. Napravo od vodopádu vyběhl další červený ještěr, kterého
rovněž zastřelila. Potom si nejprve vyhledala malý, zelení zarostlý skalní
výklenek ve skalách napravo a zapamatovala si jeho polohu. Nyní běžela středem
údolí pod rozbitý most. Jakmile zaslechla dusot a země se začala třást, rychle
se otočila a běžela se schovat do objeveného výklenku. Z tohoto výklenku se jí
podařilo zastřelit největšího ještěra. Nyní pokračovala údolím podél skal
vpravo k vodopádu. Za ním objevila vchod do tunelu ve skále vpravo, běžela
tímto tunelem a když zahnula doleva za roh, zastřelila dalšího červeného
ještěra, na kterého narazila. Když došla na konec tunelu, pověsila se rukama
za jeho okraj a seskočila na zem. Otočila se a tam, kde skály tvořily
přirozený roh údolí vylezla do dalšího zelení zarostlého výklenku, kde na jeho
konci, vpravo za rohem, našla náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Vrátila se do údolí, pokračovala okolo vodopádu, který vytékal z jeskyně
vpravo nahoře. Za tímto vodopádem našla skalní výstupek, přes který se
vyšplhala na další vyšší nad tím prvním. Otočila se šikmo doprava a přeskočila
na plošinku vpravo od skály. Zachytila se trhliny ve skále, kterou
přeručkovala doprava doprostřed vodopádu a tady se vytáhla do jeskyně, odkud
vytékal. Šla rovně na její konec, zabočila doprava, kde v zeleném výklenku
našla náboje do brokovnice a automatických pistolí. [Sekret 2]

Vrátila se k okraji vodopádu, zachytila se ho rukama a seskočila do tůně pod
ním. Jakmile se potopila, plavala doprava zatopeným tunelem až na jeho konec,
rychle vylezla na břeh, otočila se doleva a vylezla vlevo na skalní výstupek
dřív, než přiběhl další červený ještěr. Odsud shora ho pak pohodlně
zastřelila. Přes sousední výstupky vylezla pod strop této jeskyně, kde našla
ve výklenku na zemi první ozubené kolo "Machine Cog". Jakmile ho sebrala,
slezla po skalních výstupcích zpátky na dno jeskyně, skočila do vody
a proplavala zpátky tunelem do tůně pod vodopádem, kde vylezla na břeh
v údolí. Pokračovala podél skal doprava, okolo dalšího vodopádu, pod vysokým
kamenným převisem a jakmile se ze tmy na konci údolí vynořil chrám, zastřelila
další dva ještěry přibíhající od chrámu. Vystoupila po schodech do chrámu,
skočila do vody a plavala doprava. Na konci zatopeného tunelu sebrala druhé
ozubené kolo "Machine Cog" a plavala zpátky. Vylezla z vody, vyšla před chrám
a sestoupila po schodech doleva. V místech, kde leží torzo kmenu mezi dvěma
palmami našla výstupek u skal, na který mohla vylézt. Otočila se doleva
a z místa přeskočila k vyššímu výstupku, zachytila se jeho okraje a vytáhla se
nahoru. Otočila se šikmo mírně doleva a z místa přeskočila k vyššímu výstupku
vlevo šikmo od skály, zachytila se jeho okraje a opět se vytáhla nahoru.
Přešla na jeho opačný levý roh a opět z místa přeskočila k dalšímu vyššímu
výstupku vlevo od skály, zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Opět
přešla na jeho levý opačný roh, odkud opět z místa přeskočila již na samotnou
střechu chrámu. Tady posbírala: lékárničku, náboje do automatických pistolí,
na vrcholu pak náboje do UZI samopalů a za vrcholem vpravo náboje do
brokovnice. [Sekret 3]

Došla na nejnižší bod střechy, pověsila se rukama za okraj a seskočila na
šikminu pod sebou. Po další šikmině se sklouzla až na zem, otočila se doprava
a pokračovala podél skal údolím. Tam brzy objevila otvor ve skále vpravo
nahoře a přes skalní výstupky do něho vylezla. Chodbou za ním pak doběhla až
na konec rozbitého mostu. Odsud s rozběhem přeskočila k jeho protější
zachovalé části, chytla se jí rukama a vytáhla se nahoru. Na pilíři u skal
vlevo pak objevila poslední třetí ozubené kolo "Machine Cog". Jakmile ho
sebrala, vyšla na most, pověsila se rukama za okraj a spustila se na zem.
Otočila se doprava a běžela až na konec údolí, kde po skalních výstupcích
vylezla do horní jeskyně, tou přeběhla na její opačnou stranu a tady opět po
výstupcích slezla do skalní soutěsky. Nyní se vrátila k jezírku pod vodopádem,
kde vlevo našla soutěsku, kterou vyšplhala nahoru, až do jeskyně vlevo od
vodopádu. Tou přeběhla rovně podél řeky vpravo, (okolo tunelu kudy sem prvně
vyběhla na začátku levelu) až ke skále. Tady se otočila doprava a s rozběhem
přeskočila přes řeku na protější břeh. Otočila se doleva, došla až ke skále,
opět se otočila doleva a znovu přeskočila s rozběhem na protější břeh. Tady se
otočila doprava přešla až k řece a z místa (těsně od skály vlevo) přeskočila
přes řeku do protějšího výklenku. Tady se otočila doleva a opět z místa
přeskočila přes vodu do levé části tohoto výklenku. Došla až ke skále, otočila
se doleva a stoupla si až na jeho kraj k vodě. Proti sobě viděla nahoře skalní
výklenek. Z místa k němu přeskočila, zachytila se ho rukama a vytáhla se
dovnitř. Klikatým, dlouhým tunelem, vystříleným ve skále, proběhla až do
jeskyně, odkud byla natažena vysutá lávka přes propast do jeskyně na protější
straně. Přes lávku přešla k soustrojí, kam zasadila tři chybějící ozubená kola
"Machine Cog". Pak přehodila páku vlevo a tím se spustil mechanismus ohromných
vrat, čímž odvedla vodu napájející vodopád do podzemního tunelu a velké roury,
ústící ve skále napravo od vodopádu. Otočila se čelem k soustrojí couvla až
k okraji jeskyně, kde se pověsila se rukama a ručkovala prasklinou ve skále
doleva až na konec. Spustila se na bílou skalku dole u hladiny, vešla do
výklenku vpravo od vodopádu, kde našla lékárnu. [Sekret 4]

Vrátila se zpátky na bílou skalku, skočila do vody a plavala k obrovským
zavřeným vrtům, zabočila do kanálu vlevo, kde hned na kraji vylezla na pravý
břeh. U kostry sebrala brokovnici. Znovu skočila do kanálu a v místě, kde se
voda ztrácela do podzemí, se potopila. Proplavala dlouhým, klikatým, zatopeným
tunelem a ve čtvercové místnosti na konci se vynořila v otvoru ve stropě.
Vylezla v tajné místnosti, ve které v rozích posbírala dvoje náboje do
brokovnice a lékárničku. [Sekret 5]

Ve východu z místnosti se pověsila rukama za okraj a seskočila do vyschlého
řečiště. Otočila se doprava a u ústí vyschlého vodopádu přeskočila přes
šikminu dolů do jezírka. Když se vynořila na hladinu a otočila se směrem
k vodopádu, objevila vchod do tunelu, který byl předtím zakryt padající vodou.
Doplavala k němu a vešla do tunelu. Doběhla na jeho konec a kamennými dveřmi,
které se vpravo samy otevřely pokračovala tak dlouho, dokud nepřešla doĎĎ

4) TOMB OF QUALOPEC (Pickups-7, Kills-8, Secrets-3)

Lara pokračovala tunelem do ústřední oranžové haly. Pak vpravo od vchodu našla
páku kterou přehodila. Ihned se saltem otočila, vytáhla zbraň a zastřelila dva
červené ještěry, kteří vyběhli z pravé, právě otevřené chodby. Prošla touto
chodbou do čtvercové místnosti, odkud se rozbíhaly čtyři chodby. Zabočila do
první z nich vpravo a vyběhla v místnůstce s hnědou kostkou u pravé stěny.
Dvakrát zatlačila na kvádr v protější stěně, otočila se doleva a jednou
zatlačila na další kvádr. Tím si zpřístupnila páku na konci místnůstky
s nestabilní podlahou. Přeběhla přes ní a páku přehodila. Tím si zvedla první
ze tří mříží v chodbě vycházející z ústřední oranžové haly. Pak se otočila,
došla na kraj díry v podlaze s otrávenými trny na dně, z místa ji přeskočila
na protější stranu a vrátila se na rozcestí. Zabočila opět do první chodby po
pravé ruce a proběhla do místnosti s výklenky po stranách. Tady objevila na
konci malého výklenku proti soše páku (brzy zjistila, že nejde přehodit).
Proto se Lara postavila čelem k soše, zaměnila brokovnici za pistole, nechala
je vytasené a pozpátku postupovala k páce. Nestabilní podlahou se propadla do
spodní místnosti, kde rychle postřílela tři vlky. Po šikmé rampě vystoupila na
její vrchol, kde zatáhla jednou za kvádr uprostřed stěny. Pak přeskočila na
rampu vlevo od vytaženého kvádru a zatlačila na kvádr ještě jednou z boku,
čímž si zpřístupnila východ z této místnosti. Postupovala po schodech nahoru
a v díře kam spadla, sebrala lékárničku. Pak po schodech vystoupala až do
místnosti s otvorem v podlaze napravo, lékárničkou v rohu a pákou na levé
stěně. Nejdříve sebrala lékárničku, pak přehodila páku, čímž zvedla druhou
mříž v chodbě vycházející z ústřední oranžové haly. Pozpátku postupovala
k otvoru v podlaze, rukama se zachytila jejího okraje a seskočila do spodní
chodby. Otočila se o 180± a chodbou se vrátila na rozcestí. Opět zabočila do
první chodby po pravé ruce a proběhla do její rozšířené části, kde přehodila
páku vpravo, čímž přesunula sloup ve vedlejší místnosti do nové pozice.

Nepřehlédla ani zavřené tajné dveře těsně vpravo od páky. Nyní seskočila do
velké místnosti, kde před chvilkou přemístila sloup, prošla jediným východem
vlevo a po schodech vystoupala až nahoru. Na sloupu kam se dostala se otočila
doprava a z jeho okraje, z místa, přeskočila k hornímu výklenku v pravé stěně,
zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Vyšplhala na výstupek na konci,
pak na další doleva, pak ještě na dva další v přímém směru, až se dostala do
horní chodby. Tu přeběhla na její konec, rukama se chytla jejího okraje
a seskočila do spodního výklenku. Tady se opět pověsila rukama za okraj
a seskočila na spodní zídku mezi stěnami. Zaslechla, jak se otevřely tajné
dveře vpravo od páky, kterých si všimla při přehazování první páky. Nyní měla
velkou místnost se sloupy dole, po pravé ruce. Otočila se k ní zády
a seskákala po výstupcích před sebou dolů, prošla otevřenými dveřmi a podruhé
přehodila páku napravo, čímž vrátila první sloup v sousední místnosti do
původní pozice. Otočila se doprava, opět prošla dveřmi, po výstupcích vylezla
až na nejvyšší, na tom se otočila zády k velké místnosti se sloupy a seskočila
s úchytem za ruce do spodního výklenku. Odsud vyšla na sloup, otočila se
doprava a z jeho okraje přeskočila z místa k výklenku v pravé stěně nahoře.

Zachytila se okraje, vytáhla se nahoru a na konci chodbičky přehodila další
páku. Tím přesunula druhý sloup do nové pozice. Vrátila se na kraj výklenku,
pověsila se za ruce a seskočila na zem velké místnosti. Oběhla sloup za zády,
z malé šikmé rampičky vlevo se vytáhla do horní rozšířené chodby, kde potřetí
a naposled přehodila páku vlevo. Tím naposledy přesunula první sloup. Otočila
se doprava, podruhé prošla dveřmi vpravo od páky, po výstupcích vylezla až na
nejvyšší, na tom se otočila zády k velké místnosti se sloupy a seskočila
s úchytem za ruce do spodního výklenku. Odsud s rozběhem přeskočila na bližší
sloup, z toho na druhý sloup a odsud šikmo doprava do výklenku ve zdi. V této
místnůstce s torzem mumie přehodila páku, kterou zvedla poslední třetí mříž
v chodbě vycházející z ústřední oranžové haly. Vrátila se na kraj výklenku,
z jeho pravého okraje přeskočila šikmo doprava na bližší sloup, ze kterého
seskočila na podlahu místnosti tak, aby dopadla mimo past z otrávených bodáků.
Přeběhla místnost, ze šikmé rampičky se vytáhla do horní chodby, vytáhla
brokovnici, cestou zastřelila posledního červeného ještěra, který na ni vyběhl
a vrátila se na rozcestí. Zabočila do první chodby po pravé ruce, přes
ústřední halu přeběhla rovně do protější chodby. Tou se dostala do velké
místnosti se sochami po stranách. Opatrně proběhla šipkami až k prvnímu
schodu. Tam si stoupla doleva těsně k vrhači otrávených šipek a vytáhla se do
horního výklenku k soše. Otevřely se dveře do tajné místnosti, na jejímž konci
vlevo na plošince viděla náboje do brokovnice. Bez zastavení k nim doběhla
a sebrala je. [Sekret 1]

Nyní (zády ke vchodu) se pověsila rukama za okraj plošinky, přeručkovala
doleva až těsně ke stěně a seskočila dolů na podlahu místnosti těsně vedle
otrávených trnů, kde sebrala náboje do automatických pistolí. [Sekret 2]

Otočila se doprava, pomalu, opatrně prošla mezi trny až ke stěně pod vchod,
z místa vyskočila nahoru, chytila se okraje a vytáhla se nahoru. Protáhla se
kolem sochy vlevo a šikmo doleva seskočila na schody. Po nich vystoupala
nahoru a chodbou za nimi, s pistolemi v rukou, se dostala do velké místnosti.
Tady u levé stěny viděla sedět na trůnu kostlivce, se dvěmi mumiemi po
stranách. Ihned zastřelila tu po pravici kostlivce. Nyní již mohla přistoupit
k oltáři uprostřed místnosti a sebrat z něho první část zlatého kruhu
- "SCION". Po krátkém zemětřesení přeběhla opatrně místností ke zlatým mřížím,
které se samy otevřely. Utíkala svažující se chodbou do hlavní oranžové haly,
kde zabočila do pravé strany, aby se vyhnula velkému balvanu, který se jí
valil za patami. Jakmile se balvan převalil a spadla část stropu, prošla
tunelem okolo balvanu a na konci skočila do jezírka. Pod vodou našla v pravé
skále průrvu s malým zatopeným tunelem, kterým proplavala. Pak plavala nahoru
a dostala se tak do poslední tajné jeskyně tohoto levelu, kde se mohla
nadechnout a sebrat na podestě lékárnu a náboje do automatických pistolí.
[Sekret 3]

Opět skočila do vody, proplavala tunelem do jezírka, kde se co nejrychleji
vynořila a vylezla na břeh. Již pod vodou zjistila, že je ostřelována. Střelbu
opětovala tak dlouho, dokud střelec nepadl na zem.

V následné první části intra střelce musela zlikvidovat úplně.
V druhé části intra po přepálení lana výtahu byla vytažena na střechu
mrakodrapu, ke světelné reklamě těžební společnosti "NATLAS".
Ve třetí části intra přečetla v knize, že další část zlatého kruhu musí hledat
v St. Francis Folly

Tomb Raider 1 Příběh

22. března 2012 v 16:27 | Axalarad
Potom, co se Lara se vrátila z expedice v Himalájích a je kontaktována Američanem jménem Larson, který pracuje pro bohatou obchodnici Jacqueline Natla, majitelku Natla Technologies. Na Natlinu žádost, se Lara vydá na expedici, aby znovu získala tajemný artefakt zvaný Scion ze ztracené hrobky Qualopeca, v horách Peru. Avšak po úspěšném nalezení Scionu, je o něj Larsonem téměř oloupena, když se ji před hrobkou pokusil zabít. Neztrácejíce čas, se Lara vydá odhalit, proč s ní Natla hraje dvojí hru, pronikne do její kanceláře, aby se dozvěděla více o artefaktu, který se zdá, že má více než jednu část. Lara objevuje středověký rukopis, který ukazuje, kde je druhý díl Scionu, je pohřben pod starověkým klášterem svatého Františka v Řecku. Ukáže se, že Natla poslala Pierra Duponta, konkurenčního francouzského archeologa, získat fragment z tohoto místa. Lara a Pierre navzájem závodí v katakombách kláštera, aby se dostali ke druhé části Scionu jako první. Bitva nastává na vrcholu hrobky Tihocana, kde Lara získá druhý Scion a nakonec zabije Pierra Duponta. Nápis uvnitř hrobky Tihocana prozrazuje, že byl jedním ze tří společných vládců Atlantis. V určitém okamžiku udeřila přírodní katastrofa, která potopila kontinent do oceánu a rozptýlila jejich kulturu po celém světě. Qualopec vládl nadále v Jižní Americe, Tihocan v Řecku, a ukazuje se, že třetí vládce byl úspěšný v Egyptě.
Lara cestuje do Údolí králů, kde rychle objeví třetí Scion a je naposledy konfrontována s Larsonem. Po odchodu z hrobky je však očekávána Natlou a jejími stoupenci, kteří jí ukradnou tři artefakty a téměř ji zabijí. Lara uniká a následuje je na vzdálený ostrov, kde důlní činnosti Natla technologies částečně odkryli Velkou pyramidu Atlantis. Poté, co cestou přes doly zabila Natliny hrdlořezy, Lara dosáhne jádro síně pyramidy, kde jsou tři Sciony spojené dohromady jako zdroj energie. V záblesku minulosti odhalila, že Natla byla třetí vládce Atlantis, a že zradila ostatní vládce zneužitím moci Scionu pro genetické experimenty. Jako trest, byla Qualopecem a Tihocanem uzamčena do kobky a pohřbena pod zem. Moc uvolněná z pyramidy a Scionu způsobila velkou zkázu, zničením kdysi mocné a vyspělé civilizace. Jako výsledek (podobně Velikonoční ostrov) přeživší ztratili veškeré znalosti a sílu a museli pomalu vše obnovit od základu. O staletí později se Natla probudila, když její kobka byla odhalena atomovou bombou testovanou v Los Alamos během roku 1940. S její prohnaností a znalostmi se rychle stala neuvěřitelně bohatá a mocná po celém světě.

Zdroj: Wikipedie

Ocenění soutěže!

17. března 2012 v 14:36 | Váš Axalarad
Pro Ríšu tu mám diplom za přihlášení do soutěže:

Za 3. místo dostává diplom Amandamesa

Zbývající diplomy jsem musel poslat přes email,jelikož byly moc velké!
za 2. místo dostává LadyNico hýbající se obrázek
a za 2 1.místa dostávají Alex a Devil Jin (dříve známý jako Ezio Croft) Dostávají taky hýbající se obrázky.

Obrázky jsou s vašimi oblíbenými hrami!
Vím, že jsem sliboval více,ale teď se zase musím soustředit na školu.
Doufám že se vám líbí!

Jsem zpátky!

17. března 2012 v 14:23 | Váš Axalarad
Jak napovífá nadpis,tak jsem se vrátil..

Chci se omluvit všem čekajícím na ocenění soutěže,už jsou dodělány!
Ještě bych ctěl říci,že blog se teď bude mírně rychle oživovat.Budu psát TR 1,2,3,4,5,6,7,Anniversary,8,GoL,9.
Ale nbude to tu hned.
Taky chci upozornit na nový vzhled blogu který asi všem bije do očí! Má vypadat jako hala z TRL-anniversary,Underworld.
Na záhlaví je vzkaz od Winstona a jeho kniha: How to be good butler kterou si zapoměl.
Taky je i něco nového na 2. blogu který má stejný vzhled až na Winstonovu knihu.